Spojené arabské emiráty se otevírají novým příležitostem a spolupráci s Izraelem

Pro mnohé obchodníky i politiky se Spojené arabské emiráty jeví jako země, která je velmi pokroková, moderní, byznysově a produktově přesycena. Je pravdou, že je země na vysoké úrovni ve všech zmíněných směrech.

Emiráty hledají nové obchodní partnery, investice, politické špičky cestují od Asie po Jižní Ameriku a hledají nové cesty, jak nadále růst.

Příkladem je vlastně nedávné urovnání vztahů mezi Emiráty a Izraelem, které proběhlo už téměř před rokem. Pár měsíců od podepsání Abrahamské dohody se na veletrzích v Dubaji okamžitě objevili obchodníci z izraelských potravinářských firem. I když se obecně říká, že v arabských zemích vše potřebuje delší čas a vyčkávání, Izrael stihl za rok nevídané.

Po uplynutí deseti měsíců od otevření obchodních cest dokázal Izrael převézt zboží a technologie za více než 700 mil. USD, a to i navzdory probíhající pandemii. Izrael využil všech možností a přidal se do téměř každé důležité otázky či projektu Spojených arabských emirátů. Například vstoupil do iniciativy pro zemědělské Inovace pro záchranu klimatu (AIM for Climate), do které se postupně přidávají další státy, spolupracuje na vytváření Údolí potravinářských technologií, které vyrůstá v Dubaji a nabídl vědce a univerzity pro společný výzkum.

Ministryně pro potravinovou bezpečnost Miriam Al-Mahiri se vydala na cestu po Izraeli s cílem vyhledávání možností spolupráce v otázkách zemědělství. Při té příležitosti byla podepsána bilaterální dohoda (Memorandum of Understanding, MOU), ve kterém se obě země zavázaly k blízké spolupráci v otázkách, jako jsou vodohospodářství nebo zemědělství v pouštních podmínkách. Zatím bylo podepsáno přes 10 mezivládních dohod, přes 40 MOU a dalších více než 30 bilaterálních dohod ve spolupráci v jednotlivých odvětvích.

Izrael nezůstává pouze u podepisování dohod a exportu. Ve Spojených arabských emirátech začal rozmisťovat i své technologie, například zavlažovací systémy nebo pítka. U pítek jde o technologii, která dokáže produkovat vodu z vlhkosti okolního vzduchu, purifikovat ji a kolemjdoucí se mohou kdykoliv napít. Podobnou technologii má i ČR, shodou okolností ji bude prezentovat na světové výstavě EXPO 2020 v letošním roce v Dubaji.

Nákup pítek proběhl již v loňském roce, kdy po uzavření dohody vyrazil místní agrogigant Al Dahra se svou delegací do Izraele. Jedním z navštívených podniků byla firma Watergen, která se specializuje na výrobu těchto pítek. Již 15 jich bylo rozmístěno kolem parků a pláží v Abú Dhabí a dalších 700 je objednáno.

Prostor na nový obchod v těchto zemích je. Je-li zájem na obou stranách, může být obchod také velmi rychlý a efektivní. Něco jen vyvážet je vždy až na další koleji. Pokud ale firma nebo stát nabídne pomocnou ruku v problematických otázkách, jako jsou například vývoj a technologie, otevírá to nevídaný fast track a možnosti.

Autor: Lukáš Zamrzla. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme