Snižování firemních daní ve Francii příležitostí pro zahraniční investory

Francie patří k zemím s nejvyšším daňovým zatížením v Evropské unii. Vláda přistoupila ke snížení daně z příjmu právnických osob a snížení daně z výroby.

Současná francouzská administrativa ve snaze posílit konkurenceschopnost francouzských podniků, podpořit nabídku a zachovat průmyslové kapacity přistoupila od počátku svého funkčního období ke snižování povinných odvodů firem, které je dle slov ministra hospodářství Bruno Le Maira „největší za posledních 20 let“.

Ministerstvo hospodářství vypočítalo, že během posledních pěti let se ve Francii snížily daně v hodnotě 50 mld. EUR, z čehož polovina připadá na daňové úlevy firmám a podnikům. I přes nákladná opatření a výdaje státu na zmírnění dopadů koronavirové krize a podporu hospodářského oživení pod heslem „ať to stojí, co to stojí“ se ve Francii, na rozdíl od řady jiných zemí, ani nadále o zvyšování daní neuvažuje. Francie tak může nabídnout lepší podmínky pro etablování zahraničních firem a přilákat zahraniční investory.

Mezi hlavní dvě probusyznysová opatření současné francouzské vlády patří snížení daně z příjmu právnických osob a snížení daně z výroby.

Standardní sazba daně z příjmu právnických osob dosahovala ještě v roce 2017 ve Francii výše 33,33 % a byla jednou nejvyšších na světě. Během posledních tří let dochází k jejímu postupnému snížení až na 25 % v roce 2022. Cílem této reformy je vrátit sazbu korporátní daně ve Francii zpět na průměr zemí OECD, zvýšit ziskovost firem a podpořit firemní investice.

K tomuto opatření se přidalo snížení daně z výroby od začátku roku 2021, k němuž vláda přistoupila, aby pomohla nastartovat hospodářské oživení po koronavirové krizi. Vyslyšela tím dlouhodobé kritické hlasy zástupců podnikatelských reprezentací na příliš vysoké povinné odvody firem dotýkající se vyplácených mezd, firemních investic a produktivního kapitálu, které firmy zatěžují ještě předtím, než vygenerují jakýkoliv zisk.

Snížení výrobní daně v celkové výši 10 mld. EUR ročně považuje exekutiva za stěžejní opatření na podporu firem. Tímto krokem se snaží přispět k udržení průmyslových kapacit země, které se v posledních dvou dekádách z důvodu snižování nákladů přesouvaly za hranice Francie.

Dalším důvodem je snaha o udržení průmyslového know-how, zachování soběstačnosti v klíčových sektorech, jako jsou zdravotnictví, automobilový nebo letecký průmysl, posílení konkurenceschopnosti francouzských firem a udržení zájmu zahraničních investorů o investování ve Francii.

Spolu s plánovanými investicemi, se kterými počítá francouzský plán obnovy, představují daňové reformy ve prospěch soukromých společností příležitost i pro potenciální české investory, kteří mají zájem podílet se na projektech přeměny ekonomického modelu země na více udržitelný, ekologický a digitální.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorky: Adriana Rocher, ekonomická specialistka, Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí

Doporučujeme