Společnost Pragotherm objevila recept na zelenou epidemii zateplených fasád

Chyby při izolování plášťů budov vedou k výskytu řas a plísní. Jejich odstraňování je pro vlastníky a správce budov stále větší problém. Pražská společnost vyvinula systém analýzy tohoto jevu a zároveň speciální nátěr čistící fasády.Foto: PragothermPětadvacet let na trhu působí společnost Pragotherm, která se tradičně zabývá rekonstrukcí a údržbou bytových domů. „Bylo to krátce po revoluci, takže jsme zkušenosti moc neměli. Bylo to postavené na pracovitosti, odhodlání a touze uspět. Obor revitalizace sídlišť byl na samém začátku,“ vzpomíná jednatel společnosti Radek Kubálek. Ten stál u zrodu firmy spolu s dalšími kolegy, kteří v Pragothermu stále působí.

Na začátku svého podnikání se věnovali rekonstrukcím různých objektů, které se prodávaly v malé privatizaci. „Byly to většinou historické objekty v centrech měst, které nás nastavily k preciznosti a maximální zodpovědnosti. V budoucnu se nám to mnohokrát vyplatilo. Postupně zakázek historických domů ubývalo, až jsme se začali zaměřovat na obor revitalizace bytových domů, který se na konci devadesátých let začal opětovně díky privatizaci a převodům bytů do osobního vlastnictví rozvíjet,“ popisuje Radek Kubálek vývoj společnosti. Mezi zákazníky firmy tak patří z 95 procent bytová družstva nebo společenství vlastníků.

V současné době má Pragotherm v České republice tři pobočky a 24 trvalých zaměstnanců. V sezoně zaměstnává dalších zhruba 80 lidí na živnost. Obrat společnosti v  roce 2018 bude pod šedesáti miliony, v následujícím roce její vedení očekává růst na 90 milionů.

Zelená záplava

Firma roste i díky novému typu byznysu, který se jí otevřel před několika lety v souvislosti s nárůstem zateplování fasád. Řeší totiž problematiku řas a plísní na fasádách, které se začaly v souvislosti s izolacemi plášťů budov objevovat.

„Fasády, které jsou zatepleny kontaktním systémem, jsou všechny náchylné k zařasení a plísnění,“ vysvětluje Radek Kubálek. Právě za přínos při řešení této problematiky formou speciálních analýz letos firma obdržela cenu Vizionáři, kterou uděluje sdružení CzechInno. „V praxi to znamená, že každému vlastníkovi bytového domu, který má zařasenou fasádu, jsme připraveni poskytnout informace o tom, co mu na fasádě roste, proč to tam roste, jaký to má dopad na stávající zateplenou fasádu, jaká jsou zdravotní rizika a návrh technického řešení,“ popisuje Radek Kubálek.

Vypracované analýzy pomáhají vlastníkům domů orientovat se v dané problematice, získané informace mohou používat při členských schůzích nebo při jednání s úřady. „Jednou z hlavních informací, které klienti oceňují, je škodlivost plísní a jejich vliv na obyvatele domů. Předpokládáme, že někde v roce 2020 budeme mít zpracováno zhruba 1500 rozborů. Výsledky těchto rozborů budou podrobeny celostátní analýze o příčinách a geografických vlivech růstu řas a plísní,“ zmiňuje Radek Kubálek.

Výsledky tohoto projektu bude společnost publikovat společně s Technickou univerzitou Liberec, s níž na výzkumu spolupracuje. U fasád podle odborníků platí podobné principy, jako u jiných částí nemovitosti. „Pokud ji pravidelně neudržujete, musíte očekávat postupný rozklad a destrukci. Mikroorganismy na fasádě jsou navíc přírodní fenomén, který se řídí svými cykly a zákony. My se můžeme pouze pokoušet rozsah vlivu omezit a redukovat. Přírodě nedokážeme zabránit v jejím přirozeném chování, navíc růst řas a plísní podporujeme svou neznalostí,“ naráží Radek Kubálek na chyby, ke kterým dochází v rámci zateplování.  

Prodlužují životnost fasádám

Foto: Pragotherm„Následky, které tady dnes máme, můžeme řešit v součinnosti se sanací fasád, kterou je potřeba jednou za zhruba 15 až 20 let fasádě poskytnout. Naše společnost se zaměřuje na služby, které fasády nejenom čistí, ale hlavně prodlužují jejich životnost na dalších minimálně 20 let. Jsme jedna z mála stavebních firem na českém trhu, které se intenzivně ve spolupráci s výzkumnými organizacemi věnují vývoji technologií, jež likvidují různé druhy mikroorganismů na zateplených fasádách, betonových konstrukcích a památkových objektech,“ popisuje Radek Kubálek.     

Jednou z technologií, které v Pragothermu vyvinuli, je nátěrový systém Balclean obsahující nanočástice, vyvinutý rovněž společně s libereckou univerzitou. Původně jako fotokatalytický transparentní nátěr, který díky svým antibakteriálním a samočistícím vlastnostem dokáže udržovat fasádu čistou. „Vývoj trval pět let a naše společnost jako jediná v Evropě provádí aplikace již třetí sezonu. V průběhu těch tří let jsme začali pracovat na vývoji a modifikaci nátěrů pro jiné povrchy jako jsou pískovec, vápenec a mramor. Díky této modifikaci se naše možnosti na aplikace neskutečně rozšířily,“ zdůrazňuje Radek Kubálek.    

Při odstraňování řas a plísní z plášťů budov má podle něj firma největší část práce stále ještě před sebou. „Většina zateplených fasád má svůj horizont zelenání ještě před sebou. Navíc se na trhu objevila nová skupina bytových domů – takzvané developerské projekty, které se většinou také zateplují a zelenají stejně jako paneláky. Řasy a plísně na fasádách vytvořily nový obor, který si bude žádat kvalitnější služby a technologie s delší životností. Zatím máme náskok, ze kterého těžíme,“ uzavírá Radek Kubálek.

Dalibor Dostál          

Společnost Pragotherm v kostce

Firma Pragotherm je specializovanou firmou, která se zabývá problematikou obvodových plášťů bytových domů. V posledních letech se zaměřuje především na vývoj a aplikaci technologií zaměřených na likvidaci mikroorganismů napadených fasád. Dlouhodobě přitom spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci (TUL), Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a největším výrobcem barev v České republice Barvy a laky Teluria.

 

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme