Španělsko: Covid-19 mění příležitosti pro české exportéry

Španělskou ekonomiku ochromila koronavirová krize, země patří k nejvíce zasaženým na světě. Obchodní cesty zástupců českých firem či vysílání pracovníků na Pyrenejský poloostrov nebudou možné minimálně do léta. Přesto covid – 19 přináší nové příležitosti pro tuzemské exportéry, a to v tradičních i méně obvyklých oborech.

Mapics / Shutterstock.com

Nejen tyto podstatné informace pro tuzemské podnikatele zazněly na květnovém online semináři ´Španělská ekonomika v době koronaviru a příležitosti pro české firmy´. Webinář nabídl odpovědi na otázky, jaké jsou dopady nouzového stavu na tamní ekonomiku, jak krize ovlivňuje obchod a český export, či jakou podporu dnes nabízejí tuzemským firmám česká diplomacie a agentura CzechTrade.

Předkrizový boom českého exportu

Španělsko je naším významným obchodním partnerem. Země byla loni dokonce na desátém místě na světě mezi dovozci zboží z ČR, Česko má dlouhodobě výrazně pozitivní saldo obchodní bilance. Vývoz z ČR do jihoevropské země mezi léty 2012 až 2019 narostl o neuvěřitelných 138 procent. Zájem vývozců o vstup či rozšíření působení na tomto trhu by tak měl pokračovat i po skončení krize.

„Španělsko je pátou největší ekonomikou EU a třináctou největší na světě. Země má kvalitní dopravní i průmyslovou infrastrukturu. Pokud zde české firmy zvažují nějaké investice, nabízí dostatek kvalifikovaných pracovníků. Do roku 2019 mělo i konsolidovaný růst HDP kolem dvou procent,“ připomíná Daniela Čapková z Velvyslanectví ČR v Madridu.

Španělsko je pro exportéry bez nadsázky branou do Latinské Ameriky. „Důležitá je kulturní blízkost, neexistuje zde jazyková bariéra. Ve všech zemích latinské Ameriky kromě Brazílie se mluví španělsky.  Většina právních řádů v LA vychází z toho španělského, takže pro toho, kdo zvažuje expanzi do států střední či Jižní Ameriky, vede správná cesta přes Španělsko,“ doplňuje Daniela Čapková.

Přestože v posledním období procházela země za Pyrenejemi politickými turbulencemi (země má už čtvrtou vládu za čtyři roky), podařilo se jí stabilizovat růst HDP a postupně snížit nezaměstnanost. S nástupem pandemie je ale vše jinak.

Padesátimilionový trh a vyspělá ekonomika tradičně znamenají extrémně konkurenční prostředí. „Pokud chcete vstoupit na španělský trh, musíte si uvědomit, že v každém sektoru najdete výraznou konkurenci. Proto by měly české firmy nabízet výrobky, jež mají vysokou přidanou hodnotu, případně něco mimořádného a exkluzivního,“ doplňuje diplomatka. Firmy se v drtivé většině neobejdou bez místního obchodního zástupce či gestora, který dobře zná podmínky na trhu.

Výrazné ekonomické rozdíly jsou mezi bohatým a průmyslovým severem země a chudším jihem. Nejbohatší Katalánsko či Baskicko tak nabízejí poněkud jiné podmínky (pokud jde o exportní či investiční příležitosti) než například Andalusie.

Španělsko je podle slov zástupkyně velvyslanectví otevřenou liberální ekonomikou. Vláda i tamní úřady jsou velmi vstřícné vůči zahraničním partnerům, zvláště v oblasti investic. „Autonomní oblasti se mezi sebou předhánějí, která bude pro zahraniční partnery přitažlivější, nabízejí různé programy za účelem přilákání zahraničních investorů,“ dodává Čapková.

Exportní vzdělávání CzechTrade v novém kabátě

„Ještě na začátku března jsem si neuměla představit, že z prezenčních seminářů a konferencí, které se na CzechTrade realizují již více jak 20 let, se během krátké chvíle stane ONLINE platforma. Vše se muselo změnit, tedy formát, délka akcí, témata, způsob komunikace,“ říká vedoucí exportního vzdělávání agentury CzechTrade Monika Dostálová.

Ale jde to moc dobře, a to jak z pohledu nás organizátorů, tak i lektorů akcí, což jsou většinou ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade. A stejné je to z pohledu firem, tedy účastníků. Je zřejmé, že se ve světě mnoho věcí změnilo, ale exportovat se musí dál, ekonomika se nezastaví, naopak musí se zase oživit a export k tomu velmi přispívá. Proto je důležité mít aktuální informace přímo z daných teritorií, vědět kde je jaké situace, kam se může exportovat, jaké jsou podmínky, jakou pomoc mohou firmy očekávat apod. Předpokládám, že proto je asi tak velký zájem o online teritoriální semináře ze strany českých firem a nás tento zájem velmi těší.

Online komunikace již nezmizí, jen se zase částečně nahradí tou osobní, a budou se obě dobře doplňovat. I my, jako CzechTrade, budeme nadále realizovat akce online i akce prezenční, dle tématu, dle aktuálních potřeb, dle lektorů. Je to výzva, a to velmi zajímavá

Monika Dostálová, Exportní vzdělávání CzechTrade

Koronavirová změna

Už 14. března došlo v zemi k vyhlášení nouzového stavu. Co to přineslo? „Především byla silně omezena mobilita obyvatel, ven se smělo jen za účelem nákupu potravin do lékáren. Plošně se nesmělo vycházet, celé rodiny zůstávaly několik dní doma. Koncem března došlo ke zmrazení průmyslových aktivit a všichni obyvatelé museli nastoupit na Home office. Zavřené byly veškeré obchody, v provozu zůstaly pouze páteřní průmyslové obory, prodejny potravin či lékárny,“ vypočítává diplomatka.

Vláda totálně uzavřela hranice, do země se až na výjimky nedostanou žádní zahraniční pracovníci, omezeno je také cestování mezi provinciemi. Cesty za obchodem a vysílání pracovníků nebudou umožněny minimálně do konce června. Volný pohyb zboží nicméně zůstal (jako v celé EU) zachován.

„Samozřejmě jsou tu komplikace s volným pohybem služeb, protože na území Španělska mohou vstoupit pouze obyvatelé s trvalým pobytem, kteří se musejí prokázat příslušnými dokumenty. Kamionová doprava mezi ČR a Španělskem nicméně nadále funguje,“ zmiňuje zástupkyně velvyslanectví.

Pandemie nicméně přináší velkou nejistotu do budoucna. Už nyní nastává pád do ekonomické propasti. A z šoku se bude Španělsko vzpamatovávat dlouho.

 „Španělsko mělo dlouhodobě problémy s deficitem veřejných financí, který se přesto dařilo snižovat až na loňských 2,5 procenta HDP. Letos ale kvůli pandemii a následným restrikcím vyšplhá na téměř deset procent. Totéž se stalo se státním dluhem. Když už to vypadalo, že poklesne na 93 procent, nyní opět nastal skokový nárůst a po krizi je očekáván dluh 115 % HDP,“ připomíná Čapková.

Začátkem května představila vláda konvergenční plán, který poslala do Bruselu. K určité konsolidaci má dojít příští rok, letos je ale očekáván výrazný propad ve všech relevantních ekonomických ukazatelích.

Projekty ekonomické diplomacie

České velvyslanectví připravuje projekty ekonomické diplomacie, jež mají pomoci tuzemským firmám respektive posílit zájem španělských partnerů o spolupráci s našimi podniky. Proto jsou připraveny sektorové prezentace pro španělské partnery.

„V letošním roce bychom jim rádi představili náš obranný průmysl, bezpečnostní sektor a herní průmysl. České firmy, které mají o Španělsko zájem, se mohou všech akcí zúčastnit,“ dodává diplomatka.  

CzechTourism dělá České republice ve Španělsku prezentaci jako významné turistické destinaci, České centrum prezentuje českou kulturu, agentura CzechTrade podporuje vzájemný obchod a tuzemské exportéry.

sattahipbeach / Shutterstock.com

Perspektiva pro české vývozce

Jaké jsou perspektivní obory, možnosti vstupu na španělský trh, legislativa pro založení firmy v zemi, či aktuální nabídka služeb pro české exportéry, přiblížila na webináři Petra Jindrová, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Madridu.

„Základní podmínkou vstupu na každý zahraniční trh je alespoň určitá znalost toho, jak trh funguje a na jakých základech je postaven,“ připomněla zástupkyně CzechTrade.

Španělská ekonomika stojí především na pandemií silně zasaženém sektoru služeb (tvoří více než 70 procent HDP). Španělsko ovšem nemá dostatečně rozvinutý průmyslový sektor (jen 18 procent HDP), což může při návratu do normálu přinést výrazné komplikace.

„Sjednocujícím principem příležitostí pro naše firmy jsou inovativní technologie nebo technologie, které zefektivní výrobu, prodej či distribuci. Tady mají naše podniky šanci uspět. Je ale důležité si uvědomit, že je zde mimořádná konkurence místních firem, ale i podniků ze západní Evropy a USA. Setkáváme se s velkými překážkami. Je tu jazyková bariéra i obavy z českých firem, které Španělé příliš neznají,“ upozorňuje Petra Jindrová,

Před vstupem na tamní trh je proto podle ní důležité, aby si firmy udělaly analýzu konkurence a aby dokázaly nastavit správnou cenovou politiku. Neměly by také opomíjet poměrně vysoké náklady na dopravu.

CzechTrade ve spolupráci s MPO, MZV a zastupitelskými úřady každoročně připravuje mapu oborových příležitostí. Z ní se vývozci dozvědí, v jakých oborech mají největší šanci se prosadit. „Aktualizována byla ke konci minulého roku, ale nikdo nepočítal s tím, co přijde, a dnes už nemusí být úplně aktuální. Při další aktualizaci musíme zohlednit, jaký vliv měla pandemie na situaci v jednotlivých odvětvích,“ doplňuje Jindrová.

Online semináře – počty účastníků
Německo07.04.202089
Kazachstán, Kyrgyzstán15.04.202073
Kolumbie, LA21.04.202080
Německo23.04.202081
Skandinávie28.04.202075
Velká Británie – e-commerce05.05.202061
Španělsko12.05.202080
Francie13.05.202068
Itálie15.05.202075
E-shopy19.05.202070

Automotive a letectví? Jen malá šance

Do konce roku 2020 nebudou podle jejích slov ve Španělsku téměř žádné příležitosti pro české firmy působící v automotive či v leteckém průmyslu.

byvalet / Shutterstock.com

Jde o to, že je zde výrazně snížená poptávka, razantně poklesla výroba. Dalším odvětvím, které nebude v následujícím období příliš perspektivní pro tuzemské firmy, je sklářský a keramický průmysl. Obě totiž závisí na kupní síle koncových spotřebitelů. To, že budou mít Španělé po pandemii hluboko do kapsy, je už dnes jisté.

„Stavebnictví bude také velmi poškozeno, takže ani zde není pravděpodobné uspět. Velké možnosti nevidíme ani v oblasti služeb. Zastaven byl turistický ruch, nefungují dodávky do hotelů, restaurací. Uvidíme až po této sezoně, jestli se s tím dokáží s tím hoteliéři či restauratéři poprat a jakým způsobem,“ dodává zástupkyně CzechTrade.

Zemědělství a potravinářství dosud agentura doporučovala firmám jako perspektivní s ohledem na poptávku po alternativních potravinách a potravinových doplňcích. Ty ale samozřejmě mají vyšší cenu.

„Ideální čas pro vstup do tohoto sektoru je za námi. Musíme počkat, až se vzpamatuje kupní síla. Problémy budou i ve vodohospodářství, odpadním či obranném průmyslu. Tyto sektory totiž primárně závisejí na investicích ze strany státu. Tím, že přijde velký dluh veřejných financí, snížení incomingu do rozpočtu a stát věnuje velké náklady na zdravotnictví, smysluplných projektů bude méně,“ varuje Jindrová.

Kde se blýská na časy?

Přibývat by naopak mělo příležitostí ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu, ICT, strojírenství, a v energetice.

V zdravotnickém sektoru je nadále velká poptávka po jednorázových ochranných pomůckách jako jsou roušky, respirátory, ochranné obleky, teploměry či ventilátory. Ve stále trvajícím stavu nouze ovšem ve Španělsku funguje centrální nákup a možnosti jsou stále ještě omezené.

Velký zájem je také o zdravotnické technologie, vybavení nemocnic a speciálních oddělení. „Zde vidíme velký potenciál především kvůli tomu, že je nízký počet lůžek na JIP a ve zdravotnických zařízeních obecně. Zájem je o jakékoli technologie či prostředky pro boj s pandemií. Podle našich diskuzí s distributory už firmy vyhlížejí období po pandemii, a řeší, co bude po stavu nouze,“ prozrazuje zástupkyně CzechTrade.

Uspět by mohly také firmy, které působí v ICT – a to zejména v oblastech jako IoT, Big data, rozšířená realita, zajištění kybernetické bezpečnost či správa průmyslových budov.

Technicky komplikované systémy a sotware ovšem nemůžete nabízet španělským partnerům bez potřebného zázemí. „Ve Španělsku by měly mít firmy prostředníka, kterého místní dobře znají, nebo který vám pomůže s překlenutím jazykové bariéry,“ dodává Jindrová.

Pokud jde o strojírenství, vidí zástupkyně CzechTrade velké příležitosti v dovozu průmyslových strojů a zařízení, především pro zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl – jednoduše řečeno pro ty sektory, které nebyly postiženy aktuální situací.

„Otevřené dveře budou pro zahraniční firmy i v robotice, protože pandemie ohrožuje místní pracovní sílu. Lidé musejí pracovat z domova, nebo jsou propouštěni. A nabízí se otázka, jak moc budou podniky investovat do automatizace výroby,“ sděluje Petra Jindrová.

Agentura CzechTrade aktuálně nabízí svým klientům exportní konzultace, které nejsou zpoplatněny. V době pandemie nicméně fungují určitá omezení.

„V současné době nabízíme našim zákazníkům konzultace, zpracování analýzy trhu, konference, informace o příslušné legislativě, vyhledávání obchodního partnera či vhodného gestora. Doufejme, že už od září 2020 se situace zlepší a budeme schopni ověřovat kontakty případně zájem o výrobek a realizovat asistenci při jednání a také tlumočení,“ dodává ještě Petra Jindrová.

Jakub Procházka

• Teritorium: Španělsko
• Oblasti podnikání: Neurčeno | Obchod

Doporučujeme