Spolupráce při zavádění nových technologií posune Česko k vyspělým západním ekonomikám

Náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandra Rudyšarová v Cubex Centru Praha zahájila konferenci Smart Future, která se konala pod záštitou MPO. Akce se účastnili čeští vizionáři, kteří uspěli v Silicon Valley. Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje současný trend zavádění moderních technologií v mnoha odvětvích a je si vědomo toho, jak široký dopad napříč společností bude tento rostoucí fenomén mít.„Konkurenceschopnost české ekonomiky závisí především na prosazování inovací na základě výzkumu a vývoje, na vzdělávání a kvalifikaci pracovních sil, na investicích do restrukturalizace a modernizace výrobních kapacit,“ uvedla náměstkyně Rudyšarová. „Snažíme se proto, aby investice byly stále více zaměřovány k sofistikovanějším výrobám a službám s vyšší přidanou hodnotou, na technologicky náročnější fragmenty produkčního řetězce a ve využívání kvalifikovaných pracovních sil, protože dlouhodobé přetrvávání v pozici low cost economy by mohlo skončit uzamčením v pasti chudoby,“ dodala. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu využívá mnoho nástrojů ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Vláda nedávno schválila program digitalizace České republiky 2018+ s názvem Digitální Česko. Jedním ze tří pilířů tohoto dokumentu je koncepce Digitální ekonomika a společnost, jejímž gestorem je právě Ministerstvo průmyslu a obchodu. Role ministerstva bude především v oblasti budování infastruktury, podpory systému výzkumu, vývoje a inovací a podnikatelského prostředí.

MPO rovněž dlouhodobě podporuje z národních zdrojů a z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 až 2020 řadu inovačních projektů směrem k digitalizaci českého průmyslu.

V loňském roce byla schválena novela zákona o elektronických komunikacích, která mj. souvisí s druhou vlnou digitalizace televizního vysílání, tedy přechodem ze současné technologie DVB-T na DVB-T2. Druhým důležitým dokumentem byl návrh zákona o snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, jehož cílem je podpora při budování této infrastruktury.

MPO za velmi významnou, a to z celoevropského hlediska, považuje i současnou iniciativu Evropské komise k vybudování sítě evropských Digitálních inovačních center (Digital Innovation Hubs). V ČR jsou podle Evropské komise tři již plně fungující potenciální Centra digitálních inovací, což je srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. „Zároveň považujeme za velkou příležitost podpořit to, aby se Česká republika stala evropským lídrem v oblasti aplikace umělé inteligence,“ uvedla náměstkyně a dodala: „Věřím, a tato konference je toho důkazem, že vzájemná spolupráce a společné úsilí při zavádění nových technologií mohou Českou republiku posunout v rychlejší konvergenci k vyspělým západním ekonomikám.“

Doporučujeme