Společnost TenneT plánuje investice do energetických sítí v Německu

Jeden z největších německých provozovatelů elektrické sítě společnost TenneT chce přispět k energetické transformaci masivním rozšířením přenosových sítí.

TenneT předpokládá investice ve výši 66 mld. EUR do roku 2030. Společnost hodlá k elektrické soustavě přepojit celkem 40 gigawattů výkonu offshore větrných elektráren v severním Německu a zajistit zásobování zelenou elektřinou v jižních a jihozápadních oblastech země. Investiční ofenzíva v elektroenergetice je zároveň i velkou šancí pro české subdodavatele.

Ilustrační fotografie

Společnost TenneT Holding je jedním z největších investorů v oblasti energetické transformace v Německu i v Evropě a zároveň i jedním z největších provozovatelů elektrické sítě. TenneT je jedním ze čtyř velkých provozovatelů elektrických rozvodných soustav v Německu. Oblast sítě TenneT pokrývá celé Německo a sahá od dánských hranic na severu až po Alpy na jihu. Dalšími provozovateli jsou firmy 50Hertz, Amprion a TransnetBW, které pokrývají regulační oblasti v regionu bývalé NDR (50Hertz), na území Bádenska-Württemberska (TransnetBW) a region na západě a jihozápadě Německa (Amprion).

Investice potřebné pro plánované rozšíření sítě v Německu se odhadují zhruba na 66 mld. EUR. Podle finanční ředitelky společnosti TenneT Ariny Freitagové potřeba zvýšit kapacitu energetické infrastruktury stále roste a válka na Ukrajině tento trend ještě zesílila. Nově budované elektrické sítě mají také za cíl zvýšit flexibilitu zásobování elektřinou a snížit závislost na dovozu energií.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Klíčovým prvkem plánovaných investic jsou trasy pro stejnosměrné podzemní kabely SuedLink a SuedOstLink ve spolupráci se společnostmi TransnetBW a 50Hertz. Úkolem těchto nových „elektrických dálnic“ je přepravit elektřinu z větrných elektráren na severu a severovýchodě Německa do průmyslových regionů na jihu a jihozápadě země. Podle společnosti TenneT mají SuedLink a SuedOstLink zajistit bezpečné a stabilní dodávky energie z obnovitelných zdrojů v příštích desetiletích.

Samotná síť SuedLink slibuje zásobovat elektřinou až 10 milionů domácností. Obě plánované trasy jsou klíčové v souvislosti s přechodem na bezemisní energetiku do roku 2045, kdy má být Německo zásobováno pouze z obnovitelných zdrojů. Německo si tak stanovilo ambicióznější cíl než Evropská unie, která se k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 zavázala v Zelené dohodě pro Evropu. Detailní informace o investičních plánech a o provozovateli elektrické sítě lze nalézt přímo na stránkách TenneT.

Pro zahraniční firmy včetně českých jsou chystané investice výbornou příležitost pro expanzi na německý trh. Informace o tendrech společnosti TenneT naleznete na ted.europa.eu. Další informace o sektoru zelené energetiky lze získat na kongresu WINDFORCE Conference 2023 (12.–14. června 2023) v Bremerhafenu nebo na veletrhu WindEnergy (24.–27. září 2023) v Hamburku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autoři: Ondřej Karas, vedoucí obchodně – ekonomického úseku; My Caová, stážistka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme