Zdroj: CzechTrade

Španělsko renovuje železniční infrastrukturu

Státní společnost na stavbu železniční infrastruktury ADIF vyhlásila v září 2023 tendry na rekonstrukci čtyř úseků za 363 milionů eur.

Největším z těchto projektů je pokračování v elektrifikaci tratě Zaragoza-Teruel-Sagunto, která vede skrz regiony Aragonie a Valencie. Investice ve výši 119 milionů eur půjde na instalaci trakčního vedení, stožárů a veškerého dalšího elektrifikačního zařízení ve 45 nadjezdech a 19 tunelech.

Ilustrační fotografie

Celkově bylo do elektrifikace této tratě investováno již 438 milionů eur. Úsek je strategicky velmi významný, protože spojuje Středozemní moře s Biskajským zálivem a Atlantským oceánem.

Dále je určeno 101 milionů eur na modernizaci 64 kilometrů dlouhého úseku Xàtiva-Alcoi ve Valencijském společenství. Má dojít k renovaci celé trati a výhybek, aby se zvýšila její spolehlivost a povolená rychlost vlaků. Ve stejném regionu je také v plánu kompletní renovace úseku Silla-Gandía (25 km) za 80 milionů eur.

ExportMag.cz: Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Investice ve výši 63 milionů eur je určena na renovaci tratě mezi městy Bobadilla a Ronda v Andalusii. Na 43 kilometrů dlouhém úseku má dojít k výměně všech prvků, které tvoří trať (podsyp, pražce a kolejnice), dále k úpravě nadjezdů pro budoucí elektrifikaci tratě a k vylepšení odvodňovacího systému. Na modernizaci celé tratě Bobadilla-Algeciras je určeno 427 milionů eur, ze kterých je v současnosti vyčerpáno 320.

ADIF tendry zveřejňuje na svých webových stránkách a na celostátní platformě pro zadávání veřejných zakázek.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Španělsko.
Zdroj: adif.es

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme