Společnost MarbleMat je novou spin-off firmou VŠCHT Praha

Technologie enkapsulace tekutých olejových kuliček, využitelná ve farmaceutické a potravinářské produkci, se zařadila mezi první případy transferu výsledků výzkumné činnosti do spin-off společnosti na VŠCHT Praha.

Škola poskytla práva k duševnímu vlastnictví nové firmě MarbleMat, jejímž zakladatelem je zaměstnanec univerzity. Tento krok umožní komercializaci nové technologie, zrychlí její aplikaci v průmyslu a zároveň pomůže spin-offu v jednání s investory a partnery z řad komerčního sektoru.  

MarbleMat | VŠCHT

Společnost MarbleMat s.r.o. založil Ing. Ondřej Rychecký z Ústavu chemického inženýrství a VŠCHT Praha s ní podepsala v říjnu 2022 smlouvu licenční a o převodu práv k patentu. „Naše škola plní tímto krokem své cíle v podpoře přenosu poznatků vzniklých na univerzitě do praxe a získáváme zkušenosti pro další případy komercializace technologií formou založení spin-off společnosti,“ říká Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha.

Technologie, která je předmětem komerční činnosti společnosti MarbleMat s.r.o., spočívá v enkapsulaci tekutých olejových kuliček v oblasti farmaceutického a potravinářského použití. Stroj pro přípravu kuliček byl zkonstruován v rámci projektu TAČR Zéta ve spolupráci s VÚTS v Liberci.

„Velká část aktivních látek na trhu schválených pro farmaceutické použití je špatně rozpustných ve vodě, což vede k jejich nízké biologické dostupnost. Naše technologie se zaměřuje na tyto sloučeniny a zlepšuje jejich vlastnosti,“ vysvětluje autor technologie Ondřej Rychecký, jenž na univerzitě působí ve výzkumné skupině profesora Františka Štěpánka a je absolventem doktorského studia v centru The PARC.

MarbleMat | VŠCHT

„Mezi největší přednosti patří více než dvojnásobné zvýšení biodostupnosti účinných látek a možné využití tekutých olejových kuliček jako vhodné formy personalizované medicíny. Příkladem může být plnění tvrdých želatinových kapslí olejovými kuličkami, kdy každá kulička obsahuje jinou aktivní sloučeninu,“ dodává.

Odkup duševního vlastnictví je začátkem časově a finančně náročné cesty implementace technologie a následného tržního využití v průmyslu/praxi. Svých cílů chce společnost MarbleMat dosáhnout úzkou spoluprací s externími farmaceutickými společnostmi a uvedení produktu na trh očekává v horizontu příštích 3 až 4 let. „Jsme otevřeni další případné spolupráci s VŠCHT, která by mohla vést k dalším přelomovým pokrokům ve vědě a technice,“ říká Ondřej Rychecký.

Společnost MarbleMat již během krátkého období vlastní existence získala projekt TAČR Gama 2 a umístila se mezi 20 nejlepšími start-upy v soutěži EIT Health Innostars award.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠCHT Praha

Doporučujeme