Španělští investoři převzali ceny od velvyslance

Dne 6. června 2019 proběhlo slavnostní předání ocenění TOP SPANISH INVESTOR nejvýznamnějším španělským investorům. Projekt ekonomické diplomacie realizovalo Velvyslanectví České republiky za přispění agentury CzechInvest.V rámci této aktivity proběhl na rezidenci velvyslance blok přednášek týkající se česko-španělských obchodně-ekonomických vztahů, v rámci kterého vystoupila náměstkyně obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu Španělska Xiana Méndez, náměstek MPO ČR Vladimír Bärtl, velvyslanec Ivan Jančárek, ředitelka kanceláře CzechInvestu v Madridu Petra Jindrová a generální ředitel Škoda Auto Španělsko Fidel Jiménez de Parga.

Za účasti zástupců firem a tisku byly předány diplomy oceněným španělským společnostem: Aqualia S.A., CIE Automotive S.A., Gestamp Automoción S.A., Gonvarri Corporación Financiera S.L., Grupo Antolin, Inteplast S.A., Lana S. Coop., MAGNA Seating Vigo S.A.U., Maier S. Coop., Mondragón Corporation a Novatec Group.

Nejvýznamnější investice identifikoval CzechInvest, a ty směřovaly především do automobilového průmyslu, vodohospodářství, stavebnictví a ICT. Španělské podniky v ČR vytvořily více než 5 tisíc pracovních příležitostí a jejich investice přesáhly v posledních 20 letech částku 545 mil. eur.

Na dopolední blok navázala prezentace budoucího směřování automobilového průmyslu a nového modelu Škoda Scala a v režii generálního ředitele Škody a velvyslance ČR.

Akce se účastnilo i několik zástupců českých firem se zájmem o španělský trh či investice. Tato akce je dalším připomenutím stého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Španělskem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko). Autorka: Daniela Čapková, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme