Snižování chudoby prostřednictvím podpory mikro a malých podniků v Hondurasu

Podpora důstojné práce a posílení postavení žen a mladých lidí v Catacamas v Hondurasu navazuje na sérii projektů podpořených českou rozvojovou pomocí. Oblast okolo města Catacamas se potýká s chudobou a velkou mírou nerovnosti ve společnosti, z tohoto důvodu byl v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR financován projekt na vytvoření nezbytných podmínek pro podnikání žen a mládeže s cílem vytvořit důstojné pracovní pozice a usnadnit mikro a malým podnikům přístup na trh.

Chudoba, sociální vyloučení a nedostatek informací představují překážku pro ženy a mladé lidi v Hondurasu, a proto je pro ně těžké učinit rozhodnutí, aby začali podnikat. To je jednou z „brzd“ hospodářského růstu Hondurasu, země se navíc potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti a násilí, což dohromady vede k vysokému počtu mladých lidí volících emigraci jako východisko z nesnadné situace. Catacamas je jednou z oblastí silně zasaženou tímto sociálním problémem.

Z prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR byl tedy financován program Institutu pro spolupráci a osobní rozvoj (ICADE) zaměřený na podporu žen a mladých lidí při zakládání a rozvoji mikro a malých podniků za účelem podpory místní ekonomiky.

Projekt by zahájen diagnostikou potřeb mikro a malých podniků, následně proběhlo vypracování individuálního podnikatelského plánu s cílem zlepšit stávající produkty, jejich distribuci, design a marketing. Tento plán byl průběžně aktualizován, aby se přizpůsobil nové ekonomické situaci způsobené pandemií covidu-19.

Organizace ICADE se také zaměřila na posilování znalostí podnikatelek a podnikatelů, a to jejich školením a workshopy ohledně procesu legalizace nového podnikání, přístupu k potřebným informacím či pomoci při získávání certifikátů a povolení potřebných pro zahájení podnikání.

Nebyly vynechány ani workshopy o rovnosti žen a mužů v podnikání, používání digitálních platforem pro marketing a zviditelnění produktů a nabízených služeb. Vyvrcholením projektu byl říjnový Expo veletrh, kde proběhlo zveřejnění výsledků projektu a kde se mohly všechny participující subjekty prezentovat.

Dne 25. 11. 2020 se s vybranými subjekty setkal diplomat pro přiakreditované země Velvyslanectví ČR v Mexiku Petr Manoušek. V doprovodu regionálního ředitele ICADE Dr. Donalda Florese a Naďou Enriquez z Honorárního konzulátu ČR v Tegucigalpě navštívil domácí výrobnu omáček Don Nacho, Ely’s Café, Café Don Nando, Cukrářství Morenas a výrobnu turistických suvenýrů Empromes. Při této příležitosti uvedl: „Oceňuji motivaci žen a mladých lidí, s jakou se pustili do podnikání, a to v nelehké době globální pandemie.“

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Honduras | Zahraničí

Doporučujeme