Společnost ComGate se stala členem mezinárodní logistické aliance, díky pomoci CzechTrade

Především v německy mluvících zemích vnímaly firmy zprostředkování ze strany vládní agentury jako záruku solidnosti a stability. Česká firma se zaměřila hlavně na společnosti, které působí v oblasti perspektivních e-shopů.comgate skladyPatnáctiletou zkušenost z působení na českém trhu má za sebou tuzemská společnost ComGate, která se zaměřuje na obchodní a marketingovou podporu zákazníků. „Jsme tu proto, aby naši klienti získávali nové zákazníky, prodávali jim své zboží nebo služby a motivovali je být věrní jejich značce,“ popisuje zaměření firmy Jan Hanzlík, ředitel mezinárodního obchodu a jeden ze zakladatelů ComGate.

Firma dokázala na trhu obstát díky tomu, že se snaží řešit klientům co nejvíce navazujících procesů. „ Naše služby tak pokrývají celý proces od získání nového zákazníka přes prodej až k nastavení věrnosti značce. Pomáháme našim klientům s obsluhou jejich zákazníků, zejména při akvizici, péči o zákazníky, doručení zboží a platbách za zboží a služby,“ dodává Jan Hanzlík.

Společnost má přes čtyři stovky zaměstnanců, kteří pracují v pěti produktových jednotkách. Od marketingu, přes call centrum, přímý prodej, platební řešení až po logistiku.

Až donedávna se společnost v oblasti logistiky soustředila na tuzemský trh. V polovině roku 2016 se ale začala zabývat myšlenkou poskytovat logistické služby také v zahraničí. „Za touto úvahou stál prostý fakt, že i když ComGate disponuje logistickými centry ‚jen‘ na území České republiky a Slovenska, bez problémů zvládne vyřídit všechny objednávky zahraničního e-shopu a kupující přitom nepozná žádný rozdíl,“ podotýká Jan Hanzlík.

Comgate Ondřej Žák a Jan Hanzlík Foto: Hynek Glos (euro).Na úkolu začal pracovat spolu s Ondřejem Žákem, který za logistické služby v ComGate zodpovídá. Prvotním krokem bylo oslovení zahraničních logistických společností soustřeďujících se na e-shopy, jimž ComGate nabídl partnerství. Navázání kontaktu pak probíhalo třemi různými způsoby. Buďto pomocí dostupných kontaktních údajů elektronicky či telefonicky nebo prostřednictvím agentury CzechTrade, třetí variantou bylo oslovení vybraných vystavovatelů na oborových veletrzích.

Garance solidnosti

Primárně se ComGate zaměřil na poskytovatele logistických služeb z Rakouska, Německa, Velké Británie a severských států. Právě spolupráce s CzechTrade se pro získávání nových zákazníků ukázala jako velmi efektivní. „Vyšlo najevo, že obavy z jednání se státní agenturou, které ComGate původně měl, byly zcela zbytečné. V každé oblasti firma spolupracovala s pověřeným pracovníkem CzechTradu, který jí pomáhal vytipovat a následně relevantní společnosti jménem CzechTradu oslovit. Oslovené firmy pozvání od státem zaštítěné instituce vnímaly velmi pozitivně,“ oceňuje Jan Hanzlík.

„Zejména v německy mluvících zemích to zástupci místních firem chápali jako určitou garanci solidnosti. Příležitost uskutečnit jednání na půdě českého zastupitelstva rovněž dodalo na důvěryhodnosti, která je významnou devizou při budování nových obchodních vztahů,“ doplňuje ředitel mezinárodního obchodu.

sklad comgateZ počátku všechny oslovené firmy, ať už je ComGate oslovil přímo, pomocí CzechTradu nebo na veletrzích, vnímaly příchozího jako konkurenta. Brzy ale pochopily výhody, které by ze spolupráce pramenily. Díky navázání kooperace s českou společností se jim totiž otevřela příležitost zvýšit marže na existujících zakázkách a získávat i zakázky, které by jinak byly při jejich nákladech nerentabilní. V konečném důsledku tak touto spoluprací posílily svou tržní pozici.

Výsledkem jednání s německou logistickou společností byla pozvánka do celoevropské aliance logistických firem Fulfillment for Europe (F4E). Vstupu do aliance předcházel audit provozů ComGate v Praze a Opočínku u Pardubic. Mimo ověření kvality skladových prostor byly předmětem auditu procesy, zejména naskladnění a expedice zboží, dále pak informační systémy, bezpečnost a organizační struktura. „Na základě doporučení členové aliance jednohlasně rozhodli pro vstup ComGate, který tím získal zodpovědnost za fulfillmentové služby v České republice, Slovensku a Maďarsku,“ pokračuje Jan Hanzlík.

Výhody aliance

V praxi probíhá spolupráce mezi aliančními partnery tak, že pokud stávající klient jednoho ze členů poptá logistické služby v jiné zemi, člen napřímo kontaktuje daného partnera, který se následně stane dodavatelem služby. Pokud však přijde objednávka do F4E zvenčí, přijme ji interní obchodní oddělení, které sídlí v Irsku, a zahájí komunikaci s poptávajícím. Následně potenciálního klienta předá členovi, který je schopen poptávku v daném regionu či zemi odbavit.

Aliance pak do průběhu jednání a plnění zakázky nezasahuje, jednou ročně si však od členů žádá informace o výši obratu. ComGate od F4E doposud přijal již několik objednávek.

Comgate Ondřej Žák a Jan Hanzlík Foto: Hynek Glos (euro).„I když byl proces navázání mezinárodní spolupráce zdlouhavý, finančně nákladný a komplikovaný, věříme, že z vybudovaných vztahů budeme profitovat. Z jednání, která jsme během roku vedli, si kromě obchodních dohod odnášíme i četnou podnikatelskou inspiraci, např. z oblasti bezpečnosti na pracovišti nebo celkového komfortu zaměstnanců, kterou chceme do budoucna zužitkovat i ve vlastním byznysu,“ uzavírá Jan Hanzlík.

Dalibor Dostál

Foto: Hynek Glos (euro) a archiv firmy.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí

Doporučujeme