Solární a větrný průmysl se obává pravidel EU pro vydávání povolení

Komise 10.11. předložila dočasná pravidla pro urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, jelikož jsou předmětem veřejného zájmu.

Pravidla se však týkají pouze nových projektů zahájených v průběhu uplatňování nařízení a neřeší stovky gigawattů větrných a solárních projektů uvíznutých v administrativním procesu. Ekologické skupiny se však staví záporně k rychlejšímu povolování, jelikož se obávají rizika spojeného s budováním infrastruktury v chráněných oblastech.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme