SP ČR oceňoval: 4 ceny a 5 TOP projektů průmyslu 4.0 za rok 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) oceňoval za rok 2020. Kromě tradičních kategorií poprvé v historii na svém Sněmu udělil Ceny za Průmysl 4.0. Převzalo ji celkem 5 společností.

Ceny, které Svaz průmyslu na letošním Sněmu předal, navrhli a vyrobili Kristýna Mikolášková a Jakub Křelina, studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, se kterou Svaz dlouhodobě spolupracuje. | Spektrum SP ČR

Ocenění úspěšných firem a osobností patří k tradici Sněmu Svazu průmyslu:

  • V roce 2020 do Galerie osobností průmyslu vstoupil bývalý generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cieńciała.
  • Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost Beneš a Lát.
  • Ocenění Úspěšná malá a střední firma si odnesla uherskobrodská firma Prima Bilavčík.

Poprvé Svaz průmyslu vyhlásil držitele Ceny za Průmysl 4.0, jejímž partnerem byla Česká spořitelna. Odborná porota nejdříve vybrala pětici nejlepších projektů Průmyslu 4.0 za rok 2020, a to od firem Adler Czech, BD SENSORS, Blumenbecker Prag, ELA Blockchain services a Koyo Bearings ČR. Z nich ocenila Cenou za Průmysl 4.0 inovativní využití principů digitální továrny při integraci průmyslových robotů do výrobních linek od společnosti Blumenbecker Prag.

Blumenbecker Prag na projektu pracoval s technickými univerzitami. „Spoluprací s VUT a ČVUT jsme zřídili testovací pracoviště, jehož cílem je ověřit principy Průmyslu 4.0 v praxi. Projekt přímo řeší virtuální uvedení do provozu robotického pracoviště na základě principů digitální továrny. Dovolil nám zkrátit čas od objednávky až po dodání zařízení v řádech dnů až týdnů,“ vysvětluje Andrej Schvarc, jednatel společnosti Blumenbecker Prag.

Do Galerie osobností průmyslu vstoupil na letošním Sněmu Jiří Cieńciała. Jako dlouholetý generální ředitel nastartoval úspěšný rozvoj Třineckých železáren. Byl ministrem průmyslu a obchodu a nyní působí jako senátor. „Za největší úspěch mé činnosti v roli generálního ředitele Třineckých železáren považuji to, že se mě a kolektivu vedení podařilo přesvědčit akcionáře i zaměstnance, že Třinecké železárny mají potenciál konkurovat nejvyspělejším hutím v Evropě,“ říká Jiří Cieńciała.

Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost Beneš a Lát. Historie této rodinné firmy sahá až do roku 1934. Rodinné vazby hrají v jejím chodu dodnes důležitou roli. „Jako tři sourozenci a zároveň tři spoluvlastníci máme společný názor na to, jak se má fabrika dál vyvíjet. Je to o absolutní důvěře a spolehnutí se jeden na druhého. To nám umožňuje firmu dál posouvat, rozvíjet a rozšiřovat,“ vysvětluje Josef Lát, předseda představenstva společnosti Beneš a Lát. Ta se zabývá výrobou odlitků ze slitin neželezných kovů, lisováním plastů, 3D tiskem kovů a obráběním.

Ocenění Úspěšná malá a střední firma letos převzala společnost Prima Bilavčík. Firmu z Uherského Brodu živí už 28 let přesné měření, dodávky měřicích přístrojů a kalibrace. „Jako jediní máme v České republice a na Slovensku fungující akreditovanou pojízdnou laboratoř. Jsme firma, která začínala s osvětou a jako první prodala multisenzorové měřicí stroje. Plně digitalizujeme i služby v kalibraci,“ říká Petr Bilavčík, ředitel společnosti, která je dnes jedním z nejvýznamnějších dodavatelů měřicí techniky v Česku.

Firmu Prima Bilavčík živí prodej a servis měřicích přístrojů. Svůj záběr rozšířila také o další služby. „Umíme skenovat i velké prostory jako výrobní haly nebo jadernou elektrárnu,“ říká Petr Bílavčík, ředitel společnosti Prima Bilavčík.

Zapadají moderní měřicí technologie do konceptu Průmyslu 4.0?
Pojem Průmysl 4.0 je trendová věc. Podle mě Průmysl 4.0 začal v době,kdy jsme masivně nasadili počítače. Máme ideální počítačový model a na jeho základě víme, co chceme změřit. Pak už jde jen o to, jak nasbíráme měřicí body na fyzickém dílu, který jsem vyrobil, abych ho mohl s modelem porovnat. Fyzický výrobek se dá porovnávat také s digitálně naskenovaným výrobkem.

Jak přesné jsou takové skeny?
Skener je optický přístroj, takže vytvoří obraz jen tam, kam vidí. Ve skrytých místech je nutné použít jinou metodu, abyste viděli takzvaně za rohem. Třeba dotykové měření. Pokud chcete mít přesný výsledek, musíte většinou měřit jinou metodou než skenováním.

Která z měřicích metod je dnes nejpřesnější?
Nejvyšší úroveň měření nabízí průmyslová počítačová tomografie. Strčíte do tomografu díl, rentgen vám ho prosvítí a získáte o něm veškerá data. Ta, která vidíte, i ta, která nevidíte. Pak už nemusíte měřit za rohem, protože CT vám tyto údaje dodá. Zobrazí vám i strukturu materiálu, případné praskliny, bubliny, vměstky. Metrologické CT vám změří rozměr bubliny nebo praskliny na tisíciny milimetru, spočítá vám její objem a spoustu dalších věcí.

Nabízíte trojrozměrné skenování jako službu. Co nejzajímavějšího mimo průmysl jste snímali?
Na Velehradu jsme skenovali náhrobek arcibiskupa Stojana. Dělali jsme různé oltáře a historické sklepy. Archeologové vykopali starý sklep a my jsme ho převedli do 3D digitálního modelu. Skenovali jsme turbínu přímo zabudovanou ve vodní elektrárně. Pro NASA jsme snímali díly do rakety.

Ceny SP ČR za Průmysl 4.0 za rok 2020

Udělením Ceny za Průmysl 4.0 chce Svaz průmyslu ještě více zpopularizovat téma digitální transformace nejen mezi firmami, ale i ostatní veřejností.

1. místo
Blumenbecker Prag: Erobot – integrace robotů do výrobních linek

Spektrum SP ČR

Digitální dvojče pomáhá s navrhováním robotických linek

Výsledkem projektu je funkční testovací platforma respektující standardy Průmyslu 4.0 umístěná v laboratoři společnosti Blumenbecker Prag v Bezděčíně. Pracoviště obsahuje čtyři roboty a další související zařízení. K němu existuje takzvané digitální dvojče. Firma tím získala schopnost navrhovat a uvádět do provozu rozsáhlé a složité robotické výrobní celky. Díky spolupráci s ČVUT a VUT získala optimalizační software, který dokáže zrychlit výrobní čas linky a snížit spotřebu energie.

Co o projektu řekla odborná porota

„Projekt významným způsobem přispěl k digitalizaci firmy a ke změně myšlení zaměstnanců. Zároveň byla prokázána smysluplnost virtuálního zprovoznění s ohledem na čas a náklady.“

2. místo
Adler Czech: Hybridní energetický systém

Obnovitelné zdroje zvyšují energetickou soběstačnost skladového areálu

Firma vybudovala hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogeneračními jednotkami v prostorách skladového a logistického centra firmy v areálu Contera Ostrava City. Tento systém zajišťuje pro skladové prostory ekologickou výrobu elektřiny a tepla. Integrace akumulátorů výrazně zvýšila energetickou bezpečnost budovy. Propojení s nabíjecí stanicí pro elektromobily a vysokozdvižné vozíky zvedlo účinnost a obchodní využitelnost vyrobené elektrické energie. Roční úspora emisí CO2 dosahuje 291,04 tun. Ročně firma nemusí nakupovat energii v objemu 248,75 MWh.

Spektrum SP ČR

Co o projektu řekla odborná porota

„Tento pilotní projekt prokázal, že je možné snížit celkovou uhlíkovou stopu moderního skladového a logistického centra na minimum. Použité technické řešení je komplexní a integruje celou řadu technologií od výroby, distribuce, akumulace a využití elektrické energie a tepla.“

Zpět na začátek

3. místo
BD Sensors: Datová transformace firmy

Data míří k pracovníkům přes tablety

Firma přistoupila ke kompletnímu pokrytí podniku jak ve výrobě, tak v administrativě podle konceptu Průmyslu 4.0. Zapojila do systému dvacet strojů, z nichž sbírá data. Pracovní dokumentaci k zakázkám zpřístupnila pracovníkům v tabletech na pracovištích. Přes tablet se kontroluje také platnost školení pro obsluhu strojů před spuštěním daného stroje. Při zastavení stroje tablet obsluhu vyzve ke zdůvodnění prostoje. Do CNC strojů se automaticky posílají korekční data z robotické měřící buňky. Produktivita se díky těmto opatřením zvýšila o 10 procent, seřizovací časy se zkrátily o 50 procent.

Spektrum SP ČR

Co o projektu řekla odborná porota

„Projekt představuje přímo ideální ukázku implementace Průmyslu 4.0 ve středně velkém podniku. Jedná se o promyšlené, strategicky a technicky do posledního detailu dokonale zvládnuté řešení, které může být inspirací pro další české středně velké a malé podniky.“

Zpět na začátek

4. místo
ELA Blockchain Services: Blockchainová platforma pro průmysl

První průmyslovým blockchain v Česku

Elektrotechnická asociace přišla s myšlenkou vytvořit silnou důvěryhodnou blockchainovou platformu a dát jí k dispozici nejen českému průmyslu pro další využití. Blockchainová platforma je jedním ze stavebních kamenů digitální transformace a Průmyslu 4.0. Blockchain začínají využívat průmyslové firmy, ale i státní správa. Připojilo se k němu Ministerstvo průmyslu a obchodu. ELA Blockchain už využívají firmy také mimo Českou republiku. Platformu používají i firmy, které v blockchainu nejsou zapojené přímo, ale přistupují k této platformě jako ke službě.

Spektrum SP ČR

Co o projektu řekla odborná porota

„První projekt svého druhu a rozsahu v ČR. Otevírá možnosti k obchodnímu využití blockchainu českým institucím a podnikatelským subjektům.“

5. místo
Koyo Bearings: Automatizace linky na ložiskové kroužky

Spektrum SP ČR

Umělá inteligence hlídá kvalitu ložiskových kroužků

Firma snížila náročnost obsluhy výrobních linek na ložiskové kroužky s pomocí prvků Průmyslu 4.0. Ty zahrnují automatickou vizuální kontrolu výrobků na bázi umělé inteligence, propojení automatizovaných strojů v lince datovou sítí a následnou digitalizaci dat a propojení výrobního procesu s interní logistikou. Nároky na obsluhu linek klesly na polovinu a jejich produktivita vzrostla o 58 procent. Podařilo se snížit celkovou zmetkovitost a zkrátit cyklový čas. Navíc zapojením virtuální reality do školícího procesu se zkrátil čas zaškolování nových zaměstnanců o 15 procent.

Co o projektu řekla odborná porota

„Projekt přinesl jasné úspory v pracovní síle, zaměstnanci se ale přesunuli na pozice s vyšší přidanou hodnotou práce. Projekt je podle našeho názoru ukázkovým příkladem digitální transformace firmy.“

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2020). Autor článku: Václav Rokyta. Foto: Spektrum SP ČR.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Uspěli v podnikání
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme