SP ČR přišel s prioritami byznysu pro období předsednictví

Těsně před začátkem českého předsednictví v Radě EU Svaz průmyslu představil priority byznysu pro nadcházející období. Podle SP ČR by se české předsednictví mělo zabývat dalším rozvojem vnitřního trhu, dořešením mezinárodních obchodních dohod či energetickou bezpečností.

Dalšími tématy by měly být otevřenost digitální ekonomiky nebo budoucnost uprchlíků z Ukrajiny.

Ilustrační fotografie

Svaz průmyslu a dopravy rozdělil své priority do tří tematických celků. Cílem je prý vytvořit Evropu odolnou a otevřenou, udržitelnou a konkurenceschopnou s dynamickým trhem práce.

Česko by mělo následující měsíce maximálně využít a ovlivňovat legislativní návrhy, akcentovat a moderovat důležitá témata a ukázat ČR jako konstruktivního člena EU, sděluje SP ČR.

„Česká republika se ujme předsednictví v Radě EU v situaci, kdy Evropa musí řešit nejenom dopady pandemie covid-19, ale i následky agrese Ruska proti Ukrajině. Evropská unie proto musí přehodnotit své strategie a iniciativy a racionálně reagovat na stávající situaci. Po rychlém vyřešení humanitární krize musí přijít opatření střednědobého a dlouhodobého horizontu, aby se zajistila stabilita a ekonomická prosperita Evropy,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Tři pilíře pro budoucnost Evropy

Svaz průmyslu roztřídil své priority pro nadcházející měsíce do tří pilířů. Jedním z nich je „odolná a otevřená Evropa“. SP ČR podporuje další rozvoj a upevňování vnitřního trhu Evropské unie. Například volný pohyb osob musí být zachován i v době krizí a jakékoliv výjimky musí být dočasné a dobře zdůvodnitelné.

„Jednotný trh opřený o princip čtyř svobod, tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, je jedním z největších úspěchů evropské integrace. Potřebujeme otevřít další trhy se zbožím a službami, abychom plně využili ekonomický potenciál EU a vybudovali pevný základ pro konkurenceschopnost Evropy v globálním měřítku. Zásadní je také svoboda pohybu dat, která je nyní nejohroženější, a proto se na ni musíme zaměřit,“ doplňuje Radek Špicar.

Mezi priority CZ PRES patří podpora kandidátského statusu Ukrajiny a pokračování integrace zemí západního Balkánu do Evropské unie, která má významný politický, ekonomický, i bezpečnostní aspekt.

Další informace na webu Svazu průmyslu a obchodu ČR

„Podnikatelská komunita vidí v zemích západního Balkánu velký potenciál. Podporou členství v Evropské unii posílíme jejich směrování do atlantického, tedy ekonomicky a politicky více liberálního prostoru,“ popisuje ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin.

Evropa musí být také konkurenceschopná a udržitelná, což představuje druhý pilíř priorit SP ČR. Zajištění energetické bezpečnosti a postupná cesta ke klimatické neutralitě Evropy totiž musí zohledňovat dopady na konkurenceschopnost průmyslu.

„Podporujeme diverzifikaci dodávek zemního plynu, společné nákupy plynu, výstavbu nových LNG terminálů a zajištění přepravních cest. Plán Green Dealu musí být nastaven realisticky s ohledem na současnou energetickou krizi a válku na Ukrajině,“ připomíná viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Během předsednictví se chce Svaz průmyslu zaměřit i na odolnost a otevřenost digitální ekonomiky. Toho Evropa dosáhne spojenectvím s důvěryhodnými partnery. Je třeba rozvíjet digitální partnerství s USA, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou nebo Izraelem.

Další krok k evropské měně? Firmy budou moci účtovat a platit daně v eurech

Modelem takové spolupráce by mohl být Trade and Technology Council mezi EU a USA, který by měl zvýšit vzájemnou důvěru a přinést spolupráci v oblasti regulace, standardizace a také výzkumu a vývoje nových technologií. V rámci unie bude potřeba dotáhnout také nová pravidla pro přístup, využití a bezpečnost dat generovaných v EU.

Plánovaná a částečně již probíhající digitální a zelená transformace naší ekonomiky přinese i změny na trhu práce. Ty budou vyžadovat rozvoj a podporu nových forem práce a nové dovednosti. Třetím pilířem SP ČR pro české předsednictví je proto „Evropa s dynamickým trhem práce“.

„Firmy s obavami sledují další regulace, jako je evropská minimální mzda, transparentnost odměňování nebo směrnice ke slaďování pracovního a rodinného života. Zároveň upozorňují na trvale rostoucí administrativní zátěž s tím spojenou. EU by se nyní měla zaměřit na to, jak firmám složitou situaci usnadnit a řešit akutní otázky, jako je třeba zaměstnávání uprchlíků,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

S využitím tiskové zprávy SP ČR

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme