Špatné vyhlídky paliva budoucnosti: vodík se prosazuje pomalu, technologie je drahá

Vodík, který se vyrábí pomocí zelené elektřiny, se má stát v budoucnu palivem pro automobily, může se využívat také pro vytápění nebo v průmyslu. I když v posledních letech vznikají stále nové projekty, které využívají solární nebo větrné zdroje pro výrobu vodíku, neznamená to, že by se tato technologie měla v následujících letech uplatnit v masovém měřítku.

„Technologie je stále velmi drahá. Dokud se náklady na výrobu vodíku nesníží, bude obtížné, aby se tato technologie v ekonomice prosadila. Ale i náklady na baterie se v posledních letech výrazně snížily. Proto doufám, že se zelený vodík prosadí,“ tvrdí Ralf Peters, jenž vede oddělení pro palivové systémy ve výzkumném centru Jülich v Německu. Odhaduje, že by se to mohlo podařit v horizontu deseti až patnácti let.

Projekty využívající obnovitelné zdroje na výrobu vodíku sice přibývají, ale stále se jedná o pilotní nebo výzkumné projekty. Technologie je dosud poměrně drahá. V masovém měřítku se zelený vodík bude moci využívat nejdříve za deset až patnáct let.Výrobu vodíku pomocí elektrolýzy z obnovitelných zdrojů podporuje Evropská komise i německá vláda, jež doufá, že by takto vyrobený vodík a další syntetická paliva mohly nahradit fosilní zdroje.

Například německý provozovatel elektrické sítě Amprion se společností Open Grid Europe plánují vybudovat závod o výkonu 100 megawattů v Dolním Sasku, který bude přeměňovat elektřinu z obnovitelných zdrojů na vodík. Pilotní projekt má fungovat od roku 2023.

Se stejným záměrem přichází i trojice firem Tennet, Gasunie a Thyssengas. Továrna má využívat elektřinu z offshore větrných parků. V provozu by měla být od roku 2022. Tato technologie by se měla podle firmy Tennet, jež provozuje přenosovou síť, po roce 2030 výrazně rozšířit.

Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů elektřiny má pomoci snížit zátěž pro přenosovou síť v době, kde obnovitelné zdroje energie vyrábějí hodně elektřiny, věří vedení společnosti Tennet.

I přes tyto snahy se výroba zeleného vodíku ale i dalších syntetických paliv ve velkém měřítku v zemích EU neuskutečnila, požadované technologie jsou stále v rané fázi vývoje, tvrdí studie poradenské firmy Frontier Economics. Přitom ale náklady na technologie pro elektrolýzu se v posledních letech snížily o 80 procent.

Vodík by se měl v budoucnu ve větší míře podílet na globálním energetickém mixu, aby se podařilo razantně snížit emise CO2. K tomu je ale potřeba podle studie Frontier Economics podpora od vlád jednotlivých států. Používání bezemisní energie by nemělo být pro koncového uživatele zatíženo různými poplatky a daněmi.

Nejdále je v přechodu na vodíkovou budoucnost Japonsko, jež podporuje dovoz vodíku například z obnovitelných zdrojů v Norsku nebo Austrálii. Automobilka Toyota pracuje na palivových článcích, které používají vodík jako palivo, od 90. let. Rovněž Čína vyhlásila, že bude podporovat využívání palivových článků v dopravě.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme