Společnost KION Stříbro chce rozšířit spolupráci se školami v Plzeňském kraji

Po diskusi se členy TEO – Sdružení pro rozvoj technického vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov, se stal dalším cílem návštěvy hejtmana Rudolfa Špotáka a představitelů Paktu zaměstnanosti PK známý výrobce vysokozdvižných vozíků společnost KION Stříbro.

Je součástí KION Group, která patří mezi přední světové dodavatele vysokozdvižných vozíků, skladových vozíků a řešení pro dodavatelské řetězce.

KION Střbro vyrábí vysokozdvižné vozíky | Patrik Pátek

„Společnost KION Stříbro patří k aktivním partnerům Paktu zaměstnanosti. V rámci přizpůsobování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů pomáhala definovat potřebu digitálních kompetencí v oblasti logistiky a strojírenství,“ říká Ing. Martina Bydžovská, konzultantka pro oblast lidských zdrojů RRA PK odpovědná za přípravu a řízení projektů rozvoje lidského kapitálu.

Společnost KION, jak upřesnila Mgr. Eva Hrůšová, Senior HR manažer firmy, již spolupracuje s celou řadou středních škol a učilišť, jako je Střední škola živnostenská a ZŠ Planá, Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň či se Střední průmyslovou školou Tachov, Světce1. „Nyní bychom chtěli navázat spolupráci se Střední školou Bor u Tachova, Západočeskou univerzitou v Plzni a Středním odborným učilištěm elektrotechnickým na Vejprnické ulici v Plzni, kde vyrůstají mechatronici,“ uvedla Mgr. E. Hrůšová.

„Pokusíme se propojit zájem tohoto zaměstnavatele s našimi školami, tj. vzdělávání a praxi, prostřednictvím našich škol a jednotlivých fakult ZČU,“ přislíbil během návštěvy společně se zástupci Paktu zaměstnanosti PK hejtman Rudolf Špoták. „Další možností je spolupráce v projektu Paktu zaměstnanosti – Start kariéry v Plzeňském kraji nebo v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje,“ dodala Ing. Martina Bydžovská.

Společnost KION se úzce věnuje inter-firemnímu vzdělávání. | Patrik Pátek

Společnost KION, v níž pracuje 23 % žen a 77 % mužů, se úzce věnuje inter-firemnímu vzdělávání. Žádanými profesemi jsou zejména svářeči, pracovníci pro zajištění lakování a montáž. Svářeče si firma, rekvalifikuje sama. Sofistikovaný je i její způsob shánění nových zaměstnanců. Z 82 % je doporučují kmenoví zaměstnanci na základě vlastní zkušenosti a prací u tohoto zaměstnavatele.

Díky tomu má firma i velmi nízkou fluktuaci zaměstnanců. Filozofii přístupu k novým zaměstnancům shrnul jednatel společnosti Ing. Michal Kříž slovy Tomáše Bati jednoduše: „Neumíš, naučíme tě. Nerozumíš, ti. Nemůžeš, pomůžeme ti. A nechceš? Odejdi.“ Důraz a hodnoty, které firma ctí, jsou: spolupráce, odvaha, dokonalost a integrita.

Kampus firem společnosti KION Group, kde je zaměstnáno cca 700 kmenových zaměstnanců a pod který spadají segmenty Industrial Trucks & Services a Supply Chain Solutions, se nachází v Ostrově u Stříbra. Nabízí moderní technologie a dobré pracovní podmínky pro operátory i administrativní a technické pozice.

Společnost KION spolupracuje s celou řadou středních škol a učilišť | Patrik Pátek

Supply Chain Solutions se specializuje na výrobu inteligentních automatizovaných skladovacích řešení a KION Stříbro – Industrial Trucks & Services – vyrábí výsuvné a ručně vedené vozíky pro značky Linde Material Handling a STILL.

V současné době zaměstnávají 230 operátorů a od nového roku posílí o dalších 150 zaměstnanců. Dle managmentu tak překročí hranici 500 zaměstnanců celkem. V rámci KION Group, která dosahuje ročního obratu 11 miliard korun, se na něm KION Stříbro podílí 8 %.

Redakčně upravená tisková zpráva Plzeňského kraje

Doporučujeme