SP ČR odlétá na 200. podnikatelskou misi, tentokrát do Malajsie a Vietnamu

Šestadvacetičlenná podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR do Malajsie a Vietnamu se zaměří na environmentální technologie. Ministra životního prostředí Richarda Brabce podnikatelé doprovodí na zahraniční cestě letos již podruhé. Pro Svaz průmyslu je to jubilejní dvoustá mise za 27 let, kdy podnikatelské delegace organizuje.V zemích jihovýchodní Asie se českým firmám otevírají příležitosti v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. Malajsie a Vietnam se potýkají s problémy, jako je recyklace a zpracování odpadu či znečištění ovzduší. Tamní vlády začínají dodržování ekologických norem více vymáhat. Na podnikatelskou misi proto vyrážejí dodavatelé vodohospodářských technologií, obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství, zemědělství, strojírenství, ale i dopravy. Příležitosti ke spolupráci budou hledat také zástupci vysokých škol nebo výzkumných center.

„Vývoz českých firem do obou zemí stále roste, zdaleka jsme zde zatím nevyužili náš potenciál. Vietnam i Malajsie prochází rychlou modernizací, ze které mohou naše firmy těžit. České společnosti jsou flexibilní a nabízejí špičkové technologie. Jsem rád, že se mise účastní nejen firmy, ale i vysoké školy a výzkumná centra. Jsem přesvědčený, že mezioborová spolupráce přináší inovativní řešení,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který vede podnikatelskou delegaci.

Cesta do Vietnamu a Malajsie je poslední letošní podnikatelskou misí, kterou Svaz průmyslu uspořádal. Je zároveň misí jubilejní, od roku 1993 má tato cesta pořadové číslo 200. „Za 27 let jsme pomohli více než 4 700 firmám navázat kontakty v zahraničí. S podnikateli jsme do 107 zemí světa doprovodili dva prezidenty, osm předsedů vlády či 22 ministrů. Jsme připravení v roce 2020 zorganizovat 12 až 15 podnikatelských misí,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Přelom ve vzájemných vztazích

Zástupci firem se setkají s malajsijskou ministryní energetiky, vědy, technologie, životního prostředí a klimatických změn a ministrem zemědělství a rozvoje venkova Vietnamu. V Malajsii podnikatelé podepíší tři memoranda o porozumění a jedno memorandum o spolupráci s malajsijskými partnery. Účastníky mise čekají také čtyři podnikatelská B2B fóra ve městech Kuala Lumpur, Kota Kinabalu ve státu Sabah, Ho Či Minově městě a Hanoji.

Zaměření podnikatelské mise na oblasti environmentální technologie je podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) významný posun v bilaterálních vztazích s Malajsií a Vietnamem. „V pokračujícím ekonomickém rozvoji Vietnamu vidíme potenciál pro naše uplatnění. Pevně doufám, že tam zúročíme mnoho let námi poskytované rozvojové pomoci, dlouholetou tradici vzájemných vztahů a zkušenosti našich firem i expertů při řešení ekologických problémů této země,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

S Malajsií je Česká republika podle MŽP spíše na začátku cílené bilaterální spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. „V delegaci máme také zástupce akademické sféry a výzkumu. A právě tuto, v dnešní době velmi významnou, oblast spolupráce máme již nastartovanou. Jinak se zřetelem k současným strategickým prioritám jak centrální malajsijské vlády, tak i těch provinčních, vidím znamenitou možnost pro uplatnění českého know-how a technologií,“ doplňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Přímá linka Praha – Hanoj přinese obchodní příležitosti

Velkou příležitost vidí v obou zemích dodavatelé technologií pro obnovitelné zdroje energie. V posledních letech se zde rozvíjí například trh vodních elektráren. V Malajsii se podíl energie získané z vodních zdrojů od roku 2015 zdvojnásobil, ve Vietnamu od roku 2010 vzrostl třikrát.

„Jakožto výrobce strojně-technologických a elektrotechnických celků pro malé vodní elektrárny vnímáme ze strany států jihovýchodní Asie stále se zvyšující zájem o produkty, jejichž vývojem a výrobou se naše firma zabývá již 35 let. Velmi si tak ceníme možnosti setkat se s potenciálními obchodními partnery tváří v tvář, a při té příležitosti jim nabídnout efektivní a na údržbu jednoduchá zařízení té nejvyšší možné kvality, kterou jsme, nejen na Dálném východě, již dlouhou dobu dobře známi,“ říká Martin Vaidiš, regionální obchodní manažer společnosti CINK Hydro – Energy.

Na jaře 2020 by měla být spuštěna přímá letecká linka mezi Prahou a Hanojí. Letiště Praha o tom podepsalo memorandum o spolupráci s vietnamskou leteckou společností Bamboo Airways letos v dubnu. Rozvoj leteckých společností v jihovýchodní Asii přináší příležitost pro největší výcvikové centrum v civilní letecké dopravě ve střední Evropě Czech Aviation Training Centre.

„V obou zemích budeme navazovat na předchozí jednání s našimi místními partnery. V Malajsii spolupracujeme s firmou Skyvax v oblasti výcviku nových pilotů pro národní leteckou společnost Malaysia Airlines i pro další dopravce,“ uvádí ředitel Czech Aviation Training Centre Antonín Jakubše. „Ve Vietnamu společnost Bamboo Airways masivně investuje do nákupu nových letadel a rozvoje své sítě linek. Pro něj potřebuje odpovídající počty pilotů a palubního personálu a také další kvalifikované zaměstnance příslušných profesí. Naše společnost CATC může Bamboo Airways pomoci nejen s výcvikem a získáním příslušných kvalifikací, ale i s jejich průběžným udržováním,“ dodává Antonín Jakubše.

Český vývoz do obou zemí roste

Malajsie je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu jihovýchodní Asie a zůstává i nadále druhým největším odbytištěm v regionu. Česko má s Malajsií negativní obchodní bilanci, záporné saldo v roce 2018 činilo 30 miliard korun. Český vývoz do Malajsie vzrostl od roku 2010 více než 2,5krát.

S Vietnamem má Česko dlouhodobě zápornou obchodní bilanci. Hodnota českého exportu byla loni o 19,4 miliardy korun nižší než hodnota zboží dovezeného z Vietnamu. I do této země český vývoz vzrostl od roku 2010 více než 2,5krát. Kromě aktivní ekonomické diplomacie může pomoci obchodní vztahy narovnat i dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, která byla podepsaná na konci června letošního roku.

• Teritorium: Asie | Malajsie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme