Soutěž Objev můj region stojí na digitálních technologiích

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje Digitální inovační hub a vyzývá české turisty: „Staňte se globálním influencerem a podpořte podnikatele v cestovním ruchu ve svém okolí“. Startuje soutěž Objev můj region, která je součástí kampaně pro celou Evropu s cílem zviditelnit Českou republiku.

Hlavním cílem soutěže je vyzvat veřejnost, aby pomohla českým regionům a firmám poskytujícím služby v oblasti turismu a cestovního ruchu v rámci aktivit „Spojujeme Česko“.

Soutěž Objev můj region

Soutěž je forma hackathonu, kde se může zapojit každý turista, cestovatel.

Turisté mohou představit vlastní cestovatelské příběhy ze svého okolí, z míst v ČR, kam se turisté rádi vracejí nebo ke kterým je vážou vzpomínky z dětství a mládí. Tyto příběhy (texty, fotografie, videa) budou zpracované plně v digitální podobě v jednotné a pro turisty otevřené největší evropské turistické digitální platformě.

A právě takové digitální obsahy jejich příběhů, respektive pozvánek k návštěvě, budou zveřejněny na této evropské platformě s dosahem na miliony aktivních cestovatelů. Každý účastník soutěže vytvoří a sdílí turistický obsah a může tak působit jako influencer a zvát cestovatele z ČR, okolních zemí a celého světa do míst, která dobře zná a která má rád.

Cestovní ruch obětí koronaviru

Malé a střední podniky působící v cestovním ruchu patří mezi ty nejpostiženější pandemií covid-19. Oživení se nedá očekávat ani v nejbližších měsících. Profil turistů se výrazně mění. Počet zahraničních turistů se minimalizoval, turisté se vyhýbají větším městům a místům s větší koncentrací osob.

Existence služeb a zachování pracovních míst v turismu dnes velmi závisí na obnově důvěry turistů v bezpečné cestování. Všechny světové destinace v současnosti sází na domácí cestovatele, zároveň se ale snaží inspirovat k cestám i turisty z bezpečných zemí. Pro národní průmysl cestovního ruchu, který v minulosti tvořil důležitou část HDP ČR a zaměstnává přes 270 tisíc pracovníků je obnovení cestovatelských aktivit velmi důležité V segmentu cestovního ruchu působí v naprosté většině právě MSP a živnostníci, členové AMSP ČR.

Digitální Inovační Hub Tourism 4.0

Digitální Inovační Hub Tourism 4.0 z.ú. (DIH T4.0) spolu založily Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Fórum cestovního ruchu a výzkumná organizace BizGarden s.r.o. „Myšlenka založit DIH vznikla ještě před vypuknutím pandemie a právě dnes se potvrzuje důležitost digitalizace a nutnost změny chování subjektů v turismu“, říká Pavel Vokáč, místopředseda představenstva AMSP ČR. Posláním DIH T4.0 je advokacie neboli cílená podpora digitalizace, pomoc a podpora podnikům a institucím v průmyslu cestovního ruchu na cestě k jejich komplexní digitální transformaci a budoucímu úspěšnému podnikání.

„V době pandemie jsme zaznamenali jednoznačný stoupající trend ve využití digitálních technologií ze strany cestovatelů a turistů kteří, ač omezeni v možnosti cestování, hledali na webu inspiraci pro příští cesty,“ říká Jan Orava, ředitel DIH Tourism 4.0, z.ú.

DIH přichází s novým konceptem hackathonu/soutěže zaměřeného na tvorbu marketingového turistického obsahu, tedy popisu příběhu či návštěvy konkrétního místa, výletu apod. „Inspirovali jsme se u crowdsourcingu, kdy se každý nadšenec může zapojit a přispět k propagaci vybrané oblasti,“ dodává Jan Orava. Crowdsourcing je označení způsobu dělby práce, při které se úkol obvykle vykonávaný zaměstnanci nebo kontraktory v rámci outsourcingu zadá blíže nespecifikované skupině lidí jako všeobecná výzva.

Soutěž bude zahájena v druhé půlce srpna a bude probíhat on-line po dobu jednoho měsíce. Vyhlášení vítězů proběhne u příležitosti Světového dne cestovního ruchu 27. 9. 2020. Během soutěže se uskuteční i několik webinářů o tom, jak tvořit turistický obsah. Do soutěže se tak může zapojit opravdu každý. Veškeré informace budou publikovány na www.objevmujregion.cz.

Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR, k tomu dodává: „Naše asociace se dlouhodobě zabývá digitalizací a podporuje ve svých aktivitách digitální transformaci českých malých a středních firem a široké skupiny živnostníků. Realizovali jsme v této oblasti řadu významných průzkumů a analýz v rámci našich hlavních ročních projektů – Roku digitálního podnikání 2019 či navazujícího Roku malého podnikání 2020. Problematika podpory digitální transformace celého oboru – průmyslu cestovního ruchu je pro nás logickým pokračováním těchto aktivit.“

Soutěž je součástí kampaně #ExploreMyRegion pro celou Evropu. Pod hashtagem #ExploreMyRegion realizuje společnost Outdooractive kampaň k cestování po evropských regionech. Ke kampani se přihlásily desítky předních i méně známých regionů a turistických destinací po celé Evropě. Naší soutěží se k této aktivitě přidáváme s cílem zviditelnit Českou republiku na turistické mapě Evropy a nabídnout světově známé lokality i méně známá místa. Partnery soutěže jsou: společnosti Alpdest CEE s.r.o. (Brno, CZ), Outdooractive GmbH (Immenstadt in der Algäu, DE), Klub českých turistů, CzechTourism, CzechInvest.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme