Společnost cloud4com vyvinula inovativní aplikaci a míří na zahraniční trhy

Firma Cloud4com využila dotační podporu na vývoj produktu určeného pro nové cílové skupiny zákazníků. Díky tomu získala konkurenční výhodu a zvažuje vstup na evropské trhy. Firma čerpala dotaci z programu ICT a sdílené služby Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).Cílem dotačního projektu společnosti Cloud4com bylo vyvinout zcela nové softwarové řešení, cloudovou harmonizační platformu, určenou nové cílové skupině zákazníků. Platforma je určena pro správu IT infrastruktury zvirtualizovaných datových center. Nový produkt s obchodním názvem Virtix Enterprise, navazuje na původní aplikaci, kterou prostřednictvím služeb společnosti Cloud4com využívají zákazníci ze segmentu malých a středních podniků.

„Jsme rádi, že se nám náš záměr i díky dotaci podařilo zrealizovat a uvést v život v rozumném časovém horizontu. Máme nyní inovativní produkt, který chceme nabídnout poskytovatelům cloudových služeb na evropských trzích,“ uvedl Jaroslav Hulej, člen představenstva Cloud4com.

Nová aplikace Virtix Enterprise představuje univerzální hardwarově a softwarově nezávislé řešení, umožňující integrace s dalšími externími podnikovými systémy. Pro zajištění požadovaných funkcionalit bylo nutné vytvořit řadu modulů a funkcí např. nové uživatelské rozhraní pro zákazníky a pro správce systému (tzv. front–end), rozhraní pro definici a správu katalogů služeb.

Projekt firmy Cloud4com čerpal podporu z programu ICT a sdílené služby z OP PIK. Program je určen firmám, které potřebují vyvinout vlastní softwarová řešení nebo centra strategických služeb. Cílem programu je urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice. „O tento program je velký zájem. V první výzvě programu ICT a sdílené služby bylo příjemcům dotací proplaceno již 1,2 miliardy korun. Projekt firmy Cloud4com ukazuje, jak mohou evropské dotace podpořit nejen vývoj produktu, ale nepřímo i expanzi firmy na zahraniční trhy,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která pomáhá přijímá žádosti o dotační podporu a pomáhá žadatelům s administrací dotačních projektů.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby

Doporučujeme