Španělsko chystá velkorysé investice. Čeští podnikatelé by toho měli využít

Železnice, informační a komunikační technologie, biopaliva, ale i pohostinství nebo zábava. Nejen do těchto oborů bude v příštích letech Španělsko investovat. Čeští vývozci by na to měli zareagovat.Španělsku se v posledních letech velmi daří, což se odráží i na zájmu českých obchodníků, vývozců a investorů, kte­ří tuto zemi znovu objevují a zjišťují, že v sobě skrývá skutečně zajímavý potenciál. Největší stát Pyrenejského poloostrova je navíc jedním z hlavních trhů Evropské unie, a přestože se kvůli ekonomické krizi v minulých letech podstatně snížila jeho poptávka, od roku 2014 se znovu postavila na nohy. A to velmi důrazně, což dokazují od té doby pravidelné nárůsty dovozu v řadě sektorů. I letos poptávka domácností a podniků nadále roste – a s ní i zajímavost trhu.

Pro české společnosti se tak otevírá pole jak v tradičních oblastech, jako je automobilový průmysl a jeho komponenty, tak ve zpracovatelském (zejména potravinářském) průmyslu. Zde tuzemsko může nabídnout například výrobní linky, protože Španělsko kvůli absenci potřebných technologií dosud vyváží velké množství prvotních, nezpracovaných zemědělských produktů.

Ve Španělsku funguje státní podpora zají­mavých projektů. Dotacemi se zabývá odbor zemědělské politiky a zemědělsko­potravinářského průmyslu ministerstva zemědělství, rybolovu a výživy. Rozhoduje mimo jiné o podpoře pro investiční projekty v zemědělských a potravinářských podnicích. Preferovanými projekty jsou ty, které zlepší výrobní strukturu, zpracování výrobků a marketingovou činnost. Konkrétně tak jde například o dotace úrokového diferenciálu až do 6 % pro podnik přijímající investici, dále o délku úvěrového období (do pěti let) a karenci (jeden rok). Půjčka se poskytuje podniku až do 80 % investičních nákladů (kromě koupě pozemků, kancelářského nábytku a kancelář­ské techniky).

Životní úroveň Španělů se pomalu zvyšuje

Sektor turistiky rostl i během krize, oprávně­ně se tedy očekává další rozvoj včetně vývozu výrobků sloužících k modernizaci vybavení turistických zařízení a dalších návazných služeb. Poroste i pohostinství, zábavní prů­mysl či wellness centra, jelikož se projevuje vzestup životní úrovně Španělů, který stojí za vnitřní poptávkou. S tím souvisí projekty specifických turistických zařízení s dopadem na rozvoj regionů, o jejichž financování rozhoduje ministerstvo hospodářství a konkurenceschopnosti.

Podle údajů české ambasády a na základě dalších zdrojů lze doporučit tuzemským exportérům rovněž oblast dopravy. Španělský strategický plán pro infrastrukturu totiž počítá s významnými investicemi do železnic (část je určena na modernizaci železničních stanic a stávajících železničních tratí a na telekomunikační síť založenou na optickém vláknu) a silnic, kde se chtějí zaměřit zejména na zvýšení bezpečnosti dálnic.

Zájem bude o analytiky vod či geofyziky

V letecké infrastruktuře půjde nejvíce investic do terminálů a na bezpečnost a navigaci. Zajímavé možnosti též nabízí oblast služeb a logistiky, autonomní oblasti totiž začaly klást důraz na poskytování logistických slu­žeb a podporují budování nových logistických středisek.

Perspektivní jsou také informační a komunikační technologie. Jejich neuspokojivý stav v zemi vyvolává růst nových center. V neposlední řadě by čeští podnikatelé měli sledovat oblast životního prostředí, kde Španělsko potřebuje dodavatele zejména v oblasti analytiky vod, půd a odpadů, dále geofyziky, geotechnologií a konzultačních služeb.

Turistika se ve Španělsku rozvíjela i během krize. V následujících letech půjdou peníze
hlavně do modernizace vybavení a poskytování doprovodných služeb.

Firmy musí investovat do zlepšení vlastních instalací nebo rozvíjet projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, protože často překračují limity stanovené v Kjótském protokolu. V energetice země prožívá velký rozvoj v oblasti větrných a solárních elektráren, nicméně největší rozvoj čeká biomasu a biopaliva. V oblasti biomasy se ve Španělsku realizuje mnoho projektů týkajících se využití zbytků vzniklých zpracováním olivového oleje, rýže nebo mandlí. V průmyslu se stále větší důraz klade na recyklaci či energetické využití odpadů. Další zajímavou kapitolou jsou investice do vodohospodářství.

Prostor ale existuje třeba i v oblasti zdravotnictví. V Praze dokonce proběhne od 18. do 21. září mise španělských dovozců zdravotnických výrobků, technologií a sanitární techniky, kterou pořádá česká ambasáda a zahraniční kancelář CzechTradu v Madridu.

Tuzemským firmám se ve Španělsku otevřel velký prostor a exportéři toho chtějí co nejrychleji využít. Jen za prvních pět měsíců se Španělsko posunulo v pořadí hlavních vý­vozních destinací tuzemských výrobků o čtyři pozice již na osmé místo.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Karel Zděnovec (zdenovec@mpo.cz), odbor zahraničně ekonomických politik, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí

Doporučujeme