Spolupráce s Indií v oblasti výzkumu a inovací má zelenou

Sektor výzkumu, vědy, inovací a vzdělávání (VVI) skýtá obrovský potenciál a příležitosti, což si výzkumné, akademické a vzdělávací instituce, ale i inovativní MSP a startupy z Čech i Indie stále více uvědomují.

ČR má v Indii bezvadné jméno a je známa jako bezpečná, stabilní a přívětivá země v srdci Evropy s kvalitními univerzitami a výzkumnými ústavy, rozvinutou infrastrukturou, a příznivým podnikatelským a investičním prostředím.

Ilustrační fotografie

V Indii jsou zase díky velikosti země, hladu po nových technologiích a řešeních, velikosti VVI sektoru, ale i výzvám, kterým země čelí např. v oblasti udržitelného rozvoje či degradaci životního prostředí, nesmírné příležitosti pro uplatnění českého výzkumu ve spolupráci s indickými partnery a mezinárodními výzkumnými konsorcii. Zastupitelský úřad ČR v Dillí v posledních měsících v Indii pomáhal s realizací několika návštěv vědeckých delegací a považuje podporu spolupráce v oblasti VVI za jednu ze svých priorit.

ExportMag: Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Důraz na výzkum

Indický sektor výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání svým rozsahem a komplexností odpovídá velikosti populace nejlidnatější země světa. Co se týče výdajů na VVI měřeno jako podíl HDP, má Indie s 0,75 % jedny z nejnižších výdajů na světě, nižší než ostatní země BRICS. I přesto však v absolutních číslech výdaje Indie na VVI narůstají a země se může pochlubit rostoucími počty vědců, vynálezů a patentů.

Co se institucionálního uspořádání sektoru VVI týče, je klíčovým hráčem Ministerstvo pro vědu a technologie (Department of Science and Technology, DST), avšak významnou politickou a strategickou roli má i vědecká rada premiéra (Prime Minister’s Science, Technology and Innovation Advisory Council – PM-STIAC), které předsedá vrchní vědecký poradce premiéra (Principal Scientific Advisor – PSA).

Tyto instituce spolu s indickou národní radou pro transformaci Indie (NITI Aayog), úřadem premiéra a dalšími resorty a vládními agenturami udávají směr indickému sektoru VVI, identifikují potřeby a priority a formulují hlavní vědecké iniciativy. Tyto iniciativy, často nazývané „mise“, jsou pak implementovány indickými veřejnými vědeckými, výzkumnými a akademickými institucemi ve spolupráci se soukromým sektorem.

Mezi hlavní směry rozvoje indického sektoru VVI v současnosti patří zejména 9 zaštiťujících národních iniciativ pod hlavičkou vědecké rady premiéra se zaměřením na rozvoj biodiverzity, kvantové fyziky, informatiky a umělé inteligence, elektromobility, odpadového hospodářství, průzkumu oceánu, lingvistické algoritmy pro přirozený překlad jazyka či mapování lidského genomu.

Hlavní indická ministerstva s působností v oblasti VVI pak mají vlastní výzkumné iniciativy a programy. Ministerstvo vesmírného výzkumu a jemu podřízená vesmírná agentura Indian Space Research Organisation (ISRO) tak například řeší programy zaměřené na lunární exploraci (aktuálně program Chandrayaan 2), vývoj nanosatelitů, regionální navigační satelity (IRNSS) či výzkum rentgenových paprsků v kosmu (Astrosat). Podobné výzkumné programy mají i např. ministerstvo pro rozvoj elektronického průmyslu, ministerstvo pro biotechnologie, Ministerstvo pro vědu a technologie, či Obranná výzkumná a rozvojová agentura (Defence Research and Development Organisation, DRDO).

Do realizace těchto rozsáhlých vědeckých programů se zapojují jak veřejné, tak soukromé akademické a výzkumné instituce, státní i soukromé korporace a startupové klastry. Vlastní výzkumné kampusy a laboratoře pak mají všechny velké indické korporace typu Reliance Group, Adani Group, Tata Group, Mahindra Group, GMR Group, Infosys a další velké společnosti.

Česko-indická spolupráce

Co se týče česko-indické spolupráce v sektoru VVI, je zapotřebí zmínit program česko-indické bilaterální spolupráce v oblasti vědy a výzkumu realizovaný prostřednictvím společného finančního nástroje. Program je na indické straně zaštítěn Ministerstvem pro vědu technologie a na české MŠMT ČR.

Celkově bylo v aktuálně dokončeném programovacím období let 2019–2022 přijato a zafinancováno 20 projektů, a to celkovou částkou 110 mil. Kč. Projekty jsou tematicky zaměřeny na informační a komunikační technologie, přírodní vědy a biotechnologie, nové materiály a nanotechnologie a další. K úspěšným uchazečům patří české vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR. Program na období po roce 2022 je v současné chvíli v jednání a nové výzvy pro rok 2024 by měly být vyhlášeny v tomto roce, viz web MŠMT.

V souvislosti s česko-indickou spoluprací v oblasti VVI je důležitým milníkem podpis dohody o strategickém partnerství EU-Indie ze dne 15. července 2020, která mimo jiné oblasti pokrývá i spolupráci v oblasti VVI. Dohoda akcentuje společné cíle EU a Indie, jako např. boj proti pandemii covidu-19, transformaci směrem k zelené a udržitelné ekonomice a digitalizaci ekonomiky.

Spolupráce EU a Indie

Kromě toho je důraz v rámci spolupráce EU-Indie kladen na spolupráci ve společenských a humanitních vědách a zvýšení obousměrné mobility studentů a výzkumných pracovníků, včetně zajištění rovnosti žen a mužů ve vědě. V plánu („roadmap“) k Dohodě pokrývajícím období do roku 2025 byly jako výzkumné priority zvoleny zdraví (raná léčba rakoviny, duševní zdraví), cirkulární ekonomika (odpadová ekonomika, zpracování plastových odpadů, atd.), elektromobilita, ICT (kyberneticko-fyzikální systémy, umělá inteligence a robotika), technologie pro zvýšení efektivity v zemědělství a přírodní vědy.

Evropská unie a indická vláda začátkem roku 2023 společně vyhlásily 11 nových výzev pro projekty společného výzkumu pod hlavičkou programu Horizon Europe financovaných společně EU a Indií pro období 202–2024. Do těchto výzev se mohou hlásit výzkumná konsorcia složená ze zástupců institucí z Indie, ČR a dalších členských států EU.

EK schválila pro programovací období Horizon Europe 2023–2024 financování v celkové výši 13,5 mld. EUR, z čehož bude pro výzkumné projekty EU-Indie alokována částka v řádu stovek milionů euro. Z Programu Horizon Europe je v rámci inovačního partnerství EU-Indie dále financován projekt EU-India InnoCentre, který má pomáhá inkubovat evropské MSP a startupy v Indii a koučovat je při vstupu na indický trh.

Ilustrační fotografie

Projekty českého zastupitelského úřadu

Zastupitelský úřad ČR v Dillí podporuje řadu konkrétních iniciativ v oblasti česko-indické vědecko-výzkumné spolupráce. Aktuálně lze například zmínit delegaci českých vědců z Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) a Vysoké školy chemicko-technické (VŠCHT), která Indii navštívila v březnu 2023.

Jednání ve městě Džajpúr ve státě Rádžastán, kterých se účastnila česká velvyslankyně Eliška Žigová, se týkala možnosti prohloubení spolupráce v oblasti umělé inteligence, zeleného vodíku a výměny studentů a vědeckých pracovníků. Při příležitosti návštěvy pak byl zástupcem CIIRC, profesorem Maříkem, položen základní kámen nového česko-indického centra pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku. Zároveň byl rektorem VŠCHT a jeho indickým protějškem slavnostně inaugurován společný studijní programu mezi VŠCHT a indickou univerzitou National Institute of Medical Sciences (NIMS).

Od navázané spolupráce a nových společných projektů si CIIRC a VŠCHT slibují nárůst výměny studentů a vědeckých pracovníků. Těch indických v současné době na českých vysokých školách studuje kolem 1500. Nejvíce indických studentů je zapsáno na lékařských fakultách Univerzity Karlovy, zájem je však i o studium na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze a na Mendelově univerzitě v Brně.

Jednání delegace zástupců CIIRC a VŠCHT navazují na únorovou návštěvu ministra zahraničí Jana Lipavského, který do Indie přijel posílit strategický dialog, v rámci kterého hraje spolupráce ve vědě a výzkumu významnou roli. V rámci VVI spolupráce byly akcentovány zejména oblasti obrany a bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, energetiky, ICT nebo rozvoj chytrých měst.

Ilustrační fotografie

Ministr Lipavský se svými indickými partnery jednal i o posílení vědecké mobility a o možnostech většího zapojení českých a indických univerzit do dvoustranných projektů i projektů na úrovni EU-Indie. Tomu odpovídalo i složení doprovodné podnikatelské delegace pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy, ve které nechyběli zástupci plzeňského Centra pro nové technologie Západočeské univerzity či IBM Česká republika. Tématy, která přijeli do Indie nastolit, byla spolupráce s indickými partnery v oblasti pokročilých materiálů, ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků, umělé inteligence či kvantum computingu.

Vzhledem k obrovskému potenciálu spolupráce v oblasti VVI mezi ČR a Indií připravuje Zastupitelský úřad ČR v Dillí na druhou polovinu roku 2023 další mise a projekty ze sektoru VVI, například v oblasti vesmírného výzkumu a technologií, solárních a bateriových technologií či v oblasti kybernetické bezpečnosti. V případě zájmu o detailnější informace se zájemci z řad společností a výzkumných institucí mohou obracet na obchodně-ekonomické oddělení velvyslanectví (e-mail: commerce_delhi@mzv.cz).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Jakub Jaroš, obchodní diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí

Doporučujeme