Spolupráce s Kanadou na průsečíku aerospace a umělé inteligence

Delegace vedená náměstkem ministryně průmyslu a obchodu, Ing. Vladimírem Bärtlem, navštívila v polovině dubna 2019 Kanadu. České letecké a vesmírné společnosti směřovaly primárně na veletrh Aeromart Montréal, který je klíčovou sektorovou akcí v teritoriu.Během cesty však proběhla řada doprovodných jednání v oblasti vesmírných technologií, ale také v dalších inovativních odvětvích jako je umělá inteligence. Česká delegace partnerům prezentovala i Inovační strategii České republiky 2019–2030. Významné překryvy v technologických trendech i obchodních příležitostech potvrdily, že Kanada je pro Česko velmi perspektivním partnerem.

Cesta byla zorganizována ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Velvyslanectvím ČR v Ottawě, Ministerstvem dopravy ČR, za participace Technologické agentury ČR a Generálního konzulátu v Torontu.

Sektor prezentovali zástupci společnosti 5M, Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, MGM Compro, MODELÁRNY LIAZ, Moravského leteckého klastru, SSF | Space Systems Czech, TOSEDA, UAV Power Systems, Workpress Aviation a Technologického centra Akademie věd Mise a zajištění českého stánku na veletrhu byly realizovány jako projekt na podporu ekonomické diplomacie, jedná se od roku 2017 o již čtvrtý navazující počin v řadě misí a incomingových projektů na podporu spolupráce s Kanadou v oblasti letectví.

Kanada je pro ČR významným trhem, jedná se o 5. největší letecký sektor na světě s podílem na HDP 6 %. Většina sektoru se koncentruje v Québecu, jen v Montrealu a okolí se nachází 190 aerospace firem a každý 53. zaměstnanec pracuje v tomto odvětví. V Kanadě působí světově významné společnosti jako Bombardier, CAE, Bell Helicopter / Textron Canada, Pratt & Whitney Canada, Lockheed Martin, Magellan Aerospace a další, které představují žádoucí partnery pro české dodavatele.

Kanada je také významným hráčem na poli vesmírných technologií, Kanadská vesmírná agentura (CSA) se podílí významnou měrou na Mezinárodní vesmírné stanici, je hlavním zahraničním partnerem NASA a zároveň usiluje o přínos vesmírných technologií a výzkumu pro život na Zemi. V rámci mise proto proběhl 15. dubna 2019 také česko-kanadský průmyslový den vesmírných technologií, v rámci kterého zajistili organizátoři matchmaking českých firem zaměřených na vesmírné technologie s kanadskými partnery.

Veletrh Aeromart Montreal, který hostí na 800 firem a 1300 účastníků, ve dnech 16. až 18. dubna 2019 vytvořil českým společnostem prostor pro desítky B2B jednání a účast na klíčových workshopech. Nosným tématem celého veletrhu bylo propojení leteckého sektoru s umělou inteligencí, což česká delegace zohlednila i v doprovodném programu cesty. Zástupci státní správy jednali v Montrealu s klíčovými kanadskými hráči na poli AI, včetně CEO superklastru SCALE.AI, společnosti ELEMENT.AI, či institucí MILA a IVADO.

Kanadský ekosystém umělé inteligence se v posledních letech i měsících prudce rozvíjí. Kanadská federální vláda zahájila v roce 2017 Iniciativu inovativních superklastrů, v jejímž rámci investuje až 950 milionů CAD do pěti strategických uskupení. V Montrealu sídlí právě superklastr umělé inteligence SCALE.AI, který společně s klíčovými stakeholdery vytváří robustní ekosystém firem a výzkumných organizací.

Zároveň v Montrealu působí několik vizionářů, kteří jsou bezesporu hybateli i sociálních a etických přesahů AI, například Yoshua Bengio. Kanadský koncept je, byť v odlišném měřítku, podobný českému narůstajícímu zacílení na oblast umělé inteligence. V ČR momentálně vzniká Národní strategie umělé inteligence a také se konsolidují iniciativy v podobě AI hubů, zejména pražská prg.ai. Spolu s českou odborností je tedy veliká šance využít načasování a propojit české i kanadské úsilí v této oblasti.

Příležitostí pro spolupráci s Kanadou je také připravovaní výzva Technologické agentury a quebeckého konsorcia v programu DELTA 2, která by měla ještě tento rok umožnit podávání česko-kanadských R&D projektů. Na podporu chystané výzvy proběhl 18. dubna 2019 seminář na technické škole AÉROÉTS, který umožnil českým společnostem hledat možné partnery do dané výzvy.

Doprovodná jednání také zahrnovala schůzky s Montreal International, kanadskými leteckými společnostmi, konsorciem CRIAQ, či quebeckým Ministerstvem hospodářství, vědy a inovací. Náměstek Bärtl rovněž na veletrhu Aeromart přednášel o aktuálním stavu českého leteckého průmyslu. Zástupci MPO v závěru cesty jednali také se svými partnery na federální úrovni v Ottawě. O možnostech další spolupráce zejména z pohledu implementace Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou, ale i v rámci podpory inovací a sektorových příležitostí, hovořili se zástupci Global Affairs Canada (obdoba ministerstva zahraničních věcí), Ministerstva inovací, vědy a hospodářského rozvoje a Kanadské obchodní korporace, která má na starosti problematiku veřejných zakázek.

Kanadská mise českých expertů úspěšně posílila příležitosti pro české společnosti jak na tamním trhu, tak i pro oboustrannou spolupráci. Kanada je také slibným partnerem pro výzkum a vývoj a zacílení na inovativní subsektory, což je i směr, který MPO podporuje čím dál aktivněji. Dubnovou misí proto česko-kanadské partnerství zdaleka nekončí, naopak otevírá řadu nových a slibných dveří.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme