Snížení uhlíkových emisí v Korejské republice není v souladu s průmyslem

Korejský prezident v říjnu 2021 na zasedání Prezidentského výboru pro uhlíkovou neutralitu řekl, že do roku 2030 dojde ke snížení emisí KR o 40 % z maxima země dosaženého v roce 2018. Emise by měly dosáhnout nulové hodnoty v roce 2050.

Korejská republika se již zavázala ke snížení emisí o 26,3 % proti roku 2018, kdy uhlíkové emise dosáhly rekordních 727,6 mil. tun. Plánované snížení o 40 % má srazit emisní hodnotu až na 436,6 mil. t. v roce 2030. Cíl snížení skleníkových plynů z 26,3 % na 40 %, se setkal se smíšenou reakcí průmyslových odvětví a občanských skupin.

Prezidentský výbor pro uhlíkovou neutralitu odhalil i další scénáře uhlíkové neutrality do roku 2050 zahrnující plány na zrušení výroby elektřiny spalováním uhlí. Jeden z cílů má eliminovat výrobu tepelné energie pomocí fosilních paliv a zkapalněného zemního plynu (LNG). Další cíl ponechává LNG jako zdroj energie. Scénáře obsahují i plány zachycování, využívání a ukládání uhlíku (CCUS) pro dosažení nulové emisní hodnoty.

Podíl výroby energie z uhelných zdrojů se má v roce 2030 snížit ze současných 41,9 % na 21,8 %. Podíl z obnovitelných zdrojů dosáhne 30,2 % z nynějších 6,2 %. Hlavním cílem je snížit emise v odvětví výroby energie o 44,4 %.

Naplnění plánu

Potřeba transformace nynější výroby energie na čistou energii, aby Korejská republika dosáhla cílů NDC do roku 2030, povede k přijetí nových technologií souvisejících s uhlíkovou neutralitou, jako je např. CCUS, podpora výstavby energeticky pasivních budov a bezemisní dopravy.

Dále bude nutno zrychlit proces vytváření vodíkové ekonomiky, která vyrábí, skladuje, přepravuje a využívá vodík, klíčový zdroj energie v éře uhlíkové neutrality. K tomu bude nutno zavést vládní finanční programy s cílem stimulace úsilí o uhlíkovou neutralitu a zvýšit investice do technologických inovací. Teprve díky tomu bude možné nasměrování korejského trhu do oblasti vodíkové dopravy (auta, vlaky, lodě na vodíkový pohon).

Výbor pro uhlíkovou neutralitu

Výbor pro uhlíkovou neutralitu – orgán veřejného a soukromého sektoru pod přímou pravomocí prezidenta, spuštěný v květnu 2021, dohlíží na hlavní národní politiku při přechodu země na nulové emise.

V srpnu 2021 výbor popsal tři scénáře snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050. Přezkoumal a vyžádal si zpětnou vazbu od podnikatelského sektoru, občanských a pracovních skupin, místních vlád a občanské rady.

Podle Ministerstva životního prostředí Korejské republiky klesly emise skleníkových plynů podruhé za sebou na odhadovaných 648,6 mil. t. v roce 2020, což je o 7,3 % méně než v roce 2019.

Konečný Plán Výboru pro uhlíkovou neutralitu má být publikován po jeho schválení vládou koncem října 2021. Korejská vláda pak formálně předloží nový cíl NDC (Pozn. národně stanovených příspěvků) na konferenci OSN o změně klimatu 2021 COP26 v Glasgowě.

Slovo z výrobní sféry

Zástupci velkých producentů uhlíku z ocelářského, petrochemického a cementářského průmyslu kritizovali vládní cíle jako nerealistické. Korejská federace podniků vyjádřila politování nad jednostranným rozhodnutím učiněným bez dostatečného sociálního konsensu a analýzy ekonomického a sociálního dopadu.

Přechod společností na čistou ekologickou výrobu je nákladná. Podle údajů Korejské asociace petrochemického průmyslu, které získal zástupce z organizace People Power Party, je odhadováno, že:

  • K dosažení nulových čistých emisí do roku 2050 bude třeba 270 x 1012 KRW bilionů wonů (229 mld. USD).
  • Výdaje vedoucí k nahrazení ropy jako zdroje energie biopalivem a vodíkem dosáhnou 47,6 270 x 1012 KRW (40,3 mld. USD).
  • Pro zvýšení účinnosti alternativních zdrojů energie bude třeba dalších 4,4 x 1012 KRW (30,73 mld. USD). 
  • Korejská asociace železa a oceli (KOSA) oznámila, že k aplikaci technologií výroby oceli na bázi vodíku bude třeba 109,4 x 1012 KRW (92,7 mld. USD).

,,Astronomické náklady potřebné k dosažení cíle NDC do roku 2030 nejsou známy,“ řekl mluvčí Federace korejského průmyslu (FKI). ,,Lidé a společnosti jsou těmi, kdo musí snížit emise uhlíku, ale doposud není znám způsob, který přesně ocení, kolik to bude stát.“

Korejské společnosti se obávají, že vláda stanoví velké cíle, ačkoliv ještě nebyly vyvinuty správné technologie. Například technologie výroby oceli na bázi vodíku mohou být dle FKI komerčně dostupné nejdříve v polovině 2030.

 Výrobce oceli POSCO oznámil, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 10 % ve srovnání se svými průměrnými emisemi z let 2017–2019. Pokud ale nebude vyvinuta správná technologie snižování emisí uhlíku, navzdory zelenému cíli společnosti, nezbyde nic jiného, než omezit produkci oceli.

Totéž platí pro společnosti v jiných průmyslových odvětvích.

Nákup certifikovaných kreditů na snížení emisí (CER) je jedním ze způsobů, ale zvyšuje náklady společností.

,,S kredity CER je velmi těžké se vyrovnat,“ řekl mluvčí jedné cementářské společnosti. ,,Pokud se nám nepodaří vyvinout dostatečné technologie do roku 2030, nezbude než omezit výrobu, aby se úrovně emisí mohly shodovat s vládou navrhovaným cílem.“ Dodal, že ceny surovin a výrobní náklady se zvýší, protože využívání obnovitelné energie je nyní velice drahé, což nakonec oslabuje konkurenceschopnost společností.

Reakce ekologických skupin

Jako protiklad prohlášení průmyslových skupin vyzněla aktivita ekologické skupiny „Climate Strike Korea“, která při své protestní demonstraci v místě zasedání vlády, požadovala ještě větší emisní snížení než oněch 40 %.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Soulu (Korejská republika) Autor: Pavel Kalina, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme