Space Systems Czech opustila úspěšně program BusinessRunway Technologického centra AV ČR

Softwarová firma Space Systems Czech, která vstoupila do akceleračního programu Technologického centra AV ČR před čtyřmi lety,  nyní přetrhla „pupeční šňůru“ a díky svému úspěšnému růstu jak v počtu zaměstnanců, tak v obratu opustila inkubační program, ve kterém dosud rostla.

Daniel Štefl. Foto: TC

Firma Space Systems Czech, sesterská firma Space Systems Finland , která se zabývá vývojem a servisem SW řešení pro bezpečné kritické provozy v řadě průmyslových odvětví jako např. vesmírné aplikace, zdravotnictví či kritické strojní provozy, začínala před čtyřmi lety pracovat v jedné osobě a hledala místo pro svůj rozvoj. V té době zakládalo Technologické centrum AV ČR (TC) akcelerační/ inkubační program BusinessRunway jako pokračování svých četných aktivit v oblasti podpory začínajících inovativních firem na území hl. města Prahy.

Space Systems Czech (SSC) se stala první start-up firmou, která začala využívat četné služby akceleračního programu, jehož páteří jsou prostory a sdílené služby (vybavené kanceláře se sdíleným zázemím a IT infrastrukturou, zásobování kancelářskými potřebami, prostory konferenčního centra apod.) a zejména podnikatelské a odborné poradenství.

 „Akcelerační program BusinessRunway Technologického centra AV ČR nám během čtyř let umožnil vyrůst z nuly na patnáct zaměstnanců a na roční obrat téměř 900.000,- EUR.  Na programu zejména oceňuji, že firma mohla využívat dobře připravené zázemí a díky tomu začít fungovat během několika dnů. Největším přínosem pro nás byla možnost sídlit v pražské budově TC a těžit ze znalosti zkušeného týmu. Množství pořádaných odborných seminářů, kterých jsme se měli možnost účastnit, umožňovalo neustálý rozvoj zaměstnanců a potkávání důležitých kontaktů.“ Říká k účasti v programu Daniel Štefl, spoluzakladatel a ředitel SSC.

„Nebyl pro nás problém získat přehled o dotačních a grantových podporách z oblasti kosmických aktivit a informace o soutěžích pro technologické firmy. Účastnili jsme se na devadesáti akcích TC, ze všech bych mohl jmenovat např. odborné každoroční konference z našeho oboru Gate2Space, odborné semináře na podporu rozvoje začínajících firem pod projektem Scale Czech SMEs, účastnili jsme se akcí pro spolupráci s ESA (European Space Agency), seděli jsme u Kulatého stolu se zakladatelem Deep Space Industries Rickem Tumlinsonem (2016), prezentovali jsme se na akci Škoda Meets Space a měli jsme přístup do databáze poptávek z mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jehož je TC koordinátorem v České republice,“ dodává Daniel Štefl.

 „V rámci našeho akceleračního programu BusinessRunway čerpala firma bezplatnou účast na 90 akcích s odborným nebo obchodním programem, celkem dvanáctkrát byla její činnost medializována a zprostředkovali jsme celkem 37 obchodních kontaktů. Přímý finanční impakt naší podpory pro firmu byl 64 100,- EUR,“ upřesňuje Pavel Habarta, který v TC akcelerační program vedl.

„Od samého počátku vzniku Technologického centra AV ČR před 25 lety byla myšlenka podporovat malé vznikající firmy, dnes nazývané start-upy, a současně napomáhat přenosu nových technologií z výzkumu do komerční sféry. Jsme proto velmi rádi, když dnes můžeme popsat úspěšnou historii jedné z takto podpořených firem, které se po čtyřech letech růstu od jednoho zakladatele rozrostla do takové velikosti a výborné prosperující kondice, že může směle opustiti náš inkubační program“, oceňuje firmu SSC ředitel TC Karel Klusáček.

V posledních měsících prošla firma Space Systems Czech stejně jako její sesterská firma Space Systems Finland fúzí s významnou finskou průmyslovou skupinou RD Velho. RD Velho je respektovaným evropským hráčem v oblasti designu produktů a zakázkového vývoje software. Spojením vzniká firma o 400 zaměstnancích a ročním obratu atakujícím miliardu Kč. V průběhu února bude celá fúze úspěšně zakončena a skupina se přejmenuje, tak aby název více vyjadřoval lidskost – jednu z hlavních hodnot celé skupiny – a odvahu řešit komplexní technické problémy se zásadním dopadem na společnost. „Ostatně odvaha TC přijmout do akceleračního programu softwarového inženýra snícího o asteroidech, který se rozhodl opustit bezpečí Evropské vesmírné agentury a vydat na nejistou cestu, stála u zrodu současného úspěchu,“ shrnuje Daniel Štefl.

Další firmou v akcelerátoru TC je společnost Stratosyst – mladý český technologický start-up v rychle se rozvíjejícím segmentu pseudosatelitů (tzv. Near Space and High-Altitude – HAPS), který se bude snažit uspět na novém stratosférickém trhu s velkým a různorodým potenciálem.

Pravidelné novinky e-mailem