Specifické požadavky severských zemí nejsou pro Čechy překážkou

Švédská pobočka CzechTradu patří k těm nejvytíženějším. Před dvěma lety pod názvem Skandinávie rozšířila svou působnost na další trhy severských zemí.Dánsko, Finsko a Norsko jsou země, o které před dvěma lety rozšířila svou působnost zahraniční kancelář CzechTrade Skandinávie (dříve Stockholm). Na švédském trhu tato pobočka působí již od roku 2002, také má své sídlo ve Stockholmu. Spolu s ředitelem v této pobočce pracují dva místní zaměstnanci a aktivity kanceláře, jejichž hlavním cílem je zvýšení vývozů českých firem a poskytovatelů služeb na severské trhy, se dají rozdělit do dvou rovin.

První z nich je aktivní asistence českým firmám při kompletní akviziční činnosti a rozvoji trhu. Ta spočívá především v cíleném vyhledávání a oslovování potencionálních odběratelů, realizaci tržních průzkumů, podpoře při jednání s místními subjekty a zprostředkování konkrétních poptávek a obchodních příležitostí.

Druhou rovinou je aktivní asistence severským firmám při identifikaci a zprostředkování kontaktů na relevantní dodavatele z České republiky. Kancelář tímto způsobem velmi efektivně propojuje místní poptávku s nabídkou českých firem. Zahraniční kancelář Skandinávie patří k nejvytíženějším pobočkám CzechTradu a během svého působení na severu Evropy vybudovala jméno velmi spolehlivého partnera jak pro české, tak pro místní firmy.

Švédská ekonomika je velmi podobná té české

Jedním z příkladů úspěšné asistence je nedávný vývoz unikátních technologií českých 3D skenerů na švédský a finský trh. S firmou Abbas navázala kancelář první kontakt v rámci meeting pointu, který pořádala agentura CzechTrade na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v říjnu 2016. Při této příležitosti byla řediteli kanceláře představena společnost, nabízené produkty a technologie v oblasti 3D skenování a byl prodiskutován tržní potenciál na severských trzích.

České výrobky a firmy mají na severských trzích velmi dobré jméno, a
to především díky stávajícím referencím, kvalitě výrobků a spolehlivosti dodávek.

Obecně lze říci, že české výrobky a firmy mají na severských trzích velmi dobré jméno, a to především díky stávajícím referencím, kvalitě výrobků a spolehlivosti dodávek. Tuzemské firmy se zde uplatňují především v oblastech strojírenských subdodávek, dodávek kompletních energetických celků a stavebních materiálů a služeb. Švédská ekonomika je svou strukturou velmi podobná té české, nejvíce poptávek po tuzemských dodavatelích registruje kancelář Skandinávie z oblasti strojírenského průmyslu, tedy výroby technologií pro těžbu, stavebních strojů nebo filtračních a separačních technologií.

Na dánském trhu se jedná především o příležitosti subdodávek pro firmy vyrábějící potravinářské a balicí stroje a podniky působící v oblasti výroby technologií pro větrnou energetiku. Pro Norsko je samozřejmě zajímavý segment dodávek pro off‑shore těžbu zemního plynu a ropy, i když tento průmysl je nyní kvůli nízkým cenám těchto komodit v investičním útlumu a vyžaduje po dodavatelích určité specifické certifikace.

Ve Finsku opět jde o příležitosti dodávek do strojírenství, železničního, lodního a těžebního průmyslu. Finské mzdy patří k nejvyšším na světě a kvůli zachování konkurenceschopnosti se tamní společnosti stále více zaměřují na outsourcing komponent z Česka.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Vítězslav Blažek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Skandinávie (vitezslav.blazek@czechtrade.cz).

• Teritorium: Evropa | Finsko | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme