SP ČR: Česká ekonomika poroste v roce 2021 přibližně o 2,4 procenta

Růst české ekonomiky za rok 2021 bude nižší, než se očekávalo na začátku roku. Následující rok by měl být podle Svazu průmyslu a dopravy ČR opět lepší.

Firmy narážejí na bariéry dalšího růstu. Celkový objem průmyslové výroby se sice rychle vrátil na úroveň předkovidového roku 2019. Nad tuto laťku se však zatím nemůže dostat.

Ilustrační fotografie

„Firmy ve větším růstu brzdí rostoucí ceny materiálů, surovin, energie, přetrvávající problémy s dodávkami některých vstupů či jejich nedostatek, nedostatek pracovní síly či nejistota dalšího vývoje koronavirové situace. Očekávání firem se oproti první polovině roku zhoršila a vidíme větší rozdíly mezi jednotlivými firmami,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ještě na jaře roku 2021 se zdálo, že růst ekonomiky bude po krizí zasaženém roce 2020 svižný. Kvůli komplikacím na trzích či zablokované logistice na konci roku odhaduje Svaz průmyslu a dopravy ČR, že se růst českého HDP nakonec bude pohybovat kolem 2,4 procenta.

Průzkumy SP ČR mezi průmyslovými firmami | SP ČR

To je zhruba poloviční tempo proti celé Evropské unii. Podle poslední predikce evropské konfederace BusinessEurope by mohl HDP EU za rok 2021 vzrůst o zhruba 4,8 procenta, Evropská komise očekává růst o 5 procent.

Těžký boj s rychle rostoucími náklady

Rychle rostoucí náklady, které firmy často nemohou přímo promítnout do cen už nasmlouvaných zakázek, snižují ziskovost části českých podniků. Za rok 2021 očekává pokles ziskovosti 38 procent firem z průzkumu Svazu průmyslu. Nicméně 36 procent firem se s rostoucími náklady dokázalo vypořádat a podíl čistého zisku na tržbách jim roste.

Celkově se ovšem ziskovost v ekonomice zhoršuje. „Tlak na snižování ziskovosti vidíme už delší dobu. Nůžky mezi růstem cen vstupů a cen hotové produkce se pořád rozevírají. Firmy s tím bojují osekáváním provozních nákladů, investicemi do úspor energie či investicemi do zvýšení produktivity práce pomocí digitálních technologií,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmy čekají vyšší zisky

Výhled firem na rok 2022 je navzdory aktuálním problémům poměrně optimistický. Převládají podniky, které očekávají růst zakázek i zisku, ukázal výsledek pravidelného společného šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky a také říjnový průzkum Svazu průmyslu mezi členskými firmami Svazu. Ve výsledcích je vidět, že firmy z některých oborů jsou růstem cen vstupů či problémy v logistice postiženy více.

Celkově by podle odhadu Svazu průmyslu měly zisky firem v roce 2021 i v následujícím roce růst. „Téměř polovina firem z říjnového průzkumu Svazu průmyslu očekává v roce 2021 růst zisku ve srovnání s předchozím rokem,“ uvádí Bohuslav Čížek.

Průzkumy SP ČR mezi průmyslovými firmami | SP ČR

Konkrétně růst zisku v roce 2021 očekává 43 procent respondentů, dalších 18 procent firem předpovídá zhruba stejný výsledek jako v roce 2020. O trochu pozitivnější jsou firmy pro následující rok. Více než polovina firem (53 %) předpokládá, že dosáhnou vyššího zisku než v roce 2021. Pětina firem pak očekává stejný hospodářský výsledek.

Poptávka a investice pomáhají

Mezi podniky stále převažují ty, podle nichž se domácí a zahraniční poptávka zlepšuje. Pro příštích šest měsíců převažuje počet firem, které čekají, že jim zakázky porostou, ukazuje pravidelné šetření SP ČR a České národní banky. Z průmyslových firem, které se zúčastnily říjnového průzkumu Svazu průmyslu, očekávají dvě třetiny v roce 2022 růst zakázek ve srovnání s rokem 2021.

Necelá polovina firem z průzkumu Svazu průmyslu plánuje vyšší objem investic než v roce 2021. „Investice by měly v roce 2022 meziročně stoupat. Ekonomika by ale potřebovala jejich výraznější růst. Cenové šoky či výpadky dodávek klíčových komponent nutí některé firmy ke škrtání v investičních rozpočtech,“ říká Bohuslav Čížek.

Průzkumy SP ČR mezi průmyslovými firmami | SP ČR

Firmy hodlají v roce 2022 nejvíce investovat do nových výrobních technologií (57 %), do úspor energie (41 %), do výzkumu a vývoje a do modernizace či rozšiřování výrobního areálu (v obou případech 31 % dotázaných), do vzdělávání svých zaměstnanců (28 %), do uvedení nového či inovovaného výrobku či nové služby na trh (24 %).

Svaz průmyslu očekává, že rok 2022 přinese zrychlení tempa ekonomického oživení České republiky zhruba na úrovni 4 %. I přes zhoršení původních výhledů firem průzkumy potvrzují pro rok 2022 převahu růstových očekávání. Poptávka by měla dále růst a některé aktuální bariéry se budou postupně zmírňovat.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2022). Autor: Vladímír Štípek, ekonom-analytik SP ČR.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme