Soutěž Cena podnikavosti studenta VUT otevírá dveře možnostem

Vysoké učení technickém v Brně (VUT) ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) již od roku 2019 pořádá v rámci projektu Pojď podnikat! soutěž Cena podnikavosti studenta VUT, aby pomohla nastartovat a rozvíjet jejich podnikání.

Slavnostním zakončením soutěže je předávání cen rektorem, které se konalo 13. 6. ve dvoraně rektorátu VUT. Akce se zúčastnil i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Tento den byl tak oslavou a oceněním podnikavosti a inovativního myšlení studentů a zároveň setkání autorů všech dosud oceněných projektů.

Výherci třetího ročníku Ceny podnikavosti s rektorem VUT | Jan Prokopius

V prvním ročníku soutěže zazářil Petr Buchal z Fakulty informačních technologií VUT se svou aplikací Discyo. Jedná se o webovou a mobilní platformu, která doporučuje uživatelům preferovaný obsah, ať už v oblasti filmů, hudby, knih či počítačových her.

Výhercem druhého ročníku soutěže se stal tým architektů z Fakulty stavební VUT s názvem Plastic Guys. Věnují se recyklaci plastových odpadů, ze kterých vytváří designové desky využitelné v interiérovém či exteriérovém designu. Udržitelnost je pilířem jejich podniku, proto jsou jejich desky 100% recyklované a recyklovatelné.

Třetí ročník soutěže pomocí svých robotů ovládl Pavel Šafl z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Jeho projekt OMG Robotics rozvíjí zájem o programování, 3D tisk, elektrotechniku a další obory nejen u budoucích studentů techniky, ale i u široké veřejnosti.

Cena podnikavosti studenta VUT je víc než soutěž

Je to nástroj, který studentům poskytuje bezpečné prostředí k rozjetí jejich podnikatelských nápadů. Je to také ambice předat studentům kompetence, které jsou pro byznys v 21. století nezbytné.

Tyto kompetence lze zahrnout pod pojem podnikavost, jež se neomezuje jen na podnikání, ale také na práci s nápadem a jeho validaci, aktivní práci na své vizi, práci v týmu, rozpoznání silných stránek a práci s nimi a naučit se pracovat se zdroji, ať už lidskými nebo finančními. Během soutěže se tak studenti ponoří do světa podnikání a zažijí ho na vlastní kůži.

Vítěz aktuálního ročníku Ceny podnikavosti Pavel Šafl z FEKT tvoří pomůcky pro IT vzdělávání | Jan Prokopius

Ředitel JIC Petr Chládek v rámci svého úvodního slova vyzdvihl velmi dobře fungující spolupráci mezi JIC a VUT, stejně tak ocenil VUT jako jednoho z předních lídrů v rozvoji a podpoře podnikání studentů vysokých škol.

Soutěž je výsledkem úspěšné součinnosti mezi VUT a JIC, za finanční podpory MŠMT v rámci Institucionálních rozvojových projektů a současně zřizovateli JIC, kterými jsou Jihomoravský kraj, Město Brno a brněnské univerzity. Tato spolupráce ukazuje, že nejlepší nápady vznikají právě díky propojeností jihomoravského inovačního ekosystému.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme