Spolek těžařů rozvíjí obchodní síť na Východě

Těžba nerostných surovin ve východní Evropě? Čeští exportéři využívají spolek Česká dobývací technika, který chce rozvíjet obchodní síť v tomto teritoriu.

Proniknout na dosud neotevřené těžební trhy v zemích východní Evropy a uspět tam pomáhá českým exportérům spolek CDT − Česká dobývací technika. „Snažíme se vytvořit, rozvíjet a udržovat síť obchodních vztahů se společnostmi ve všech teritoriích, která se zabývají těžbou nerostných surovin. Důležité je především Rusko a postsovětské trhy jako Kazachstán a Ukrajina, které byly tradičně silnými exportními trhy v minulosti,“ vysvětluje činnost spolku CDT jeho prezident Jan Poloch.

Česká dobývací technika navíc obnovuje dosavadní metody těžby nerostného bohatství a modernizuje technologie jeho dobývání, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem.

Obchodní společnosti, které spolek CDT tvoří, jsou renomované, prosperující a ekonomicky vyspělé firmy navazující na dlouholetou těžební tradici v České republice. Mají praktické zkušenosti s kompletními dodávkami pro těžbu a úpravu nerostných surovin, které sahají od vlastního vyprojektování dolu, výběru a určení vhodné technologie přes zpracování projektu konkrétního zařízení, zajištění kompletní výroby včetně montáže až po uvedení do provozu včetně financování celého obchodního případu.

„Prosadit se na vzdálených trzích, kde je v oboru důlní techniky stále potenciál, je velice obtížné. Proto je vhodné sdružit se a koordinovat aktivity v rámci spolku. Díky úzké spolupráci mezi firmami navíc vznikají nové společné obchody a zakázky. Obrazně řečeno, v jednotě je síla,“ říká Jan Poloch.

Členové mezi sebou sdílejí problematiku tendrů či specifika trhů v teritoriích. Mohou si navzájem významně pomoci také v oblasti legislativy, potřebných certifikátů a v dalších aktivitách. Nezanedbatelným pozitivním faktorem jsou i zkušenosti a kontakty v oblasti zahraničního obchodu a dosavadní úzké spolupráce jednotlivých členských společností. Výsledkem činnosti CDT je zvyšování ekonomické efektivity a rostoucí hospodářské výsledky.

O spolku

Stěžejním cílem, který si CDT klade, je proniknout na dosud neotevřené trhy v zemích východní Evropy, konkrétně jde o snahu vytvořit, rozvíjet a udržovat síť obchodních vztahů se společnostmi v Rusku a na Ukrajině, které se zabývají těžbou nerostných surovin.  Tímto způsobem se CDT bude snažit obnovit dosavadní metody těžby nerostného bohatství a modernizovat technologie dobývání nerostných surovin, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem.

Na vzdálené trhy se firmy dostanou i díky agentuře CzechTrade

Díky aktivní komunikaci se státními organizacemi spolek CDT udržuje kontakt s posledním vývojem v oboru těžby nerostných surovin. Česká dobývací technika i její členové se každoročně účastní hned několika akcí, které mají podporu agentury CzechTrade. „Jedním z druhů propagace, který CzechTrade nabízí a CDT využívá, je účast na veletrzích jak s podporou programů NOVUMM či NOVUMM KET spolufinancovaných z programů OPPIK, tak i veletrhů v gesci zahraničních kanceláří,“ vysvětluje gestor aliance a exportní konzultant agentury CzechTrade Jan Kobliha.

CDT obnovuje dosavadní metody těžby nerostného bohatství a modernizuje
technologie jeho dobývání, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem.

Díky finanční podpoře a zázemí státní agentury se firmy dostanou na trhy, které by samy nebyly schopné navštívit. Jen letos díky jejím projektům navštívily veletrhy Mongolia Mining, Mining Vietnam, Mining World Central Asia či Mining and Engineering Indonesia. A některé se již pomalu připravují na veletrh IMME v Kalkatě nebo Mining Turkey.

Díky projektům NOVUMM a NOVUMM KET si firmy mohou dovolit prozkoumat neznámá teritoria a navázat nové obchodní kontakty. „Firmy velice rády využívají nabídky CzechTradu a jsou s ní velice spokojené,“ říká Jan Poloch.

Členové spolku CDT využívají také pomoc Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Kromě již zmíněných projektů členové spolku CDT využívají i dalších služeb agentury. „Oblíbené jsou služby s vyšší přidanou hodnotou, mezi které patří například oborové mise. Firmy mají zájem také o individuální zakázky s cílem vyhledat vhodné obchodní partnery či prověřit konkurenceschopnost podnikatelského záměru v teritoriích,“ říká Jan Kobliha.

Ve spolupráci se spolkem CDT připravuje CzechTrade vydání již sedmého oborového katalogu, jehož cílem je představit obor zahraničním odběratelům. Jde o průvodce oborem dobývací techniky a prezentaci toho nejlepšího, co mohou české firmy nabídnout.

Členové spolku Česká dobývací technika se účastní rovněž veletrhů s podporou ministerstva průmyslu a obchodu v rámci ČOÚ − českých oficiálních účastí. „V červnu se například většina firem zúčastnila veletrhu Ugol Rossii & Mining, který se konal v Novokuzněcku a který patří k nejdůležitějším veletrhům v rámci důlního průmyslu na světě,“ dodává Jan Poloch s tím, že všichni vystavovatelé byli s výsledkem účasti na výstavě velice spokojeni.

Letos se ČOÚ bude konat ještě na veletrhu Mining Industry Expo v ukrajinském Kyjevě.

Členové spolku Česká dobývací technika

 • ALTA
 • Báňské projekty Ostrava
 • DSP Přerov
 • Enelex
 • Ferrit
 • Hansen Electric
 • INCO engineering
 • NOEN
 • ALTA
 • Řetězárna
 • RPS Ostrava
 • Transroll – CZ
 • UNEX
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • ZAM – Servis
 • ŽDB Drátovna
 


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Jiří Šařec, výkonný ředitel, CDT (cdt@cdte.cz).

• Teritorium: Asie | Bělorusko | Evropa | Kazachstán | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme