SP ČR: Snížení byrokracie ulehčí firmám nejen v krizi

Svaz průmyslu prosadil odstranění alespoň části administrativní zátěže podnikatelům. Na konci srpna vláda schválila Antibyrokratický balíček, který připravil ministr pro legislativu. Dostala se do něj také opatření, která ministrovi předal Svaz průmyslu už letos na jaře.

Do Antibyrokratického balíčku byly zapracovány některé dřívější požadavky Svazu, například zrušení povinného vykazování údajů o množství elektřiny pro dobíjení služebních vozidel či odstranění hlášení o ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance, který již ve firmě nepracuje.

Stohy smluv, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Do balíčku byl také zařazen již dříve deklarovaný záměr umožnit účetní a daňovou evidenci v cizí měně. Vedení téměř celého účetnictví a přidružených evidencí duplicitně v korunách a zároveň například v euru vyžaduje vysoké finanční náklady na udržování a úpravy it systémů a také na personální kapacity.

Jednodušší prohlídky

Oblastí, na které se Svaz průmslu a dopravy ČR zaměřil a kde je na obzoru řešení, jsou pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců. U zaměstnanců v první kategorii, což jsou například kancelářské pozice, kde by samotná práce neměla představovat žádné riziko pro pracovníka, usiluje Svaz o jejich úplné zrušení. tento požadavek se už promítnul do novely vyhlášky o pracovnělékařských službách, která je v mezirezortním připomínkovém řízení.

Průmysl předložil 13 návrhů na zjednodušení administrativy pro podnikatele

Další z absurdních povinností, kterou zaměstnavatelé v současnosti musí dodržovat a mnozí pracovníci ji dobře znají, je písemný rozvrh čerpání dovolené. Ten přitom není při reálném určování dovolené v průběhu roku vůbec závazný a v praxi nepřináší žádnou výhodu zaměstnavateli, zaměstnancům ani odborům. Jde o historické ustanovení, které firmy pouze administrativně zatěžuje. Svaz požaduje jeho úplné zrušení.

Růžový postrach

Zjednodušit by se podle Svazu průmyslu mělo také každoroční podepisování takzvaného růžového papíru, neboli prohlášení poplatníka k dani z příjmu každým zaměstnancem. U většiny z nich se přitom již jednou uvedené údaje nemění. Svaz navrhuje, aby prohlášení bylo podepisováno při nástupu do zaměstnání a pak jen v případě změny, ať už po narození dítěte, ztrátě zaměstnání u manžela nebo manželky nebo při invaliditě.

Další oblast, jejíž změna by přinesla firmám ulehčení, je digitalizace v pracovněprávních vztazích, jejíž návrh je jedním z bodů připravované novely zákoníku práce. Ta je ale teprve na samém začátku legislativního procesu.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2022). Autorka: Jitka Hlaváčková, poradkyně generální ředitelky SP ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme