Společné akce EU a Kanady v boji proti změně klimatu jako příležitost pro české firmy

Evropská unie v rámci svých snah o naplňování Komplexní hospodářské a obchodní dohody CETA organizuje v zájmu svých členských zemí tematické workshopy pro malé a střední podniky. Cílem těchto akcí, kterých se mohou účastnit i čeští zástupci, je propojit evropské a kanadské představitele firemní sféry a vládních institucí; a hledat možnosti spolupráce a řešení v oblasti udržitelného rozvoje. 

Evropská unie je spolu s Kanadou odhodlána společně řešit globální výzvy spojené s klimatickou změnou prostřednictvím ambiciózních dlouhodobých strategií snižování emisí skleníkových plynů a posilování dvoustranné spolupráce v této oblasti.

Na společném summitu v červenci loňského roku v Montrealu se lídři Evropské unie a Kanady zavázali podporovat přechod na čistou energii, jakož i rozvoj ekologických technologií.

Za účelem společného boje proti klimatické změně plánují obě strany organizovat pravidelné tematické semináře, kterých se mohou účastnit zástupci firemní i akademické sféry, průmyslových sdružení, odborníci na mezinárodní obchod a obchodní politiku či představitelé vládních institucí, aby prodiskutovali příležitosti pro malé a střední podniky v konkrétních oblastech a na příslušných trzích. Právě malé a střední podniky by měly být důležitým partnerem na cestě za plněním připravované tzv. Evropské zelené dohody (European Green Deal), nového evropského klimatického zákona, jenž má obsahovat závazek klimatické neutrality Evropy do roku 2050.

První akcí tohoto druhu byl seminář v oblasti čistých technologií konaný v listopadu loňského roku v Montrealu, kterého se mezi 30 firmami z celé EU zúčastnili i zástupci tří českých firem, kteří zde představili unikátní technologie na recyklaci plastů, výrobu recyklovaného betonu či na výrobu nano nátěrů. Další plánovanou akcí je pak „Canada-EU Workshop on Energy Efficiency“ týkající se energetické úspornosti budov, který se bude konat v Ottawě ve dnech 3. a 4. března 2020.

Tyto akce jsou zajímavou příležitostí i pro české firmy, výzkumné pracovníky či zástupce vládních institucí k prezentování vlastních cílů a strategií k jejich dosažení, ale také k navázání či podpoře  obchodních vztahů s kanadskými partnery či partnery z jiných členských zemí Evropské unie a v neposlední řadě ke sdílení technologií, procesů a způsobů financování. Další přidanou hodnotou společných evropsko-kanadských akcí je možnost dozvědět se o nových transatlantických obchodních příležitostech mezi Evropskou unií a Kanadou.

O připravovaných akcích budeme průběžně informovat na našich stránkách. V případě zájmu o bližší informace, či účast na těchto akcích, nás prosím neváhejte kontaktovat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Kanada
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme