Spolupráce ČR s UNICEF

Dětský fond OSN (UNICEF) je významným partnerem České republiky zejména při poskytování humanitární pomoci do zahraničí. V letošním roce oslaví 75. narozeniny.

Globálním posláním Dětského fondu OSN je ochrana dětí a podpora jejich všestranného a zdravého vývoje. UNICEF se zaměřuje na ochranu dětských práv, vzdělávání a zdraví dětské populace i podporu zdravého mateřství, na genderovou rovnost a HIV/AIDS u dětí. Významná je role UNICEF při poskytování humanitární pomoci. Česká republika je dlouholetým aktivním partnerem UNICEF o čemž svědčí rovněž  uznání partnerů.

V těchto dnech MZV ČR přijalo pozvání na virtuální monitorovací cestu do Mali, Malawi a Jordánska na projekty UNICEF. Česká republika se rovněž podílela na přípravě nových strategických cílů programu na další roky.

Letos v prosinci oslaví  UNICEF 75 výročí své existence. U této příležitosti bude MZV ČR pořádat informační akce pro odbornou i širokou veřejnost.

Více informací k českému zapojení v UNICEF naleznete na webu MZV ČR.

• Teritorium: Afrika | Asie | Jordánsko | Mali | Zahraničí

Doporučujeme