SOCR ČR: Počet zákazníků v prodejnách klesl až o třetinu. Opatření k zamezení šíření koronaviru vyjdou obchodníky draho

Po dvou týdnech panických nákupů se počet zákazníků snížil až o 30 %. Náklady za nařízená hygienická a karanténní opatření se pohybují řádově ve stamilionech korun.

Až o 30 % pod průměr klesl v řadě obchodů počet zákazníků. Lidé již pochopili, že potravin je skutečně dostatek a že není důvod pro nějaké masivní nákupy. Objemy jednotlivých nákupů jsou sice stále mírně nadprůměrné, ale výrazně se snížil počet nákupů, neboť většina zákazníků bere vážně doporučení omezit vycházení z domova a projevují se rovněž nákupy pro širší rodinu či sousedy.

V minulém týdnu musely obchody i nadále reagovat na stále se měnící podmínky prodeje vzhledem k jednotlivým opatřením vlády. Ty byly v řadě případů nekoncepční a způsobovaly chaos a zvýšené náklady. V řadě případů nebylo jasné, k jakému termínu vstupují v platnost, navíc usnesení vlády ne vždy korespondovala s tím, co její členové prezentovali na tiskových konferencích. Celkové náklady na realizaci všech těchto opatření v obchodě se budou pohybovat řádově ve stamilionech korun, ale klíčové je, aby došlo k omezení rizika šíření nákazy koronavirem.

„Jsem opravdu hrdý na to, jak celý sektor obchodu zvládá toto krizové období. Zásobování potravinami patří mezi páteřní oblasti fungování společnosti, přičemž v posledních čtyřech týdnech byl obchod vystaven velké zkoušce odolnosti, schopnosti zajistit dostatek potravin pro všechny obyvatele Česka a neomezovat služby. Nikdy by se to nepodařilo bez našich kolegů na prodejnách a ve skladech, kteří neváhali udělat cokoli pro to, aby obchody zůstaly otevřené. A jsem rád, že to vnímají i zákazníci. Nikdy tak často pokladní neslyšely slovo DĚKUJI jako v minulých týdnech, nemluvě o tisících darovaných roušek, které zákazníci do obchodů nosili,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

„V posledním týdnu se situace uklidňuje a lidé si zvykají na nová pravidla. To také vede k výraznému propadu prodejů, zatímco náklady na realizaci všech krizových opatření zůstávají vysoké. Doufám, že k žádným dalším změnám už nedojde. Nervozita ve společnosti je stále značná, zákazníci jsou schopni naplnit prodejny řádově v desítkách minut po oznámení nových nařízení či dokonce pouhých spekulací o nových omezeních. A to je přesně to, co nechce ani vláda, ani my. Vyzýváme proto vládu, aby plánování jakýchkoli dalších opatření úzce koordinovala s obchodníky. Týká se to jak změn s přímým dopadem na možnosti nákupů občanů, tak i změn ohledně dostupnosti a ceny zboží,“ doplnil Tomáš Prouza.

Během posledních týdnů se neobjevily žádné zásadní problémy v dodávce zboží vyjma ochranných prostředků, jejichž dovoz ale reguluje stát. Dostatek potravin je dán i tím, že se přes různá omezení na hranicích podařilo udržet fungování jednotného trhu a nepřerušilo se zásobování potravinami ze zahraničí. I díky dostatku zboží se ceny potravin v České republice drží na dlouhodobých průměrech a jsou stále pod úrovní většiny evropských států. Pokud nedojde ke zbytečným restrikcím či regulaci v oblasti obchodu, zásobování potravinami a dalším zbožím zůstane bezproblémové i v dalších týdnech a měsících.

„Zemědělství, potravinářství i obchod v posledních týdnech prokázaly neuvěřitelnou životaschopnost i adaptabilitu na extrémní podmínky. Náklady na zajištění zásobování obyvatel v tomto období půjdou jen v oblasti obchodu do stamilionů korun, vyšší náklady mají i potravináři. Dovozy surovin pro výrobu potravin i dovozy potravin samotných také prodražuje to, že jsme stále nepřijali euro, takže kvůli oslabující koruně se všechny dovozy výrazně prodražují,“ shrnul T. Prouza.

Omezení platná v obchoděSituace v obchodě obecně
Vymezená doba pro nákupy seniorů starších 65 let v obchodech s plochou větší než 500 metrů čtverečních.Na začátku vyhlášených opatření vlády se zákazníci zaměřili hlavně na trvanlivé zboží.
Povinnost rozdávat zákazníkům zdarma ochranné pomůcky na ruce.Po uzavření škol a omezení provozu firem se zájem přesunul na čerstvé zboží.
Povinnost zachovávat odstup mezi zákazníky minimálně 2 metry.Aktuálně i nadále přetrvává zájem o dezinfekci.
Povinnost mít zakrytý obličej v oblasti úst a nosu.Zákazníci plní nařízení o zakrytí obličeje.
Dezinfekce vnitřních prostor obchodů v maximální možné míře.Problémem zůstává dodržování požadovaného dvoumetrového rozestupu mezi zákazníky.

Situace v obchodě se uklidňuje, zákazníci si postupně zvykají na nová opatření a přizpůsobují se jim. Díky IT systémům mají obchodní řetězce přístup k detailním informacím o vývoji chování spotřebitelů. Aktuálně doporučují zintenzivnit kontrolu dosavadních opatření, stejně jako osvětu. Další zákazy a restrikce v obchodu by vedly k posílení pocitu nejistoty a také k motivaci části populace je obcházet.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Maloobchod

Doporučujeme