Špičkový belgický institut pro výzkum a vývoj nabízí stipendia i místa

Výzkumný a vývojový institut IMEC hraje jednu z vedoucích rolí v globálním měřítku v inovativních oborech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence, biotechnologie nebo průmysl 4.0.

Nabízí zapojení do svých činností prostřednictvím doktorských studijních programů. Zároveň hledá výzkumné a vývojové pracovníky na specializované pracovní pozice.

Ilustrační fotografie

V případě doktorských studijních programů je možné zapojit se do výzkumu a vývoje, které probíhají jednak přímo v sídle IMEC v Lovani, a také v institucích, jež jsou jeho součástí. Jako příklad uvádíme zveřejněnou nabídku v oblasti výzkumu: Postdoctoral Researcher Temperature Assisted Electrolysis.

IMEC zároveň hledá výzkumné a vývojové pracovníky na specializované pracovní pozice. Aktuálně byla mimo jiné zveřejněna nabídka na pracovní pozici Electronic System Design Engineer. IMEC tyto specializované nabídky vypisuje průběžně. V případě zájmu o zprostředkování dodatečných informací na tyto specializované výzkumné pracovní pozice je možné se obrátit na českou ambasádu v Bruselu (e-mail: commerce_brussels@mzv.cz).

Výzkumný a vývojový institut IMEC byl založen v roce 1984 a jeho hlavní sídlo je v belgické Lovani. V Lovani má k dispozici 12 000 m2 špičkově vybavené testovací a laboratorní infrastruktury v hodnotě 2,5 miliardy eur.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Napojení na firmy i akademiky

Součástí této infrastruktury jsou dvě laboratoře zaměřené na vývoj 300m a 200nm polovodičů. Laboratorní prostory IMEC jsou zaměřeny i na další obory (mimo jiné na biovýzkum a mikrosystémy). Společnost Imec se svými výzkumnými skupinami a přidruženými laboratořemi na univerzitách disponuje řadou specializovaných zkušebních laboratoří, kde mohou výzkumní pracovníci a průmysloví partneři testovat nové technologie a koncepty.

IMEC celkově zahrnuje 5500 expertů z více než 96 zemí. Spolupracuje s více než 600 významnými průmyslovými partnery a firmami. Je také aktivním členem globální akademické komunity. IMEC má své pobočky v Nizozemsku (partnerství s firmou ASML), na Tchaj-wanu (spolupráce s TSMC), v Japonsku a USA. IMEC je provázán také s belgickými univerzitami VUB Brusel, KU Leuven a Univerzitou v Gentu.

Ilustrační fotografie

Snadnější cesta ke grantům z EU

Příkladem konkrétního zaměření IMEC je nově schválený Akt o čipech EU (EU Chips Act), který umožní čerpání podpory rozvoje průmyslu v oblasti polovodičů v EU, a to v původně navržené výši 3,3 miliardy eur. Čerpání podpory EU v oblasti výzkumu a vývoje bude možné skrze konsorcia, která budou pro své členy žádat Evropskou komisi o přidělení podpůrných finančních prostředků.

Podmínkou k jejich získání bude spolupráce s dalšími specializovanými institucemi z jiných členských států. IMEC může, vzhledem ke svým kapacitám, hrát jednu z klíčových rolí. Zástupci vědy a výzkumu v oborech, na které se IMEC specializuje, patří k jeho potenciálním partnerům, a to včetně polovodičů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorka: Eva Kordová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme