SP ČR: Byrokracie omezuje firemní výzkum a vývoj

Svaz průmyslu a dopravy ČR představil konkrétní doporučení, jak snížit administrativní zátěž v systému podpory výzkumu a vývoje.

Firma, která si chce požádat o podporu svého výzkumného nebo vývojového záměru, se musí nejdříve zorientovat, jací poskytovatelé existují a jakou podporu nabízejí. Výzvy však nejsou vyhlašovány v předvídatelných termínech.

Ilustrační fotografie

Rovněž orientace v zadávací dokumentaci jednotlivých soutěží a podání žádosti vyžaduje mnoho času a administrativních úkonů. Dále se přidává například nejednotnost přístupu poskytovatelů ke stanovení výše a definici způsobilých nákladů či se významně liší míra flexibility v provádění změn. To vše vyžaduje značné administrativní kapacity, které by firmy mohly využít jinde a jinak.

Na vysokou administrativní zátěž v systému podpory výzkumu a vývoje si v řadě průzkumů dlouhodobě stěžují firmy, výzkumné organizace, ale také samotní poskytovatelé podpory. Proto si Svaz průmyslu a dopravy ČR loni nechal zpracovat od společnosti Ernst & Young analýzu na téma „Snížení administrativní zátěže v oblasti VaVaI”.

Seznam doporučení

Výsledná analýza přináší mnoho doporučení, legislativních i metodických. Jedním z nich je zveřejňování orientačního harmonogramu všech veřejných soutěží s dostatečným předstihem na jednom místě. Vypracována by měla být společná vzorová zadávací dokumentace, jejíž struktura bude jednotná, přehledná, pro čtenáře snadno pochopitelná, a měla by se používat pro žádosti u všech poskytovatelů.

Návrh projektu by měl mít jednotnější strukturu, která by obsahovala jenom podstatné informace s minimem duplicitních položek. Kategorie způsobilých nákladů by měly být všemi poskytovateli definovány stejně. Sjednocení by si zasloužila základní pravidla o podstatných a nepodstatných změnách napříč poskytovateli. informační systémy je třeba propojit s veřejnými registry a dalšími informačními systémy.

Ilustrační fotografie

Jednotlivé návrhy Svaz probíral na konferenci s účastí širokého spektra žadatelů, příjemců a poskytovatelů. Především ale analýzu představil a diskutoval s ministryní Helenou Langšádlovou a členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Svaz tak chce nyní pro jejich prosazení využít přípravu nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Jako důležitý vidíme také vznik metodických pokynů pod RVVI, které by celý sektor více sjednotily a zpřehlednily.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2023). Autor: Jan Proksch, manažer pro výzkum, vývoj a inovace.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme