Spojené arabské emiráty míří do technologické budoucnosti

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou federací sedmi emirátů. Jejich zahraniční politika je navržena tak, aby usnadnila spolupráci s dalšími zeměmi Arabského poloostrova. Důležitým aspektem jejich zahraniční politiky je boj proti terorismu.

SAE se těší druhému největšímu hospodářskému rozvoji mezi zeměmi Zálivu. Hlavními cíli ekonomiky země jsou vytváření příležitostí a rozvoj podnikání. Dlouhodobě se snaží rozšířit investiční a obchodní vztahy s dalšími zeměmi. Kromě členských zemí Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC) tradičně silné politické a obchodní vazby udržují s USA, Velkou Británií, EU, Čínou, Indií, Ruskem a od normalizace vztahů ve druhé polovině 2020 se velmi zintenzivnila vzájemná spolupráce s Izraelem. Zájmovou oblastí je rovněž Afrika a jihovýchodní Asie.

Ilustrační fotografie

SAE mají silnou diverzifikační vizi. Podíl průmyslu na tvorbě HDP se má z nynějších 17 % zvýšit v příštích 10 letech až na 25 %. Základem průmyslu má být výroba hliníku, skla a oceli. Součástí diverzifikační hospodářské politiky SAE je výrazný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2020 je v provozu I. blok jaderné elektrárny Barakah (1 400 MW), II. blok byl dokončen v roce 2021, III. blok o rok později a poslední blok je ve výstavbě. V roce 2050 má činit jejich podíl na energetickém mixu 40 %. Politika podpory vědy, výzkumu a inovací je hlavní vládní strategickou vizí dalšího rozvoje ekonomiky.

Pokud jde o obchodní vztahy mezi Spojenými arabskými emiráty a Evropskou unií, upravuje je všeobecná Dohoda o spolupráci mezi EU a GCC z roku 1988, jejíž smluvní stranou se po svém vstupu do EU stala i Česká republika. Tato dohoda je základem stále rozjednané Free Trade Agreement (FTA), u které jednání mezi oběma bloky probíhají již od vytvoření projektu celní unie států GCC v roce 2003. SAE jsou nejvýznamnějším obchodním partnerem EU v regionu Blízkého východu. V roce 2022 dosáhl celkový vývoz EU do SAE cca 35,7 mld. eur.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Zaměříme‑li se konkrétně na obchodování mezi SAE a Českou republikou, v současné době dosahuje nejlepšího výsledku od roku 2016. V roce 2022 saldo s ČR dosáhlo hodnoty 16,76 mld. Kč. „Český export do SAE v průběhu času roste, co je navíc pozitivní, tak se diverzifikuje ve prospěch výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Na místním trhu taktéž fyzicky působí, tedy má zde kancelář, řada českých firem napříč sektory, což samo o sobě vypovídá, že potenciál tu je. Jen je stále nutné mít na paměti, že místní trh je složitý, s nabídkou překračující poptávku. Business development není jednoduchý, stojí více času, peněz a energie, než jsme zvyklí v Evropě. Dost českých firem to po nějaké době zcela vzdá, což někdy může být škoda,“ říká ředitel CzechTrade SAE Vladislav Polách.

Panorama města Dubaj, Spojené arabské emiráty
Dubaj, Spojené arabské emiráty

Co mohou Češi nabídnout

Velké příležitosti pro české firmy jsou v chytrých průmyslových technologiích a vyspělé elektronice. Výdaje na IT v zemi vzrostou v letech 2020–2023 o 6,5 % a dosáhnou celkem 7,2 mld. USD. Poptávka po softwaru a službách bude ve střednědobém horizontu pohánět růst výdajů na IT. Nová Dubajská Metaverse Strategie má za cíl přinést do ekonomiky 4 mld. USD a vytvořit více než 40 000 pracovních míst.

Perspektivní je i obranný a bezpečnostní sektor. Země vynaložila v roce 2020 na obranu 17,7 mld. USD, což je 5,6 % HDP, jde o druhé místo v poměru výdajů na obranný průmysl v regionu. Během veletrhu vojenské techniky IDEX 2023 byly podepsány kontrakty v celkové hodnotě 6,35 mld. USD. Odhaduje se, že výdaje na obranu ve Spojených arabských emirátech se v příštích pěti letech budou nadále zvyšovat.

Souhrnná teritoriální informace pro SAE

Zajímavé je i zemědělství a potravinářství. Projekt Strategie potravinové bezpečnosti 2051 má za úkol postavit SAE mezi lídry v zemědělských inovacích, potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Země v posledních letech investovala více než 250 mil. USD do zemědělských projektů a inovací. EU je pro zemi třetím největším obchodním partnerem a export evropských potravin v posledních letech překonal růst 20 %.

Výzvou je i zdravotnictví a farmacie. Dubajská vláda plánuje snížit dovoz farmaceutického zboží o 18 % ze 4 mld. USD, aby přilákala investice do farmaceutického průmyslu ve výši 2,5 mld. USD. Důraz je kladen na výrobu „supergenerik“, nutraceutik, 3D implantátů a krevní plazmy. Výsledkem má být růst tržní hodnoty farmaceutického průmyslu Dubaje do roku 2025 o 2,6 mld. USD na celkových 6,8 mld. USD.

Odvážné plány má SAE v dopravní infrastruktuře. Cílem dubajské strategie autonomní dopravy je do roku 2030 převést 25 % celkové dopravy v Dubaji na autonomní režim a zvýšením efektivity dopravního sektoru do roku 2030 přinést roční ekonomickou návratnost ve výši 100 mld. Kč.

S tím do značné míry souvisí i výzkum, vývoj, inovace a vzdělání. Podle Světové banky činil podíl výzkumu a vývoje na HDP SAE v roce 2019 zhruba 0,75 %. Tento podíl však postupně roste a vláda SAE v posledních letech vynakládá velké úsilí na podporu vědy a technologií.

Ilustrační fotografie

Jak prorazit na emirátský trh?

Vzhledem k těsným vazbám mezi Emiráty a Evropou se může zdát, že obchodní jednání v SAE se ponesou v evropském duchu. Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Spojených arabských emirátech Vladislav Polách ale před takovouto zkratkou varuje: „Je poměrně časté, že zde spíše jednáte s Indy než s Emiráťany. Pro oba případy ale platí, že musíte být velmi flexibilní při domlouvání termínů schůzek. Společnost je zde rovněž více hierarchická, než jsme zvyklí v Evropě, proto je dobré jednat přímo se zodpovědným zástupcem dané společnosti. Informace ze schůzek se zde totiž ne vždy adekvátně předávají. Oproti Evropě tu business development zabere více času a úsilí.“

Během obchodních jednání se podle Polácha může stát, že lokální partner na poslední chvíli schůzku odmítne, případně může dojít s větším zpožděním. Od evropské strany se ale očekává dochvilnost. „Samotná úvodní jednání se na evropské poměry mohou poněkud vléct a diskuze o byznysu je přerušována dotazy na osobní život. Místní partner vás totiž chce nejprve poznat. Je nutné s tím počítat a na byznysovou stránku věci netlačit. Obchod zde stojí daleko více než v Evropě na osobních vazbách, které je potřeba si nejprve vybudovat,“ upozorňuje.

Pokud u místního partnera vzbudíte zájem, váš produkt nebo službu bude chtít doručit co možná nejdříve. Je tedy potřebné nabízet už připravená all‑in řešení. „Kreativitu nenechávejte na místním partnerovi. Jinak se může stát, že zájem ochladne stejně rychle, jako přišel. Je škoda si toto okno příležitosti nechat utéct,“ radí ředitel emirátské zahraniční kanceláře CzechTrade.

V každém případě těm, co mají výdrž a reálná očekávání, Vladislav Polách obchodování s Emiráty rozhodně doporučuje. „SAE se všeobecně berou za hlavní bránu vstupu do zemí GCC, které se vyznačují vysokou kupní silou svého obyvatelstva. Peníze a příležitosti tedy jsou, jen je nutné si uvědomit kulturní specifika, tzn. nejlépe vstupovat na místní trh, když se vaší firmě daří a máte čas a energii na business development. Není nic horšího, než sem přijít se striktními termíny, dokdy zde byznys uděláte,“ uzavírá.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

Doporučujeme