Exportmag.cz: Španělsko chce založit vlastní kosmickou agenturu a vypustit raketu do vesmíru

Země na Pyrenejském poloostrově má velké ambice v kosmickém programu. Chystá také investice do digitalizace i úplného přechodu na obnovitelné zdroje energie.

V mezidobí ale zároveň modernizuje i jaderné elektrárny, což patří mezi příležitosti pro české dodavatele, říká ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Madridu Marek Zmrzlík.

V roce 2022 chce Španělsko vypustit do vesmíru svou raketu Miura1, čímž by se stala 14 zemí světa, která to dokáže.

Kancelář v Madridu jste převzal nedávno. Co bude patřit k vašim pracovním prioritám?

Co se sektorů týče, rád bych se zaměřil zejména na energetiku či životní prostředí. Nový energetický plán Španělska má mnoho témat od dekarobnizace a postupného přechodu na obnovitelné zdroje až po energetickou bezpečnost a dopad této strategie se samozřejmě přelévá i do dalších oborů, jako je železniční doprava či elektromobilita. Španělsko je zemí závislou na dovozu energie, i když má výsadní postavení, pokud jde o obnovitelné zdroje. Nástroje a harmonogram přechodu představuje Integrovaný národní plán pro energii a klima (PNIEC) pro období 2021 až 2030. Energetickou krizi se snaží země řešit i různými fiskálními nástroji, jako je snižování DPH nebo redistribuce zisku energetických společností.

Jak je na tom s jádrem?

Velké investice musí Španělsko vložit do zdravotnictví, připomíná Marek Zmrzlík.

Španělsko má stále několik jaderných elektráren, které chce dále využívat, než v budoucnu přejde stoprocentně na obnovitelné zdroje. Stále řeší otázku jejich údržby a renovace. Téma jaderné energetiky je zde stále živé a velmi zajímavé, ač je v plánu postupné uzavírání sedmi jaderných reaktorů. Plán na uzavření jaderných elektráren počítá nejprve s uzavřením čtyř reaktorů do roku 2030. Zbylé tři země postupně uzavře do konce roku 2035. Stále se o tom vede diskuze, jelikož jaderná energetika je jedna z nejlevnějších a v současné energetické krizi, kdy raketově rostou ceny energií i zde ve Španělsku, dává smysl uchování těchto zdrojů, jako se k tomu například přiklonila sousední Francie.

Mohou se na dodávkách podílet české firmy?

V příštím roce bychom chtěli zrealizovat misi právě v oblasti jaderné energetiky. Věříme, že jsou velké příležitosti pro české podniky v oblasti služeb a technologií pro provoz jaderných elektráren, zajištění bezpečnosti, renovací a údržbu stávajících zařízení stejně jako pro dodavatele technologií pro skladování jaderného odpadu, sanaci a dekontaminace okolí. Jsme v úzkém kontaktu s asociací Foro Nuclear, s níž misi připravujeme. Původně jsme měli v plánu i návštěvu některé elektrárny a skladu odpadu, ale je otázkou, co bude možné vzhledem k pandemii covidu. Věřím, že minimálně návštěva skladu jaderného odpadu El Cábrilu na jihu Španělska by se mohla podařit.

Právě skladování jaderného odpadu je ve Španělsku palčivé téma.

Ano, v současné době disponuje země pouze jedním skladem pro jaderný odpad s velmi nízkou, nízkou a střední radiací. Zbylý jaderný odpad, ten s vyšší radiací, je uskladňován v dočasných skladech jednotlivých jaderných elektráren. Již řadu let existuje snaha o vytvoření „dočasného centralizovaného skladu“ v Cuence. Plány nicméně dosud narážely na politické a ekologické bariéry. Cílem současné vlády je podpořit vznik takovéhoto centralizovaného skladu, který by měl být vytvořen ideálně před ukončením jednotlivých jaderných elektráren, nejpozději pak v roce 2035.

Jak jsou na tom španělské jaderné elektrárny v otázce bezpečnosti?

Musejí pravidelně představovat plány, v jejichž rámci vysvětlují svá bezpečnostní opatření. Každoročně je v zemi investováno asi 40 milionů eur do údržby existujících jaderných elektráren.

Exportmag.cz

Do čeho chce španělský kabinet nainvestovat čtvrt bilionu eur?

Jak fungují takzvané superbloky bez aut, které připravuje Barcelona?

Jakou roli sehrál španělský satelit Paz při odstraňování škod po výbuchu sopky na ostrově La Palma?

Více zdarma v plné verzi článku na sesterském webu EXPORTMAG.CZ.

Doporučujeme