Společně podporujeme české IT

Hospodářské komoře ČR jako největší podnikatelské síti v České republice samozřejmě neuniká téma digitalizace. Význam digitalizace je dnes nesporný a je stále více akcentován.

Každým dnem vznikají nová technologická řešení, přibývá konkurence a celkově narůstá poptávka i nabídka na domácích i světových ICT trzích. Naším úkolem a přáním je, aby české ekonomické subjekty prosperovaly nejen doma, ale i v zahraničí a dokázaly uspět globálně.

Ilustrační fotografie

Proto přichází Hospodářská komora ČR, ICT Unie a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky s novým katalogem českých ICT řešení Czech Digital Solutions. Naši kolegové z Ministerstva zahraničních věcí, ekonomičtí diplomaté a kontakty na našich ambasádách po celém světě mají velký zájem o kvalitní české ICT produkty a služby. Chtějí je znát, chtějí o nich mluvit a pomáhat jim do světa. A proto zde byla potřeba nás všechny spojit na jedné platformě, kde bude přehled a informace.

Czech Digital Solutions tak není jen prostý katalog, je to celý ekosystém, v jehož rámci se prezentují česká ICT řešení, vznikají nové obchodní i osobní vazby a české ICT firmy objevují nové příležitosti a klienty na zahraničních trzích. Katalog disponuje jednadvaceti kategoriemi, jako jsou Czech Collaboration and Communication Platform Solutions, Czech IOT Solutions, Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions a mnohé další.

Pro koho tu je Czech Digital Solutions?

Iniciativa je zde pro všechny ICT společnosti, které zajímají mezinárodní trhy, chtějí růst se svým byznysem do zahraničí a získávat nové kontakty a obchodní příležitosti na vybraných zahraničních trzích. Je lhostejné, zda se organizace do zahraničí teprve chystají či tam již ve větší nebo menší míře působí.

V čem je Czech Digital Solutions unikátní?

Jedná se o první platformu v České republice, která propojuje všechny relevantní subjekty, tedy Hospodářskou komoru ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, ale i CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu, která pro úspěch českých ICT firem pomáhá efektivně využít všech zdrojů a kontaktů, kterými Česká republika disponuje u nás i v zahraničí.

Ilustrační fotografie

Jak se stát součástí?

Pro účast v katalogu a vytvoření vlastní prezentace pro vaši firmu, řešení či služby si stačí vytvořit registraci přímo na platformě Czech Digital Solutions.

Novým vývozním artiklem naší země se staly špičkové české informační a komunikační technologie. Tuzemské antivirové programy používají stovky milionů lidí, prosazují se české 3D tiskárny, tituly českých autorů her kralují světovým žebříčkům prodejnosti, jsme průkopníky v měření a analyzování dat o chování zákazníků pro největší konglomeráty světa.

A právě klíčové tuzemské podniky působící v oblasti ICT, jejich vyspělé technologie a inovace chceme světu představit. Chceme, aby Česká republika byla v zahraničí propagována vedle tradičních odvětví jako země špičkových ICT produktů a služeb, vysoce kvalifikovaných lidí a rozvinuté informační společnosti.

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace

Základním posláním Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace je výzkumná a vzdělávací činnost v oblasti podpory rozvoje a konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí. Propojuje akademický, veřejný a podnikatelský prostor a stimuluje tak inovační rozvoj české ekonomiky. Buduje tým odborníků a společensky významných osobností s ambicí nejen pojmenovat klíčové problémy podnikatelského prostředí, ale zejména hledat smysluplné řešení.

Aktivity ústavu jsou zaměřeny na budování účinné partnerské spolupráce všech aktérů inovačního prostředí ČR k zajištění národních a mezinárodních aktivit.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Josef Dašek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme