Španělsko investuje do digitalizace 20 miliard eur

Celosvětová pandemie covid-19 přispěla k hledání nového modelu fungování společnosti a upozornila na potřebu větší digitalizace.

Uzávěry, sociální distancování, karantény a omezení pohybu, to vše poukazuje na potřebu přesunu větší části fungování společnosti do kyberprostoru. Plnohodnotné digitální fungování se tak stalo prioritou španělské vlády a jedním z pilířů Plánu obnovy Next Generation.

Španělsko před pandemií Covid-19

Jednotlivé španělské vlády přijaly v minulých desetiletích řadu programů pro digitální pokrok – v souladu s požadavky EU. Tyto programy pak sloužily jako rámec podpory procesu zavádění infrastruktury a rozvoje technologií v oblastech klíčových pro ekonomickou produktivitu země, územní rozvoj a sociální pokrok. Díky nim mělo Španělsko již před vypuknutím pandemie relativně dobrou pozici v digitalizaci správy země. Pokulhávala však digitalizace průmyslu a podnikání – zejména u malých a středních podniků – v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a digitálního vzdělávání populace.

Na míru digitalizace ve Španělsku v době před pandemií se lze dívat z několika úhlů pohledu. Studie Evropské komise vytvořila „index digitální ekonomiky a společnosti“ (DESI). V něm obsadilo Španělsko celkově desáté místo, s digitalizačním skóre 57,5 % (pro představu Finsko zaujímá první pozici se 72,3 % a Bulharsko poslední s 36,4 %).

Index zohledňuje pět indikátorů: digitální veřejné služby, konektivita, lidský kapitál, integrace digitálních technologií a používání internetových služeb. Španělsko dosáhlo dobrých výsledků v oblasti digitalizace veřejných služeb, podobně jako v oblasti konektivity díky rozšíření vysokorychlostních sítí – 80 % domácností má pokrytí optickými vlákny, což je výrazně nad průměrem EU.

Co se internetových služeb týče, se jejich využití sice zvýšilo, a to nad evropský průměr. Bohužel se však stále využívají spíše k rekreačním činnostem (konzumace multimediálního obsahu).

Hlavní oblasti digitalizace

Hned v první vlně pandemie Španělsko ukázalo svou digitální připravenost rychlým přechodem k práci z domova. Před vypuknutím pandemie tvořily firmy umožňující práci z domova jen něco přes 8 %. S příchodem covidové krize vyskočilo toto číslo koncem roku 2020 již na 50 %. Oblastí, která také zaznamenala obrovský rozmach, je online obchod – e-commerce. Nákupy online v roce 2020 vzrostly meziročně o 23 % a začaly jich využívat zcela nové cílové skupiny.

Zajímavou sférou jsou také digitální marketing a sociální sítě. Dle analytiků však přes 90 % španělských malých společností a OSVČ nepoužívá běžné online marketingové nástroje. Závěr je jasný: digitální marketing a sociální sítě mají ještě ve Španělsku před sebou kus cesty. Nejde však jen o technickou stránku vývoje, ochrana informací na internetu je prioritou a povinností společností vůči zákazníkům, dodavatelům a vůbec celé společnosti. Téma kybernetické bezpečnosti bude taktéž v nadcházejících letech zásadním.

España Digital 2025

Rozšíření sítě optických vláken a sítě 5G je součástí nového plánu digitální transformace Španělska España Digital 2025, který aspiruje na to udělat ze Španělska digitální velmoc. Vláda do něj plánuje investovat v letech 2021–2023 celkem 16,25 miliardy eur z evropských fondů. Plán navrhuje soubor opatření, které mají za cíl významně přispět k odstranění digitálních rozdílů a bariér. Tyto slabiny jsou výsledkem socioekonomických, generačních a územních aspektů a plán směřuje přinejmenším k jejich oslabení.

Dalším úkolem, který si Španělsko v plánu stanovilo, je zvýšení nízkého podílu technologických společností na ekonomice jako celku a míře podnikatelských aktivit v technologiích.

España Digital 2025 chce urychlit digitální transformaci malých a středních podniků a posílit soukromý kapitálový sektor a „start-upy“. Jedním z cílů je přilákat odborníky ze zbytku světa s tím, že budou pracovat z domova prostřednictvím vzdáleného přístupu. Připravovaný zákon o start-upech má vytvořit regulační rámec, který usnadní vytváření nových podniků, podpoří jejich růst a učiní ze Španělska místo vyhledávané evropskými investory a podniky. Měl by tak nasměrovat Španělsko k podpoře digitálního podnikání s vysokým podílem inovací. To vše by pak mělo v budoucnu přispět mj. i ke stabilní a kvalitní zaměstnanosti.

Dalšími projekty pro podporu digitalizace ve Španělsku jsou Plán na podporu digitalizace malých a středních podniků na období 2021–2025, Národní plán pro digitální kompetence a Digitální plán pro veřejné správy na období 2021–2025. Tyto tři dokumenty vytvoří rámec pro všechny subjekty, které mají zájem o získání prostředků na financování projektů souvisejících s digitalizací.

Příležitost pro české firmy

Situace způsobená pandemií podtrhla význam digitalizace pro budoucnost společnosti. Během roku 2020 musely jednotlivé podniky v rekordním čase adaptovat své procesy tak, aby dokázaly čelit zavedeným restrikcím a udržet své aktivity. „Home office“, „e-commerce“, digitální marketing a především webové stránky jsou nyní nejdůležitějšími klíči k udržení fungování jakéhokoli podniku. Je jasné, že kvalitní digitalizace je již jedním z nejdůležitějších aspektů každé firmy, která se chce v moderním světě prosadit.

Na základě předložených průzkumů, statistik i vládních plánů je jasné, že se Španělsko bude i nadále digitálně rozvíjet, a to poměrně rychle. Pro české firmy, uvažující o vstupu na španělský trh v této oblasti je nyní ten správný čas. Kromě videoherního průmyslu či elektromobility je velkou příležitostí také vývoj platforem usnadňujících dálkovou komunikaci, „e-commerce“, sítě 5G či umělá inteligence.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko). Autorka: Daniela Čapková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: E-commerce | Služby | Software a ICT služby

Doporučujeme