Španělsko nabízí 3 miliony EUR zahraničním investorům

Prostřednictvím ICEX – organizace spadající pod Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu – vyčlenilo Španělsko 3 miliony EUR na přilákání zahraničních inovativních investorů v oblasti vývoje a výzkumu.

Jedná se o finanční podporu pro rok 2022, které za splnění podmínek mohou využít i ambiciózní čeští investoři.

Ilustrační fotografie

ICEX España Exportación e Inversiones je veřejný obchodní subjekt, jehož hlavním účelem je podporovat internacionalizaci španělské ekonomiky a společností a zlepšovat jejich konkurenceschopnost, stejně jako přitahovat a podporovat zahraniční investice ve Španělsku. ICEX úzce spolupracuje s hlavními obchodními organizacemi, obchodními komorami a sektorovými asociacemi tvořící španělskou obchodní strukturu, s cílem identifikovat potřeby malých a středních podniků v oblasti internacionalizace a rozvíjet strategie, které umožní jejich konsolidaci na mezinárodních trzích.

Díky zahraniční síti má ICEX přístup k informacím o obchodních příležitostech v různých zemích světa, které využívá jak na podporu španělských společností v zahraničí, tak na přilákání zahraničních investic s vysokou přidanou hodnotou.

Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Pro rok 2022 byly vyčleněny 3 miliony EUR se zaměřením na podporu nových výzkumných a vývojových aktivit společností se zahraničním kapitálem, které se chtějí etablovat ve Španělsku, nebo společností již na španělském trhu zavedených, které plánují pokračovat v investicích do výzkumu a vývoje. Poskytnutá podpora bude spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

R&D (anglicky: Research and Development), česky Výzkum a vývoj, je termín z firemních a vládních oblastí, jehož cílem je skrze různé technologické nástroje dosahovat inovací. ČSÚ definuje R&D na svých stránkách jako „součást vědy a technologií, představující klíčový hybný prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti.“

Z důvodu nařízení režimu de minimis je maximální výše podpory na jednoho příjemce 200 000 EUR. Celková výše se pak odvíjí od velikosti firmy a charakteru projektu. Pohybuje se od 25 % pro experimentální vývoj velkých společností, až do 80 % pro experimentální vývojové projekty realizované malou firmou v efektivní spolupráci s jinými firmami nebo s výzkumnými organizacemi.

Činnosti, na které se podpora vztahuje, budou muset být realizovány během roku 2022, v autonomních oblastech Andalusie, Kanárské ostrovy, Castilla-La Mancha, Valencie, Extremadura, Galicia nebo Murcia.

Kromě zahraničních společností mohou podpory využít i sdružení společností, v nichž alespoň jedna z nich má zahraniční kapitál, a to bez nutnosti disponování právní subjektivitou.

Za zahraniční kapitálovou společnost se pro účely této nabídky považuje taková společnost, která má v rámci svého kapitálu účast přímých zahraničních investic (PZI) větší nebo rovnou 10 %, přičemž za PZI se považují investice uskutečněné právnickou osobou se sídlem v zahraničí nebo fyzickou osobou s bydlištěm mimo Španělsko.

Účelem podobných nabídek je internacionalizace španělského výrobního a technologického sektoru, a šanci benefitovat mají bezpochyby i české firmy. Oblasti investorského zájmu nejsou žádným způsobem definovány, nicméně důraz bude kladen na současné prioritní sektory, zejm. obnovitelné zdroje energie, IT, elektromobilitu, či transport a logistiku. Každá česká firma zabývající se výzkumem a vývojem v těchto a dalších oblastech, s ambicemi investovat do silné a perspektivní evropské země, má tak unikátní šanci využít této časově omezené nabídky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko). Autor: Václav Jindřich, stážista.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme