SP ČR: Výpadek výroby na 2 měsíce by byl likvidační pro dvě třetiny firem

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu k přijetí některých kroků k usnadnění aktuální složité situace podniků a živnostníků, jako například kurzarbeit. Vážnost situace potvrzuje také bleskový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR z konce minulého týdne.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby urychleně přijala kompenzační opatření, která pomohou firmám a jejich zaměstnancům přečkat nynější složitou situaci kvůli epidemii koronaviru. Firmy pomoc potřebují, což ukazuje také bleskový průzkum Svazu průmyslu.

Více než polovina firem podle průzkumu očekává, že jim meziročně propadnou zakázky o více než 20 procent. Třetina firem už omezila výrobu a další třetina se výrobu chystá omezit. Existenci dvou třetin firem by ohrozil výpadek výroby, který by trval dva měsíce. Jakékoliv další zpřísňování opatření proti šíření epidemie koronaviru, nebo dokonce nucené zavírání výrob, jak se objevuje v médiích, by proto bylo pro spoustu firem likvidační.

Jaké finanční dopady by mělo uzavření výrob na 14 dnů?

Již nyní jsme v krizovém režimu. Firmy řeší často základní existenční situace spojené s výpadkem pracovníků, zpožděnými dodávkami, nedostupností ochranných pomůcek nebo komplikovanou logistikou. K tomu vysoká nejistota, omezená mobilita a s tím spojený pokles zakázek ochromí ekonomiku i v následujících měsících. Důležité je, jak dlouho bude situace trvat a také chování ostatních zemí, obchodních partnerů.

„Absolutní zastavení produkce by mělo nedozírné následky. Nebude se jednat jen o výpadek tržeb, který například jen ve zpracovatelském průmyslu odhadujeme v hodnotě kolem 200 miliard korun, ale i další ztráty spojené s náklady kvůli uzavíraným provozům. Dojde k dalšímu poklesu zakázek, to v následujících měsících povede k ještě většímu propouštění a poklesu investic, čímž se efekt a ztráty budou následně multiplikovat,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Navíc vidíme, i z ostatních zemí, že určitý krizový režim bude trvat delší dobu, což dále zvyšuje nejistotu a komplikuje obnovení ekonomiky ČR, která je na mezinárodním obchodu závislá.

Určitě proti takovým návrhům budeme aktivně vystupovat.

Firmy od vlády očekávají, že rychle přijme potřebná kompenzační opatření. Jejich seznam zahrnuje od kurzarbeitu, přes daňová opatření, až po odklad pro plnění nejrůznějších zákonných lhůt a povinností.

Opatření, která požaduje Svaz průmyslu po vládě

Opatření v oblasti zaměstnávání a zaměstnanosti

1.       Funkční „kurzarbeit“

Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt. Kurzarbeit musí být pro všechny kategorie, i ty se sekundárními dopady. Funkční musí být co nejdříve, ještě před výplatou mezd, nebo náhrad mezd za březen.

Opatření v oblasti daní a financí

1.     Odklad plateb na sociální zabezpečení o 6 až 9 měsíců a odpuštění plateb odvodů pro poškozené firmy

Žádáme plošné posunutí termínu odvodu těchto plateb. Tato opatření (posunutí i odpuštění) musí být co nejvíce automatická, bez nutnosti podávání individuálních žádostí a individuálního posuzování jednotlivých případů.

2.     Plošné prominutí zálohy na daň z příjmu za I. a II. čtvrtletí roku 2020

Žádáme plošné prominutí záloh na daň z příjmu alespoň za první polovinu roku. Zálohy vycházejí z minulého, ještě ziskového, roku. Nelze očekávat, že firmy budou v zisku i nyní, proto zálohy v této situaci ztrácejí smysl.

3.           Možnost uplatnit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku

Podporujeme návrh ministerstva financí, opatření pomůže firmám v řízení cash flow.

4.    Odklad plateb daně z přidané hodnoty o 6 až 9 měsíců

Požadujeme, aby opatření bylo automatické bez nutnosti žádat o výjimky.

5.   Plošné zkrácení lhůt pro vracení nadměrných odpočtů DPH

6.    Daňové výjimky pro výrobce potřebných zdravotnických a hygienických prostředků a materiálu na jejich výrobu

Žádáme, aby Vláda ČR formou nařízení umožnila plátcům poskytovat svá plnění (např. dodávky roušek, dezinfekčních prostředků, materiálu na jejich výrobu) bez DPH při zachování nároku na odpočet DPH v plné výši.

7.   Možnosti rychlé provozní dotace pro firmy s výrazným propadem produkce a zakázek

Firmy potřebují v případě výpadku příjmů provozní dotace a úvěry, aby byly schopny přežít. Jednáme s MPO o možnostech dotačních programů, budou třeba i mimořádné programy ze státního rozpočtu.

8.   Rozšíření bezúročných úvěrů a záruk i pro větší firmy

I velké firmy mají nyní velké problémy, nejen MSP. Pokud nebude možné rozšířit na všechny firmy, je nutné alespoň vytvořit midcap kategorii (např. do 1 000 zaměstnanců). Pokud by problémy větších firem nebyly řešeny, dopady na ekonomiku by byly zásadní.

Opatření v oblasti lhůt a oznamovacích povinností a povinností součinnosti s příslušnými úřady

Vláda by měla vydat usnesení nebo jiný právní akt, který plošně promine nedodržování zákonných lhůt a termínů ve výkazních povinnostech a v souvislosti s povoleními a oprávněními potřebných pro činnost firem. Prominutí lhůt by se mělo týkat například:

 1. termínů ohlašovacích povinností v souvislosti s legislativou,
 2. termínů plnění podmínek vyplývajících z různých povolení a rozhodnutí (IPPC, vodoprávní povolení apod.),
 3. odložení poskytování součinnosti v exekučních řízeních a dalších oblastech s nimi spojenými.
 4. realizace autorizovaných měření,
 5. podávání žádostí o změny povolení (v souvislosti s platnou legislativou),
 6. doplňování kvalifikací zejména odborných profesí, které provozují prvky kritické infrastruktury, např. obsluhy vyhrazených zařízení jako elektrozařízení, tlakových nádob, práce ve výškách, obsluha strojů, požární ochrana, bezpečnost práce,
 7. zákonné termíny pro účetní uzávěrky a souvisejících povinnosti, např. u firem, kde se nemůže sejít valná hromada, nebo finanční výkazy musí být auditované,
 8. vzhledem k nemožnosti plnit některé zákonné podmínky, nepokutovat a neprovádět kontroly ze strany orgánů státní správy, které nesouvisí s nouzovým stavem.

Opatření v oblasti přeshraničního pohybu zboží a osob

1.     Lépe organizovat provoz na hraničních přechodech, kde lze překračovat státní hranici.

Je třeba zajistit dodávky surovin a komponent pro pokračování výroby v českých firmách. Pomohlo by například rozdělení kolon na hraničních přechodech pro osobní a nákladní dopravy a posílení personálních kapacit na hraničních přechodech či otevření nových přechodů. S okolními zeměmi by vláda měla dohodnout otevření dalších hraničních přechodů alespoň pro nákladní dopravu. Zásadní je z tohoto pohledu zejména udržení průjezdné hranice s Polskem.

2.    Umožnit výjimky v případě specializovaných pracovníků v některých oborech, např. u chemického průmyslu, údržbářů čistících systémů a cisteren, nebo některých jedinečných výrobních zařízení dodaných ze zahraničí

Zajištění ochranných prostředků pro zaměstnance

Je potřeba, aby vláda zajistila pro firmy dostatek zdravotních prostředků, které potřebují, aby mohli chránit své zaměstnance. Ochranným pomůckám vláda musí věnovat maximální pozornost a jednat, včetně využití možností a kapacit firem v ČR. Svaz již pomáhá firmy propojovat, pomáhá i s online tržištěm, právními výklady, sdílením kapacit apod.

Opatření k odkladu zavádění zbytné legislativy

Žádáme po Vládě ČR a Parlamentu ČR odložení projednávání neurgentní legislativy a dalších opatření, aby byl dostatek prostoru k jejich projednání s partnery během současné situace. Jde o stejný odklad jako v případě Evropské komise, který jsme jako Svaz iniciovali a EK by mu měla vyjít vstříc.

Výjimky ze zákazu provozu některých služeb

Doplnit do povolených činností provoz následujících služeb:

 1. klientská servisní střediska, která spravují IT systémy zákazníků s kritickou infrastrukturou a která nemohou být prováděna na dálku,
 2. datová centra,
 3. servisní technici, kteří pracují u zákazníků za účelem podpory firem kritické infrastruktury nebo datových center,
 4. výrobní a údržbářská místa, která poskytují služby a náhradní díly zákazníkům kritické infrastruktury,
 5. servis elektrospotřebičů,
 6. umožnit nákup náhradních součástek do zařízení pro zabezpečení provozu domácností

Prohlášení SP ČR ze dne 23. března 2020

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme