Sociálním službám hrozí kolaps do deseti let. V domovech pro seniory chybí tisíce míst

Populace stárne – zatímco v roce 2015 tvořili lidé starší 65 let necelou pětinu populace, v roce 2050 by podle prognóz měli přesáhnout třetinu. Česká republika přitom vykazuje už nyní podprůměrný počet lůžek v těchto zařízeních. Ve srovnání s Evropou na tom nejsme moc dobře – například v Belgii připadá 70 lůžek na tisíc obyvatel starších 65 let, v Maďarsku 47,3 v Česku pouze 41.

Celkově je u nás v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním určením k dispozici zhruba 62 tisíc míst. Veřejné výdaje na zajištění sociálních služeb činí nyní zhruba 40 miliard korun a odborníci se shodují, že se výdaje zhruba každých deset let zdvojnásobí.

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR chybí v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním určením kolem dvaceti tisíc míst. A bude hůř.Jestliže současná čísla nejsou optimistická, odhady potřeb založené na demografické prognóze vypadají ještě hůř. Pro zachování alespoň současné úrovně péče bude třeba do roku 2050 vybudovat 54 tisíc míst v domovech pro seniory a 23 tisíc lůžek v domovech se zvláštním režimem.

K největšímu nárůstu kapacit by přitom muselo dojít do roku 2035. Do sociálních služeb by podle APSS mělo přijít do roku 2030 jedenáct nových pracovníků. Systém financování sociálních služeb a vzdělávání ale není na nic takového připraven. „Je celkem jednoduché zpracovat prognózy vývoje potřeb seniorů v příštích letech. Pokud budeme dál dřímat, pak je otázkou příštích deseti let, kdy přijde kolaps sociální péče,“ uvedl prezident asociace Jiří Horecký.

Převzato z týdeníku Euro, Autor: Hana Boříková

• Oblasti podnikání: Služby | Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme