Snižte si náklady při cestách do ciziny. Do září žádejte o vrácení DPH

Daň z přidané hodnoty zaplacenou (nejen) v zemích EU při ubytování, v restauracích či při nákupu benzinu mohou čeští plátci získat zpět. Žádost o vrácení DPH ovšem musejí podat nejpozději do středy 30. září.

Daň z přidané hodnoty, již uhradí v jiném členském státě EU, nemohou zástupci tuzemských firem uplatnit v českém přiznání. O peníze přesto nemusejí přijít. Kromě členských států Unie vracejí českým firmám DPH u vybraných položek například i Kanada či Norsko.

Nárok na vrácení má každá tuzemská firma, která není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi registrována, nemá zde sídlo, provozovnu a trvale zde nepodniká. Pravidla pro vrácení daně stanovuje vždy konkrétní stát. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je to, aby měl žadatel v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil (například při nákupu benzinu či za ubytování v hotelu) a přiložil je k příslušné žádosti, kterou posílá pouze přes Finanční správu.

Částka musí být vyšší než 50 eur za rok. O vrácení DPH ze zaplacené částky přes 400 eur mohou podnikatelé žádat častěji než jednou ročně, ale maximálně čtyřikrát – tedy ne za období kratší než tři měsíce. Podrobnosti najdete v paragrafu 82 zákona o DPH. Mimo jiné se v něm dočtete, že veškeré náležitosti spojené s vracením DPH z ciziny řeší  Finanční úřad pro hlavní město Prahu, nikoli váš místně příslušný, se kterým běžně komunikujete.

K určitým změnám dochází od roku 2020 v případě Bulharska a Irska.

Žadatel musí

  • být registrovaný jako plátce DPH v ČR
  • mít sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku
  • mít zaručený elektronický podpis

Vyrozumění v maďarštině

Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR (FS), kde najdete informace, jak postupovat, i příslušné formuláře. K žádosti patří i zaručený elektronický podpis.

Finanční správa upozorňuje, že žádosti podané jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Pokud již odeslaný dokument obsahuje chyby, musíte podat takzvanou opravnou žádost. I ta je k dispozici na webu FS. Před podáním žádosti se do elektronického systému vracení DPH musí podnikatel registrovat.

Pokud podnikatel platil v určeném období daň ve více zemích, bude mít s vracením více práce. „Podnikatel nebo firma podává právě tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčíslenou DPH, v kolika zemích má účty. Následně obdrží vyrozumění v jazyce té země, zda byly podmínky splněny. Obnos je případně vrácen v její měně,“ upozorňuje daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová. Pokud žádáte o vrácení DPH například v Maďarsku, nepřijde vám vyrozumění v angličtině, ale v maďarštině a dostanete forinty.

Pokud nechce podnikatel poněkud komplikovaný postup absolvovat sám, kompletní vyřízení žádosti si lze objednat za 2000 korun u odborníků.

Místně příslušný finanční úřad zpracuje žádost o přístup do aplikace nejpozději do dvou týdnů. Proto by podnikatelé neměli otálet a vratku DPH začít řešit před polovinou devátého měsíce. O úspěchu podání rozhoduje příslušný stát.

„Žadatel bude vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští operátoři), který uvede v žádosti, v případě zamítnutí bude uvedeno i rozhodnutí správce daně,“ upřesňuje FS ČR. Případný přeplatek dostane podnikatel do 120 dnů od uplynutí lhůty, která je popsána v odstavci 5 paragrafu 82b.

„Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně, maximálně však činí osm měsíců,“ píše se v zákoně.

Komu se žádost vyplatí?

„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zemí EU, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné částky tvoří DPH například při účasti firem na zahraničních veletrzích. Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává poradkyně TaxVision.

Dotazy a odpovědi k vracení DPH v rámci EU

V letošním roce bude zřejmě – vzhledem ke koronavirové krizi a omezenému cestování v jarních měsících – žádostí méně než obvykle.

Každá země má vlastní pravidla. Žádný stát nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či užité umění. Někteří členové osmadvacítky poskytují pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. taxislužby). V mnoha členských zemích není součástí zmíněného bonusu daň z jídla či nápojů. Jiné (Německo či Rakousko) požadují, aby byli na dokladu identifikováni příjemci občerstvení. Některé země dokonce nevracejí ani daň z pohonných hmot, jiné ji poskytnou jedině dopravcům.

Zejména menší firmy mohou díky vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto možnost využívají. „Menší firmy a podnikatelé o možnosti vrácení všeobecně moc nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi včetně DPH a nepožádají o vrácení, připravují se tím o značné peníze,“ varuje Blanka Štarmanová.

Jakub Procházka

Vratky DPH z jednotlivých zemích EU, Kanady a Norska

BelgieVrací se za naftu, ale u osobní dopravy je vratka snížena o 50%. DPH za ubytování se vrací pouze při aktivní (povinné) činnosti pro Belgii, například při předání zboží. Z běžných služebních cest se DPH z ubytování nevrací.
BulharskoNa dokladu musí být DPH uvedeno leva (BGN). Nevrací se DPH z výdajů za ubytování a za osobní automobily. Limit pro podání žádosti o vratku je 100 leva (pro část roku 800 leva).
DánskoZ krátkodobého ubytování se vratka DPH snižuje na 75%, z restaurací na čtvrtinu. U nákupů jídla v obchodech se DPH vrací. U čerpání nafty musí být na  daňových dokladech uveden název, adresa a DIČ odběratele. Nevrací se výdaje spojené s turistickými autobusy.
EstonskoDPH se vrací u všech nákupů včetně nafty, ubytování a stravování. Daň se ovšem nevrací v případě, že je platba v restauraci provedena v hotovosti.
FinskoVrací se včetně pohonných hmot a ubytování. Nevrací se ze stravování z hotelových snídaní a doprovodných hotelových služeb (relaxace, …). Nevrací se daň z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů či motorových kol.
FrancieDPH za ubytování se vrací pouze, pokud jste uhradili ubytování pro třetí subjekt (ne pro vlastní zaměstnance). Nevrací se z restaurací, z výdajů spojených s osobními dopravními prostředky a také z nákupů nemovitostí.
HolandskoVrací se vše. Z restaurací ovšem jen při dlouhodobém pobytu.
IrskoNevrací se z restaurací a výdajů spojených s osobními dopravními prostředky (benzín, koupě nebo pronájem). DPH za ubytování se vrací při splnění stanovených podmínek (konference, školení, …).
ItálieVrací se z ubytování a restaurací, pokud tyto výdaje souvisí s komerční činností. Redukují se výdaje za osobní automobily, pokud souvisí s komerční činností.
KanadaŽádost je nutno podávat pololetně. Vrací se jen u ubytování a jen federální daně. Limit je 100 kanadských dolarů. Žádost lze podat jen s účty, které jsou vyšší než 50 dolarů.
KyprNevrací se z výdajů spojených s osobními automobily (benzín, koupě, pronájem). Nevrací se cestovním kancelářím a také za použité zboží.
LitvaVrací se z ubytování a stravování. Nevrací se z nákupu a nájmu osobních automobilů (pronájem, taxi, off road vozidla, apod.). Při obchodním pohoštění (catering, bankety, účast na kulturních akcích) se redukuje vratka na 75 procent.
LotyšskoDPH se vrací z výdajů za osobní automobily, ale je nutné doložit komerční důvod. Nevrací se z restaurací a cateringu. Smůlu máte při nákupu nemovitosti a výdajích souvisejících s nemovitým majetkem
LucemburskoVrací se vždy. Tolerují se účtenky do 100 EUR (ZJDD).
MaďarskoVrací se DPH za ubytování, ale nikoli z výdajů za osobní vozidla do 3,5 tuny, restaurace, potraviny a nápoje, parkování a z výdajů spojených s nemovitostmi. Z telefonů a internetu se vrací jen 30 procent.
MaltaNevrací se DPH v případě výdajů za osobní dopravu, lodě i letadla ani restaurace.
NěmeckoVrací se vždy včetně nákupů nafty a ubytování. U osobní dopravy může být snížena vratka o 50 %. Z obchodního pohoštění se vrací DPH jen v případě uvedení jmen pohoštěných a jejich firmy přímo na účet.
NorskoVrací se i ze zjednodušených daňových dokladů do 1000 korun s určitými podmínkami. Nevrací se z restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy včetně taxi. Limit pro podání žádosti je za celý rok 200 NOK a pro část roku 2000 NOK.
PolskoNevrací se v případě ubytování a stravování. Vrací se z nafty pro nákladní automobily. Nevrací se z pohonných hmot do  osobních a dodávkových automobilů s nosností do 0,5 t. Nevrací se z paragonů a účtenek.
PortugalskoDPH se vrací vždy kromě ubytování, výdajů s osobní dopravou včetně pronájmu dopravních prostředků (automobily, lodí a letadel). Nevrací se za výdaje za autobusy.
RakouskoNevrací se výdaje spojené s osobní dopravou (benzín, taxi, pronájem automobilu). DPH za naftu se vrací pouze nákladním automobilům, dodávkovým a některým osobním vozidlům s prostorem pro náklad. Pro vratku za stravování je určen limit.
ŘeckoVrací se daň mimo výdajů za ubytování, restaurace, osobní dopravu a nájmu a oprav prostředků osobní dopravy (menší auta, lodě, letadla).
SlovenskoDPH se vrací s výjimkou pohoštění a pronájmu movitého majetku včetně automobilů
SlovinskoNevrací se DPH z restaurací, výdajů na osobní dopravu. Vrací se v případě lodí a vozidel používaných pro výdělečnou činnost (pronájmy, prodej nebo výukové účely). Ubytování je možné nárokovat, když doložíte, že cestujete za obchodem
ŠpanělskoVrací se vždy s několika výjimkami (účtenek za PHM, výdaje spojené s osobní dopravou).  Vratka DPH za ubytování se redukuje.
ŠvédskoVrací se vždy. U pronájmu auta může být vratka snížena o 50 procent.
Velká BritánieVratka za pronájem aut může být snížena o 50 procent. Nevrací se DPH z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti) a osobní dopravy.
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika | Evropa