Solární balíček usnadní výstavbu fotovoltaiky v Německu

Německý spolkový kabinet schválil takzvaný první solární balíček. Obsahuje řadu zjednodušení, a především snížení byrokratických překážek pro výstavbu solárních elektráren.

Balíček obsahuje velké množství opatření, která mají urychlit výstavbu fotovoltaiky na pozemcích a střechách. To nejdůležitější z nich je již zmíněné snížení byrokratických, ale také ekonomických a technologických překážek.

Ilustrační fotografie

Fotovoltaika je jedním z nejlevnějších zdrojů energie vůbec a již dnes je jedním z nejdůležitějších zdrojů výroby elektřiny. Do roku 2030 má být v Německu nainstalováno 215 GW fotovoltaických elektráren. Aby toho bylo dosaženo, má se roční výstavba ztrojnásobit, a to ze 7,5 GW v roce 2022 na 22 GW v roce 2026. Rozšíření se má uskutečnit zhruba stejným dílem na střechách a pozemcích.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Solární balíček, který schválil kabinet v polovině srpna, je klíčovým krokem k dosažení ambiciózních cílů rozšíření fotovoltaiky do roku 2030. Legislativní balíček vychází z rozsáhlého procesu konzultací s průmyslem a implementuje klíčové prvky fotovoltaické strategie představené Spolkovým ministerstvem pro hospodářství a ochranu klimatu letos v květnu.

Střechy, balkony i „horší“ zemědělská půda

Pro podporu klasických pozemních fotovoltaických systémů bude povolena výstavba fotovoltaiky na plochách méně příznivých pro zemědělství. Spolkové země zároveň dostanou právo vzít si půdu zpět, pokud využitý podíl dosáhne 1 % zemědělské půdy do 31. 12. 2030 a 1,5 % po tomto datu.

Změny se chystají také pro fotovoltaiku na komerčních střechách. Pro zařízení s instalovaným výkonem vyšším než 100 kW dosud platí povinnost přímého prodeje. V zařízeních s vysokým podílem vlastní spotřeby je množství elektřiny dodané do sítě tak nízké, že náklady na přímý prodej často převyšují příjmy. Řešením bude zavedení nové marketingové formy „volného nákupu“ pro omezený segment solárů. Zde mohou někteří provozovatelé zařízení, na které se dosud vztahovala povinnost přímého prodeje, přenechat přebytečné množství vyrobené energie provozovateli sítě bez odměny – ale také bez nákladů na přímý prodej.

Do provozu by měly být uváděny co nejjednodušeji také balkonové fotovoltaické systémy. Za tímto účelem by se mělo upustit od předchozí registrace u provozovatele sítě a registrace v hlavním registru údajů o trhu by se měla omezit na několik jednoduchých údajů.

Ilustrační fotografie

Správný čas pro české firmy

Pro české firmy, které nabízejí fotovoltaické elektrárny a zvažují export na německý trh, nadešel nyní správný čas. Pro zvýšení šance nákupu českých solárních technologií mohou české firmy odkázat své německé partnery na výhodnou půjčku od státní německé rozvojové banky (KfW). O výhodnou půjčku si mohou zažádat německé i zahraniční jak soukromé, tak veřejné firmy, ale i soukromé osoby.

České firmy mohou také zvážit účast na německých veletrzích, které se soustředí právě na obnovitelné zdroje energie. Nejbližší veletrh bude Solar Solutions, který se uskuteční 29.–30. 11. 2023 v Düsseldorfu. Další příležitostí bude veletrh Intersolar v Mnichově od 19. do 21. 6. 2024. Českým firmám doporučujeme v případě účasti na veletrhu velmi důkladnou přípravu. Zásadním plusem jsou podklady v němčině a také proaktivní networking přímo na místě. Více informací o solární energetice mohou zájemci nalézt na stránkách Německé společnosti pro solární energii (Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie) nebo Spolkového svazu solárního hospodářství (Bundesverband Solarwirtschaft).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autorka: Hana Švédová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme