Solární energie na Kypru příležitostí pro české firmy

Pro české firmy existuje na Kypru velký potenciál jak v oblasti instalace a následného provozu elektráren, tak i v oblasti výzkumu a společného vývoje nových solárních technologií.

Kyperská vláda prosazuje mj. finančními pobídkami využití fotovoltaické solární energie, která by byla výrazně pokročilejší, než v současnosti na ostrově velmi rozšířené solární panely používané na ohřev vody v domácnostech a komerčních objektech.

Kypr zaostává za cíli ve výrobě a využívání obnovitelných energií stanovených Evropskou komisí na léta 2013–2020, za což je Evropskou komisí kritizován a finančně penalizován (poslední pokuta 40 mil. EUR byla udělena za nedosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů). Na ostrově stále výrazně převládá podíl neekologických zdrojů elektrické energie.

V dubnu tohoto roku se instalovaná elektrická kapacita ostrova skládala z tepelných zdrojů (topný olej) o celkovém výkonu 1468 MW (83,2 % celkové kapacity) a obnovitelných zdrojů o celkovém výkonu 298,5 MW (16,8 % celkové kapacity). Solární energie má podíl 7,3 % celkové výrobní kapacity ostrova (131,2 MW). Podle současných plánů by však energie z obnovitelných zdrojů měla v roce 2030 zajistit 25 až 40 % výroby elektřiny na Kypru.

Národní plán obnovy Kyperské republiky (Recovery and Resilience Facility) zahrnuje prostředky ve výši až 968 mil. EUR (+832 mil. EUR kofinancování kyperskou vládou) určené, kromě oživení ekonomiky, na zelenou a digitální transformaci, kam by mělo být alokováno 728 mil. EUR. Z této sumy je plánováno použít 167 mil. EUR na alternativní formy energie a 143 mil. EUR na energetický upgrade.

Ministerstvo energetiky, obchodu a průmyslu od března 2021 implementuje dva plány pro instalaci nebo výměnu integrovaného solárního systému ohřevu vody a solárních panelů, tepelnou izolaci stropů a instalaci fotovoltaických systémů, s podporou přesahující 7 mil. EUR.

Kyperská Rada pro hospodářství a konkurenceschopnost vypracovala strategický plán pod názvem Cyprus Vision 2035, ve kterém jsou určena prioritní odvětví, na které by se měla země soustředit při obnově ekonomiky. Podle tohoto plánu by se vláda mimo jiné měla zaměřit na obnovitelné zdroje energie, a to hlavně na využití solární energie, na high-tech produkty spojené s obnovitelnými zdroji a na spolupráci se společnostmi vyrábějícími solární panely.

V roce 2020 Evropská investiční banka poskytla Kypru finance pro výstavbu solární elektrárny využívající koncentrovanou solární energii, pro kterou poskytla zálohu ve výši 36,1 mil. EUR. Projekt byl podpořen programem Evropské Unie NER3000 (projekt na podporu inovativních technologií v obnovitelných zdrojích).

Podpora slunečních elektráren různých druhů a s tím spojených technologií je logická – na ostrově je ročně v průměru více než 300 slunečních dní. Obyvatelé ostrova masově využívají solární ohřívače vody – vybaveno jimi je přes 90 % domácností a více než 50 % hotelů. Není však vyřešeno skladování této energie, což brání plně využít solární potenciál. Do výzkumu v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a inovačních technologií jsou zapojeny i dvě státní univerzity, kterými jsou University of Cyprus v hlavním městě Nikósii a Technologická universita v Limassolu.

Pro české firmy je zde proto velký potenciál jak v oblasti instalace a následného provozu elektráren, tak i v oblasti výzkumu a společného vývoje nových solárních technologií.

Dosažení cíle stanoveného Evropskou komisí na snížení emisí do roku 2030 vyžaduje dostupnost finančních prostředků, na což se soustředí Kyperská energetická agentura, která ve spolupráci se sponzory a místními agenturami hledá alternativní mechanismy financování pro podporu environmentálně šetrných a ekonomicky životaschopných projektů. Tato agentura se také zabývá informováním a školením veřejnosti v oblasti obnovitelných zdrojů.

Výrobci fotovoltaické energie prodávají vyrobenou elektřinu kyperskému energetickému úřadu (Electricity Authority of Cyprus). Tento úřad je povinen přednostně odkoupit elektřinu právě z obnovitelných zdrojů za pevnou cenu. Vládní podpora a dotace na výrobu solární energie a smlouvy, které jsou uzavírány na období 20 let (garantovaný tarif pro výrobu elektřiny) s sebou přináší až 8 % návratnost investic, která je také zaručena více než 300 slunečními dny za rok. Z výše uvedeného vyplývá, že investice do solárních zdrojů energie na Kypru je perspektivní, vysoce rentabilní a přináší poměrně nízká rizika.

Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven, svými kontakty jak na vládní, tak i na podnikatelské úrovni, být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr).

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme