Špatná zpráva pro energetické šmejdy, začnou platit nová pravidla

Po více než dvou letech schválili poslanci novelu energetického zákona, která by měla zastavit nekalé aktivity tzv. energetických šmejdů.

SOCR ČR vítá přijetí novely energetického zákona, která zavádí povinnou registraci zprostředkovatelů. Upozorňuje na nutnost posílení personálních kapacit a zvýšení rozpočtu ERÚ, jenž bude spravovat nový registr zprostředkovatelů a řešit veškeré stížnosti. Regulátorovi Svaz nabízí spolupráci na tvorbě výkladových stanovisek, která mají pomoci uvést nová opatření do praxe.

Poslanci po více než dvou letech schválili novelu energetického zákona, která by měla zastavit nekalé aktivity tzv. energetických šmejdů. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) tento krok jednoznačně vítá, ale současně upozorňuje na nutnost navýšení rozpočtu a posílení lidských i technických kapacit Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Pod jeho správu bude nově spadat kontrola podnikání zprostředkovatelů. Tuto činnost převezme od České obchodní inspekce, a navíc bude odpovídat za vedení nového registru zprostředkovatelů.

„Nemůžeme dát Energetickému regulačnímu úřadu nové pravomoci a povinnosti a současně mu nezvýšit rozpočet, aby je mohl efektivně naplňovat. Energošmejdi musí jednoznačně nabýt dojmu, že si na ně stát došlápne, pokud se znovu pokusí okrádat spotřebitele. Jestliže se budou dál cítit beztrestně, nic se nezmění a z novely zůstane jen cár popsaného papíru,“ konstatoval Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

SOCR ČR nabízí ERÚ pomocnou ruku při formulaci výkladových stanovisek k novým povinnostem vyplývajícím z novely energetického zákona. „Z pohledu energetických společností bude nezbytné některé body upřesnit tak, aby je bylo možné bez dalšího zdržení zavést do praxe. Můžeme přispět tím, že zprostředkujeme pohled více než 80 procent trhu, jehož zástupce jsme sdružili při formulaci Deklarace na ochranu spotřebitelů. Jde nám společně s ERÚ o stejnou věc. Věříme, že se nám podaří zkultivovat trh a vymýtit všechny šmejdské praktiky, které ohrožovaly především seniory a další zranitelné skupiny obyvatel,“ doplnil T. Prouza.

Kromě registru zprostředkovatelů obsahuje novela i významné posílení práv spotřebitelů. Nově bude platit například zákaz uzavírání smluv na dobu určitou v délce přesahující 36 měsíců, a to včetně případného prodloužení. Rozšiřují se také možnosti, za nichž může spotřebitel bez postihu vypovědět smlouvu na dobu určitou. Zákazník má nově i právo kdykoli bez postihu vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředkování nebo odvolat zmocnění zprostředkovatele, tedy plnou moc.

Novelu nyní dostane k posouzení Senát a posléze k podpisu prezident. Očekává se, že nová pravidla začnou platit od ledna příštího roku.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme