Společným jmenovatelem udržitelnost. Studenti FA VUT uspěli ve dvou soutěžích

Patrícia Pecková získala 2. místo a ocenění v mezinárodní urbanistické soutěži Urban Design Award s prací, která se zabývá proměnou zástavby u Kohnovy cihelny v Brně na uhlíkově neutrální čtvrť.

Na další úspěch dosáhli studenti Fakulty architektury VUT z ateliéru Szymona Rozwalky. Ti zvítězili ve studentské soutěžní přehlídce krajinářské architektury Laurus 2022 s projektem, který se věnuje polskému přímořskému letovisku Svinoústí.

Studenti FA VUT uspěli ve dvou soutěžích | Urban Design Award

Urban Design Award je určen studentům, kteří v daném akademickém roce vytvořili ateliérovou semestrální práci zapsanou jako urbanistický projekt. Patrícia Pecková, která je studentkou magisterského program Architektura a urbanismus reaguje na výzvy, které přináší klimatická krize.

Ukazuje, že hlavní část zvýšené produkce atmosférického CO2 souvisí s životním stylem městské populace. K nárůstu CO2 přispívá vytápění a chlazení městských obydlí nebo pracovišť a také doprava mezi domovem a prací. Z toho důvodu je velmi důležité, jakým způsobem architekti navrhují nové objekty pro práci, bydlení a odpočinek.

V souladu s touto úvahou navrhla autorka práce novou uhlíkově neutrální čtvrť na Červeném kopci, který se nachází jihozápadně od středu města Brna. Návrh vychází z urbanistických principů, které pochází od rakouského urbanisty z 19. století Camillo Sitteho, a které autorka práce nově interpretuje pro současné potřeby města. Dalším určujícím momentem práce je propojování – různých urbanistických principů; nové čtvrti, starší zástavby a přírody; propojování lidí ve městě.

Urbanistický projekt | Patrícia Pecková

Srdcem návrhu je areál stávající Kohnovy cihelny, kde autorka plánuje prostor pro veřejné akce a veřejnou vybavenost jako jsou tržnice, pošta, zdravotní služby a další. Na srdce navazují jako tepny hlavní ulice a zelený chodník, který má vést od starší zástavby do lesoparku.

Návrh doplňují otevřené komunitní zahrady. Cílem je uhlíkově neutrální čtvrť, která je živým organismem se správně rozvrženými funkčními zónami, kvalitním meziprostorem a využitím obnovitelných zdrojů. Vedoucím práce Patrície Peckové je Gabriel Kopáčik.

Ocenění v Urban Design Award získal i „Delirious Sarajevo” od Zory Bogárové z FA VUT. Ten analyzuje problémy v bosenském hlavním městě, mezi které patří nadměrné využívání soukromé automobilové dopravy a nabízí řešení v podobě sítě veřejných cyklostezek. Vedoucím práce je Radek Toman.

Letovisko Svinoústí | FA VUT

Soutěžní přehlídka Laurus každoročně nabízí nezávislý pohled na kvalitu výuky krajinářské architektury. V tomto ročníku zvítězili studenti FA VUT Anna Kabeláčová, Vít Šarišský a Filip Sovíček s projektem, který sledoval vliv změny klimatu na krajinu v polském letovisku Svinoústí. Jde o lázeňské a turistické město na pobřeží Baltského moře, které mimo jiné ohrožuje zvedající hladina moře. To způsobuje zmenšování písečných pláží, které jsou pro město významným ekonomickým zdrojem.

Studenti navrhli nové pláže, které například umožňují slunění na jih se současným výhledem na moře a které jsou chráněny před znečištěnou vodou z přiléhající řeky novými vlnolamy. Návrh studenti zpracovali v rámci ateliéru Szymona Rozwalky. Projekt v předchozím období uspěl ve fakultní Ceně Bohuslava Fuchse.

Redakčně upravená tisková zpráva VUT v Brně

• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme