Spolupráce mezi ČR a Nigérií v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií

Nigerijská Národní agentura pro vědu a inženýrskou infrastrukturu (NASENI) podepsala s Technologickou agenturou ČR (TAČR) v roce 2015 Memorandum o porozumění, které přináší příležitosti pro české investory.

V dohodě se obě strany zavázaly rozvíjet bilaterální spolupráci v celé škále oblastí vědy a výzkumu a zejména ve sféře transferu technologií. Momentální oboustranný zájem na implementaci memoranda a praktické uplatnění v obchodní sféře vytváří nově prostor pro zapojení zainteresovaných českých firem a investorů a navázání obchodních vztahů s nigerijskými partnery.

Ilustrační fotografie

Dne 18. 5. 2022 byla jak na české, tak nigerijské straně spuštěna výzva pro podávání projektů v oblasti transferu a rozvoje technologií v rámci tzv. Programu Delta-2. Jedná se o historicky první takový projekt s africkou zemí, kterou TAČR realizuje.

NASENI, stejně jako Technologická agentura ČR, vyčlenila pro zainteresované subjekty a jejich projekty finanční prostředky, kterými bude motivovat a podporovat nigerijské a české soukromé subjekty a výzkumné instituce v praktické realizaci v přejímání výrobních technologií, rozvoje technologií, know-how v jejich obchodních a výzkumných aktivitách.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Současně, v případě nalezení zahraničního partnera, může přispívat na vzdělávací a tréninkové pobyty u těchto firem. Nigerijská strana momentálně chce s cílem zajistit si do budoucna vlastní soběstačnost zaměřit spolupráci na transfer technologií, rozvoj technologií a praktické zaškolení v různých oblastech.

Zemědělství

Tato oblast tvoří významný potenciál, když 200milionový národ v zemi bohaté na ornou, avšak neopracovanou, půdu potřebuje základní potraviny. Za tím účelem jsou poptávány zemědělské stroje pro obdělávání půdy, zavlažovací technika, kvalitní hnojiva a osivo, kvalitní plemena skotu i drůbeže, veterinární vakcíny a rostlinné postřiky.

Následně zaostává technologie a technika na zpracování zemědělských plodin, masa a potravin a jejich dalšího skladování. Z českých firem se v této oblasti dobře zapsaly firmy jako např. Knights, a.s. (minitraktory), B27 (krmiva, hnojiva), Dominant (násadová vejce a kuřata).

Poptávka:

  • zemědělská technika – obdělávání a zkvalitňování půdy, úprava a sběr úrody
  • zpracovatelská technika – zpracování zemědělských plodin, masa a potravin
  • uchovávání a skladování potravin

Těžba nerostných surovin a jejich obrábění/zpracovávání

Kromě ropy a plynu je Nigérie bohatá na další přírodní suroviny: uhlí, minerály, polodrahokamy, dřevo apod. Vzhledem k dosavadní koncentraci vlády na pouhé těžbě ropy, byla těžba dalších surovin opomíjena a nyní se dostává do popředí vládního zájmu.

Česká republika, jako leader v oblasti těžkého průmyslu ve středoevropském regionu, a těžby zvláště, disponuje výrobci s bohatými zkušenostmi a technologiemi, kterými by mohla k rozvoji tohoto sektoru Nigérii zásadně přispět.

Poptávka:

  • těžební a obráběcí stroje
  • technologie

Obráběcí technologie, stroje a nástroje pro malé businessy (general manufacturing)

V důsledku bohatých příjmů z ropy a potažmo možnosti dovozu Nigérie bohužel pozapomněla na plnohodnotný rozvoj místního lehkého průmyslu. S cílem dohnat tento deficit, vláda podporuje rozvoj malých businessů a řemesel, které však vyžadují počáteční investice a zaškolení místních v nových technologiích a obsluze strojů. Příkladem je firma Ekopanely, která z rýžových panelů staví prefabrikáty pro stavbu domů.

Poptávka:

  • obráběcí stroje a technologie
  • odborné řemeslné vzdělávání
Ilustrační foto

Dne 18. května 2022 proběhl v Abuji, v sídle NASENI, oficiální ceremoniál, během kterého byly nigerijské veřejnosti představeny podrobnosti projektu a možnosti se do něj zapojit. Za nigerijskou stranu vystoupil p. Dahiru – předseda Prezidentského implementačního výboru pro Nigerijsko-českou spolupráci v oblasti transferu technologií a prof. Haruna, vicepředseda nigerijské Národní agentury pro vědu a inženýrskou infrastrukturu (NASENI – National Agency for Science and Engineering Infrastructure – předsedou je prezident Nigérie Buhari).

Českou stranu reprezentovala ekonomická diplomatka, paní Beata Matusiková. Nigerijská strana spolupráci v oblasti transferu technologií přikládá veliký význam, o čemž svědčilo bohaté zastoupení místních médií a reportáže v hlavních televizních zprávách na několika TV kanálech.

Nigerijská strana má bohaté zkušenosti s kvalitními moderními českými výrobky a české firmy a investory je připravena uvítat s otevřenou náručí. Vyzýváme tedy české zájemce k účasti na tomto projektu, který umožní našim vědcům a technologům ukázat nigerijským partnerům schopnosti našich mozků a učinit tak první stopu v česko-nigerijské technologické spolupráci.

Podrobnosti k programu DELTA-2, včetně přihlašovacího formuláře naleznete na webu TA ČR. Pro nigerijské zájemce na webu PICTT.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí

Doporučujeme