Současné elektronické podpisy končí, nahradí je elektronická identita

Elektronický podpis, který využívají statisíce podnikatelů, v roce 2016 ve své současné podobě zanikne. Na základě nové evropské legislativy ho nahradí takzvaná elektronická identita. Přestože ke změně dojde již za několik měsíců, její přesná podoba zatím není zcela jasná.Významná změna v používání elektronických podpisů by v českém právu měla odstartovat 1. července roku 2016. Nový systém musí od pololetí letošního roku zvládnout řadu technických kroků, jako je formát podpisů, formát časových razítek, způsob připojování podpisů, vlastnosti prostředků pro připojování podpisů, pravidla pro archivaci dokumentů, pravidla pro jejich ověřování a podobně.

Vydávání podpisových certifikátů je jedním z těch klíčových. Vznikne jednotné prostředí se stejnými právními předpisy a stejnými technickými normami. Původcům dokumentů a jejich vlastníkům dává eIDAS, tedy nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jistotu, že dodrží-li určitá pravidla, nemůže jejich elektronické dokumenty odmítnout žádný úřad v žádném státě EU.

Nová legislativa přichází s přísnějšími požadavky na kvalitu a úroveň zabezpečení národních systémů elektronické komunikace jednotlivých členských zemí EU. Než bude zavedena v praxi, musí dojít k desítkám legislativních úprav, které se však ještě nezačaly projednávat.

Veškerá právní úprava týkající se elektronických podpisů bude nahrazena zmíněným nařízením eIDAS. Nařízení nově stanoví, že současný elektronický podpis bude nahrazen takzvaným kvalifikovaným podpisem. Ten bude mít stejnou právní sílu jako podpis vlastnoruční. Firmy budou moci navíc využívat i takzvané elektronické pečetě.

Firmy budou tyto nové produkty získávat podobným způsobem jako nyní, nákupem od autorizovaných poskytovatelů. Největší rozdíl bude ve zmíněné právní váze nových typů elektronické identifikace, která se nově vyrovná vlastnoručnímu podpisu. To umožní elektronicky vyřizovat i zcela jiné typy dokumentů než nyní.

Pozor na efaktury a kontrolní hlášení DPH

Po podnikatele je důležité, že i pro nové typy podpisů a elektronické identifikace budou moci využívat služeb společností, u nichž si elektronické podpisy zřizovali dosud. Ty by jim rovněž měly včas poradit, jaký typ elektronické identifikace bude firma potřebovat. 

Změna může zkomplikovat například systém kontrolních hlášení DPH. Ta se budou podávat přes portál státní správy. Pro identifikaci podatele je přitom možné využít elektronický podpis, ovšem od července 2016 by měly být tyto dokumenty potvrzovány elektronickou pečetí.

Podobná změna se promítne také do používání elektronické fakturace. Například živnostníci nebudou moci, na rozdíl od firem, současný režim elektronické fakturace od července používat. Je zjevné, že s přechodem na elektronickou identitu může od července vzniknout řada problémů. Nicméně platí, že ze strany úřadů je zatím k dispozici jen naprosté minimum informací.

Pro rozvoj eGovernmentu je klíčová důvěryhodnost

Nová úprava je součástí širších úprav, které se týkají elektronické komunikace v rámci celé Evropské unie. Na loňském pražském zasedání schválila Technická komise Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI) finální verze některých dokumentů podrobně specifikujících pravidla pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit v celé EU.

Díky tomu si budou moci občané, firmy a úřady v celé EU snadno a bezpečně vyměňovat elektronické dokumenty s právním účinkem. O standardy a specifikace dohodnuté v Praze se bude opírat příští verze ISO norem a závazné evropské nařízení eIDAS.

„Jednou z neoddělitelných součástí rozvoje eGovernmentu je důvěryhodnost elektronických služeb, a to jak služeb poskytovaných veřejnou správou, tak služeb poskytovaných komerčním a také akademickým a neziskovým sektorem. Musíme být schopni zajistit, abychom si při elektronické komunikaci důvěřovali, a to ať už se týká výměny dokumentů nebo údajů,“ říká Michal Rada z Ministerstva vnitra České republiky.

„Evropské harmonizační nařízení eIDAS přináší nejen ucelené koncepty důvěryhodnosti služeb a dokumentů napříč členskými státy, ale i na národní úrovni znamená veliký posun kupředu,“ dodává Michal Rada.

„Pouze bude-li eGovernment a elektronická komunikace bezpečná, důvěryhodná a bude všem zúčastněným přinášet konkrétní přínosy, postupně se dostaneme ke zvýšení procenta elektronické formy komunikace,“ konstatuje Michal Rada.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme