Soutěž o nejlepší technologický transfer z oblasti vesmírných technologií

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší technologický transfer z oblasti vesmírných technologií. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 25. 11. 2022, vyhlášení vítězů proběhne 29. 11. 2022 v rámci Czech Space Week.

Tématem soutěže jsou nápady na nejlepší využití vesmírných technologií takovým způsobem, aby došlo k vytvoření nového nebo zlepšení vlastností stávajícího produktu nebo služby v oblasti pozemního využití.

Ilustrační fotografie

Jako inspirace soutěžním návrhům může sloužit databáze patentů Evropské vesmírné agentury, návrhy ale mohou popisovat aplikace jakékoliv technologie, dat nebo know-how dříve využitých v oblasti výzkumu a dobývání vesmíru.

Podané návrhy budou posouzeny z hlediska:

  • inovativnosti
  • technologické proveditelnosti
  • socioekonomického potenciálu
  • perspektivy realizace (byznys potenciál aplikace, byznys plán navrhovatele)

Ocenění:

  • první cena – odměna 10 000 EUR
  • druhá cena – odměna 5 000 EUR

Účastnit se může fyzická osoba, univerzita, výzkumný ústav či firma bez ohledu na velikost.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 25. 11. 2022, vyhlášení vítězů proběhne 29. 11. 2022 v rámci Czech Space Week.

Rozsah soutěžního návrhu není dán. Soutěžní návrh je třeba podat v anglickém jazyce prostřednictvím formuláře a odeslat na adresu SparkFunding@tc.cz.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Kosmický průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme