Současný ekonomický vývoj Jordánska

Dle aktuálních odhadů růst HDP Jordánska dosáhne za druhé čtvrtletí 2019 úrovně 1,8 %, což znamená, že očekávání vlády o 2,3 procentním růstu za rok 2019 se jeví jako příliš vysoká. Ekonomické zpomalení je hlavním důvodem růstu míry nezaměstnanosti, která podle Ministerstva statistiky dosáhla 19,2 procenta. Premiér Omar Razzaz nicméně prohlásil, že podpora zaměstnanosti Jordánců v průmyslu je prioritou nejvyššího národního zájmu.

V investičním prostředí je vynakládáno úsilí na přilákání dalších investic. Investiční prostředí současně čelí významným problémům a výzvám při získávání investorů, což vysvětluje omezené příležitosti pro zaměstnání v soukromém sektoru. Hospodářský růst se za posledních šest let příliš nemění a pohybuje se kolem 2 % ročně. Nedostatečně vysoký ekonomický růst vedle poklesu investic souvisí i s poklesem vládních výdajů, který paralelně doprovází vysokou míru inflace.

Snaha pozvednout růst jordánského hospodářství vede vládu k jednání s Mezinárodním měnovým fondem a uzavření dohod, které by pomohly udržitelnému hospodářskému růstu. Během posledních návštěv delegací MMF v Jordánsku byly oběma stranami diskutovány otázky reforem navržených Mezinárodním měnovým fondem a současně MMF komentoval jordánské finanční a měnové indikátory. Závěr MMF byl, že nutno nejdřív stabilizovat ekonomiku a pak vypracovat nové dohody.

Dle MMF je v Jordánsku velká inflace, problémem jsou deficit rozpočtu, malý růst a nezaměstnanost. Je nutno usnadnit fungování podniků, udělat strukturální reformy v energetice, zlepšit dopravu a podnikatelské prostředí, zajistit fiskální transparentnost.

  Na setkání v listopadu 2019 došlo mezi oběma stranami k dohodě o příštích jednáních MMF a Jordánské strany, která se uskuteční následovně:

  • leden 2020 – jednání o daňové politice a investičním zákonu
  • březen 2020 – zhodnocení a opatření k politice na straně rozpočtových příjmů
  • září 2020 – fiskální disciplína a dodržování zákonů/vyhlášek

Zástupci Mezinárodního měnového fondu závěrem konstatovali, že monetární politika Jordánska je dobrá a dosáhnout celkového řešení problémů je možné.

Uvedené okolnosti ve svém souhrnu a vzájemné ekonomické provázanosti ukazují na složitou situaci jordánského hospodářství, která se promítá do současného ekonomického vývoje a vyžaduje nová opatření na podporu výkonnosti jordánské ekonomiky. Pomoc MMF přináší nové příležitosti. České firmy mohou hledat zajímavé projekty, tendry a náměty ke spolupráci na webových stránkách klíčových jordánských ministerstev, zejména Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování, Ministerstva energie a minerálních zdrojů a Ministerstva vody a zavlažování. K dalšímu rozvoji bude však klíčový přísun zahraničních investic, realizace vhodných projektů a vytváření pracovních míst ke snížení nezaměstnanosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ammánu (Jordánsko). Autor: Ing. Josef Kostiha, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Asie | Jordánsko | Zahraničí

Doporučujeme